< Wróć

Loxone

Jak zintegrować Tedee z systemem inteligentnego domu Loxone

Dodanie inteligentnego zamka Tedee do systemu inteligentnego domu opartego na środowisku Loxone wymaga użycia API, osobistego klucza dostępu oraz identyfikatora urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uzyskać dostęp do danych w Portalu Tedee i podłączyć inteligentny zamek do huba swojego inteligentnego domu.

 

Stworzyliśmy ten poradnik przy pomocy naszych przyjaciół z Loxone. Aby dowiedzieć się więcej o tym systemie inteligentnego domu, przejdź na stronę Loxone tutaj >>

Potwierdź, że inteligentny zamek Tedee jest w pełni skonfigurowany i działa z aplikacją Tedee

Zanim zintegrujesz swój inteligentny zamek z konfiguracją Loxone, upewnij się, że pomyślnie utworzyłeś konto Tedee, sparowałeś z nim swoje urządzenia i skalibrowałeś inteligentny zamek.

Do integracji z Loxone wymagany jest Tedee smart bridge podłączony do Internetu.

Postępuj zgodnie z poniższymi samouczkami, aby poznać wszystkie wymagane kroki:

Przed zintegrowaniem z Loxone, upewnij się, że możesz sterować swoim inteligentnym zamkiem za pomocą aplikacji mobilnej Tedee oraz poprzez Portal Tedee.

Wygeneruj swój osobisty klucz dostępu w Portalu Tedee

Jest to najważniejszy krok integracji, mający na celu uzyskanie unikatowego, identyfikującego klucza przypisanego do Twojego konta. Ten klucz nie jest przypisany do zamków, ale do konta i pozwoli systemowi Loxone bezpośrednio kontaktować się z Twoim kontem.

Teraz zaloguj się na swoje konto Tedee na Portalu Tedee >>

W prawym górnym rogu znajduje się ikona z Twoimi inicjałami. Kliknij na nią, aby otworzyć menu użytkownika i wybierz Osobiste klucze dostępu.

Portal przekieruje Cię do pulpitu nawigacyjnego Osobistych kluczy dostępu.

Aby wygenerować nowy klucz dostępu, kliknij jasnoniebieski przycisk Dodaj Klucz po prawej stronie ekranu.

Teraz wprowadź nazwę klucza, na przykład Loxone.

Wybierz okres ważności, po którym konieczne będzie powtórzenie procesu integracji i odnowienie Klucza Dostępu – maksymalny czas to pięć lat. Po tym okresie powinieneś odnowić klucz.

Ostatnim elementem jest wybór uprawnień, jakie będzie miał nasz klucz. Aby pomyślnie zintegrować się z Loxone, konieczne jest zaznaczenie następujących opcji: Zamek – Operuj i Urządzenie – Odczytaj.

Po zatwierdzeniu pojawi się okno z utworzonym kluczem.

Teraz skopiuj znaki do systemowego notatnika lub edytora tekstu.

Po zamknięciu tego okna, ten pojedynczy Osobisty Klucz Dostępu nie będzie dostępny do ponownego wyświetlenia. Jeśli zgubisz ten klucz, konieczne będzie wygenerowanie nowego Osobistego Klucza Dostępu, postępując zgodnie z poprzednimi krokami.

Pozyskaj identyfikator swojego urządzenia

Po zapisaniu Osobistego Klucza Dostępu przejdź na stronę internetową Tedee API >>

tedee api website

Musisz zautoryzować system i uruchomić zunifikowaną komendę, aby ujawnić swój identyfikator użytkownika.

Zautoryzuj system

Najpierw kliknij na zielony przycisk Autoryzacji po prawej stronie. Pojawi się okno dialogowe.
strona dostępnych autoryzacji

W polu tekstowym wprowadź poniższą komendę, wklejając swój Osobisty Klucz Dostępu, tak jak w poniższym przykładzie:

PersonalKey WKLEJ_SWÓJ_OSOBISTY_KLUCZ_DOSTĘPU_TUTAJ

Następnie naciśnij przycisk Autoryzacji. Potem naciśnij Zamknij.

Uruchom komendę GET

Teraz wybierz menu Urządzenie – Zarządzaj urządzeniami na stronie głównej API z listy.
urządzenie - zarządzaj urządzeniami
Lista komend się rozwinie. Wybierz pierwszą komendę GET.

komenda GET
Teraz naciśnij przycisk Wypróbuj to po prawej stronie. przycisk wypróbuj to

Kontynuuj, naciskając Wykonaj.

ececute button

Następnie, w czarnym polu poniżej, znajdziesz identyfikator swojego urządzenia – zaznaczony niebieską ramką na obrazie.

added device id

Skopiuj identyfikator do tego samego pliku tekstowego, co wcześniej, gdzie zapisałeś swój Osobisty Klucz Dostępu.

Dodaj Tedee do Loxone

Posiadając swój Osobisty Klucz Dostępu i identyfikator urządzenia, możesz postępować zgodnie z krokami dotyczącymi dodawania wirtualnych wyjść i poleceń, lub – jeśli jesteś zaawansowany – śledzić krótki instruktarz na profilu Tedee na stronie internetowej Loxone >>
Możesz pobrać wirtualny plik konfiguracyjny wyjścia tutaj >> Pamiętaj, żeby zastąpić fragmenty kodu swoim Kluczem Dostępu i ID.

Jeśli wolisz instrukcję krok po kroku, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Dodaj wirtualne wyjście

Uruchom oprogramowanie Loxone Config na wybranym urządzeniu.

W oknie peryferiów kliknij na wirtualne wyjścia i wybierz wirtualny złącznik wyjścia z rozwijanej listy „Virtual I/O”.

Stwórz nowe wirtualne wyjście o nazwie, np. Tedee.

W polu adres wprowadź https://api.tedee.com

Teraz nadszedł czas na stworzenie poleceń: odblokowanie, zablokowanie i sprawdzenie statusu (które obejmuje również poziom baterii).

komenda wirtualnego wyjścia
Każde polecenie musi być dodane osobno, przy użyciu poleceń skopiowanych ze strony internetowej Tedee API, którą używałeś w poprzednich krokach.

Polecenia są dostępne w sekcji Lock na stronie internetowej API.

zamek - zarządzanie urządzeniami zamykającymi

Zamykanie i otwieranie

żądanie zamknięcia drzwiżądanie otwarcia drzwi

Komenda dla ON zawiera http://api.tedee.com/ połączoną z powyższymi poleceniami, różnymi dla każdej z trzech operacji.

Po naciśnięciu Próbuj w polu komend i wprowadzeniu ID urządzenia, zobaczysz komendę w tym polu – z wstawionym ID.

command with your device id

Rozszerzenie HTTP dla ON we wszystkich przypadkach będzie takie samo

accept: application/json\r\nAuthorization: PersonalKey WSTAW_SWÓJ_OSOBISTY_KLUCZ_DOSTĘPU_TUTAJ

Polecenie HTTP Post dla ON musi być {}

Metoda HTTP dla ON to POST

Sprawdzanie statusu

Synchronizacja z aktualnym stanem zamka, zawiera zarówno wirtualne wyjście, jak i wejście.show status command

Utwórz wirtualne wyjście

Najpierw utwórz wyjście, takie jak te, które utworzyłeś do blokowania/odblokowywania, używając powyższego polecenia.

Pozostaw polecenie HTTP Post dla ON puste.

Upewnij się, że metoda HTTP dla ON to GET.

W polu Zapisz odpowiedź HTTP wprowadź ścieżkę pliku, gdzie wyjście zapisze informacje o stanie zamka.

Utwórz wirtualne wejście

Aby pozyskać informacje o stanie zamka zapisane w pliku, utworzone przez sprawdzenie jego stanu, utwórz wirtualne wejście, postępując zgodnie z klasycznym wirtualnym wejściem HTTP instrukcja dostępna tutaj >>

Informacje otrzymane od zamka są zgodne z poniższym schematem:
virtual output

Teraz musisz stworzyć wirtualne polecenia do uzyskiwania dostępu do każdej części informacji.

W polu rozpoznawania poleceń dodaj nazwę wartości przed “:\v”, na przykład:

command recognition

Powtórz polecenie dla wszystkich potrzebnych informacji o statusie.

Teraz możesz korzystać z funkcji Tedee, dodając bloki funkcji do swoich konfiguracji i integrując inteligentny zamek z kontrolami Loxone oraz innymi urządzeniami.

Related articles: