< Wróć

Guesty

 

Integracja

Pierwszym krokiem do integracji systemów Tedee i Guesty jest połączenie obu kont. Jest to konieczne, ponieważ system Tedee będzie automatycznie zarządzał dostępem do inteligentnych zamków na podstawie informacji dostarczanych przez platformę wynajmu krótkoterminowego.

Zaloguj się do Portalu Tedee >>

Wybierz ikonę wynajmu z menu po lewej stronie. Po wybraniu tej opcji po raz pierwszy, pojawi się widok “Połącz z usługą rezerwacji” i kompatybilnymi systemami.

 

g1 1

 

Należy kliknąć na przycisk “Połącz” (1) przy platformie Guesty.

Następnie należy sprawdzić klucz API w ustawieniach zalogowanego profilu na tej platformie (zakładki Setup > Integrations > Marketplace > Tedee), skopiować go i wkleić w polu (2).

Potwierdź przyciskiem “Połącz” (3).

 

g2 1

 

Pomyślne połączenie powinno spowodować przekierowanie do widoku “Zakwaterowania” z listą obiektów zarządzanych przez platformę Guesty.

 

Zakwaterowania

Na stronie “Zakwaterowania” znajduje się lista wszystkich lokali zsynchronizowanych ze wszystkimi połączonymi z Guesty platformami rezerwacji.

Zawiera obiekty, które zostały poprawnie połączone z systemem Tedee, gotowe do przyjmowania nowych rezerwacji.

 

g7 1

 

Nazwa Działanie
1 Ikona przełączania filtrów Wyświetla/ukrywa pasek filtrów
2 Przycisk ręcznej synchronizacji Umożliwia wymuszenie synchronizacji zakwaterowania z połączonym dostawcą usług rezerwacji
3 Filtrowanie według słów kluczowych Pokazuje wszystkie miejsca noclegowe przefiltrowane według wybranego słowa kluczowego
4 Filtrowanie według automatyzacji Filtrowanie listy według zautomatyzowanego/niezautomatyzowanego zakwaterowania
5 Filtrowanie według platformy Filtrowanie listy według podłączonych platform wynajmu
6 Kolumna z nazwą zakwaterowania Nazwa zakwaterowania zsynchronizowana z integracją wynajmu krótkoterminowego. Zaleca się, aby nazwy obiektów były różne – ułatwi to zarządzanie całym procesem
7 Kolumna z nazwą zamka Nazwa zamka powiązanego z zakwaterowaniem
8 Kolumna z nazwą platformy Logo platformy wynajmu krótkoterminowego, z którą powiązany jest apartament
10 Menu kontekstowe Wyświetla menu kontekstowe dla wybranego zakwaterowania
11 Edycja zakwaterowania Otwiera pasek boczny z wybranym zakwaterowaniem, gdzie użytkownicy mogą synchronizować lub edytować jego ustawienia
12 Pokaż rezerwacje Przekierowuje użytkownika do widoku rezerwacji z wybranym apartamentem
13 Wczytaj więcej opcji Jeśli dostępnych jest więcej wpisów, powinny się one pojawić po przewinięciu
14 Wyczyść wszystkie filtry Resetuje status wszystkich wybranych filtrów

 

W widoku “Zakwaterowania” można filtrować dane według dwóch kolumn: Nazwa apartamentu i Platforma.

Użytkownik może filtrować dane na dwa sposoby:

 • Wybierz opcję “Filtruj według nazwy”.
 • Wybierz “Platforma” i kliknij na system zarządzania kanałami z rozwijanej listy.

 

g9 1

 

Głównym celem synchronizacji systemów jest posiadanie tego samego statusu na platformie wynajmu krótkoterminowego i w Portalu Tedee.

Proces synchronizacji zakwaterowania jest prosty z punktu widzenia użytkownika Portalu Tedee. Polega on na pobraniu listy dostępnych obiektów z platformy wynajmu krótkoterminowego do Portalu Tedee.

Po kliknięciu na przycisk “Synchronizuj” rozpoczyna się proces synchronizacji. System Tedee powinien odzwierciedlać wszystkie zmiany dokonane na platformie wynajmu krótkoterminowego. Na przykład, wszystkie usunięte oferty powinny zniknąć z listy w Portalu Tedee.

 

Ustawienia automatyzacji wynajmu

Po kliknięciu na wiersz z nazwą obiektu, po prawej stronie ekranu pojawi się pasek ustawień. Zawiera on ustawienia automatyzacji wynajmu danego obiektu, które użytkownik może modyfikować.

Opcje, które użytkownik może zmienić:

 • Powiązanie/odłączenie inteligentnego zamka. To niezbędne do prawidłowego działania automatyzacji pomiędzy systemem zarządzania kanałami a systemem Tedee. Użytkownik będzie widział tylko te inteligentne zamki, których jest właścicielem. Aby powiązać zamek z zakwaterowaniem, musi on zostać sparowany z routerem Tedee Bridge i klawiaturą Tedee Keypad.
 • Ilość dni przed rozpoczęciem rezerwacji, gdy wynajmujący otrzyma dane dostępowe do obiektu.
 • Powiadomienia wysyłane do właściciela i do wynajmującego na określonych etapach rezerwacji.

Odłączenie inteligentnego zamka od systemu wynajmu spowoduje anulowanie wszystkich dostępów przyznanych dla rezerwacji danego obiektu.

 

g10 1

 

Nazwa Działanie
1 Nazwa zakwaterowania Nazwa miejsca zakwaterowania zsynchronizowana z systemem wynajmu krótkoterminowego (pole tylko do odczytu)
2 Połączony smart lock Nazwa smart locka przypisanego do danego zakwaterowania
3 Liczba dni przed udzieleniem dostępu Liczba dni, przed upływem których goście otrzymają dostęp do zamka z systemu tedee
4 Powiadomienia właściciela Opcje powiadomień właściciela
5 Powiadomienia gości Opcje powiadomień gości
6 Przycisk Zastosuj lub Anuluj Użytkownik może zaakceptować wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zastosuj, lub odrzucić je, klikając przycisk Anuluj
Automatyczne przyznawanie dostępu

Automatyczne przyznawanie dostępu rozpocznie się w momencie utworzenia na zsynchronizowanej platformie wynajmu krótkoterminowego nowej rezerwacji zakwaterowania skonfigurowanego w Portalu Tedee. Cała automatyzacja będzie opierać się na warunkach ustalonych przez użytkownika.

Proces automatycznego przyznawania dostępu przebiega następująco:

 1. Właściciel lub administrator zamka ustala, ile dni przed rozpoczęciem rezerwacji jego gość otrzyma kod dostępu do zakwaterowania.
 2. System Tedee otrzymuje informację o nowej rezerwacji za pośrednictwem systemu zarządzania kanałami.
 3. Informacje o rezerwacji są zapisywane w systemie Tedee.
 4. Na wybraną liczbę dni przed rozpoczęciem rezerwacji, gość otrzymuje wiadomość z kodem dostępu do inteligentnego zamka Tedee. PIN jest generowany i przesyłany automatycznie. Poniżej przedstawiono wzór przykładowej wiadomości:
  g6 1
 5. Właściciel zamka może aktywować powiadomienia, które odbierze po pierwszym odblokowaniu drzwi przez nowego gościa – będzie wtedy znał dokładną datę zameldowania.
 6. Wraz z końcem okresu rezerwacji – w dniu i o godzinie wymeldowania – gość traci dostęp do obiektu i dotychczasowy kod PIN jest dezaktywowany.
Rezerwacje

W zakładce “Rezerwacje” Portalu Tefee wyświetlane są wszystkie rezerwacje zsynchronizowanych obiektów, dokonane przez gości na portalach podłączonych do platformy Guesty.

Można tu sprawdzić szczegółowy status automatyzacji zarządzania dostępu każdej z rezerwacji: czy powiadomienie z PINem zostało przesłane gościowi, czy gość pomyślnie wszedł do obiektu itp.

 

g11 1

 

Nazwa Działanie
1 Przycisk ręcznej synchronizacji Umożliwia wymuszenie synchronizacji zakwaterowania z połączonym dostawcą usług rezerwacji
2 Ikona przełączania filtrów Wyświetla/ukrywa pasek filtrów
3 Filtrowanie według słów kluczowych Pokazuje wszystkie identyfikatory/adresy e-mail rezerwacji według pasującego słowa kluczowego
4 Wybór zakwaterowania Pokazuje wszystkie rezerwacje dla wybranej oferty wynajmu
5 Kolumna ID rezerwacji Identyfikator rezerwacji z zewnętrznej platformy wynajmu krótkoterminowego
6 Kolumna gość Adres e-mail gościa
7 Kolumna apartament Nazwa obiektu, w którym tworzona jest rezerwacja
8 Kolumna rozpoczęcie rezerwacji Data zameldowania – od tej daty rozpocznie się dostęp do systemu tedee
9 Kolumna zakończenie rezerwacji Data wymeldowania – po tej dacie dostęp do systemu tedee zostanie zakończony
10 Pasek stanu Wyświetla pasek stanu z informacjami o bieżącym statusie rezerwacji
11 Wczytaj więcej opcji Jeśli dostępnych jest więcej wpisów, powinny się one pojawić po przewinięciu

 

Pasek stanu

Status automatyzacji dostępu każdej rezerwacji jest ilustrowany za pomocą pasku stanu, takiego jak ten poniżej:

 

g5 1

Nazwa Działanie
1 Etap harmonogramu automatyzacji Wyświetla informacje o harmonogramie automatyzacji. Dostępne są dwa statusy:

ico1 3 Automatyzacja zaplanowana
ico2 3 Automatyzacja rozpoczęta
2 Etap przyznawania dostępu Wyświetla szczegółowe informacje o stanie przyznanego dostępu. Dostępne są trzy statusy:

ico3 4 Nie rozpoczęto
ico4 3 Dostęp przyznany pomyślnie
ico5 3 Nie udało się przyznać dostępu

Domyślnie przyznany dostęp oznacza, że gość otrzymał wiadomość e-mail z kodem PIN, którym będzie mógł odblokować inteligentny zamek.

 

Przyznanie dostępu może się nie powieść przy wystąpieniu trzech błędów:

–          zamek nie jest dostępny

–          osiągnięta została maksymalna liczba kodów PIN

–          w pamięci zamka zabrakło miejsca

Jeśli wystąpi błąd, aplikacja automatycznie zaplanuje kolejną próbę połączenia (wyświetli datę następnej próby). Po osiągnięciu maksymalnego limitu ponawianych prób, system przestanie wykonywać tę czynność i ukryje informacje o następnej próbie połączenia.

3 Etap zameldowania Wyświetla informacje o tym, czy gość zameldował się w pokoju. Dostępne są dwa statusy:

ico6 3 Oczekiwanie na zameldowanie gościa
ico7 3 Zameldowanie gościa

 

 

Dezaktywacja dostępu

Anulowanie dostępu następuje za każdym razem, gdy rezerwacja zostaje usunięta z systemu Tedee.

Dzieje się tak, gdy:

 • Rezerwacja na platformie wynajmu krótkoterminowego została anulowana.
 • Rezerwacja na platformie wynajmu krótkoterminowego została zakończona – czas rezerwacji minął.
 • Zakwaterowanie zostało usunięte z platformy wynajmu krótkoterminowego.
 • Inteligentny zamek został odłączony od danego zakwaterowania.

Jeśli planowany dostęp jest anulowany zanim został automatycznie nadany, dany gość nie otrzyma dostępu automatycznie.

Jeśli anulowany jest dostęp, który już został nadany gościowi, jego PIN dostępu nie będzie aktywny.

 

Edytowanie klucza API systemu zarządzania kanałami

Edycja klucza API systemu zarządzania kanałami umożliwia użytkownikowi reset integracji, gdy poprzedni klucz wygasł lub gdy usługa została odłączona z powodu nieokreślonego błędu.

Czynność tę można wykonać z poziomu widoku zarządzania Zakwaterowaniami.

Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję “Zarządzaj połączeniami”.

 

g3 1

 

Kliknij ikonę koła zębatego przy logo platformy Guesty (1).

Po wklejeniu klucza (2) zakończ proces edycji, klikając przycisk “Zastosuj” (3).

 

g4 1

 

Odłączenie systemu zarządzania kanałami od konta Tedee

Odłączenie kont spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich miejsc zakwaterowania z Portalu Tedee.

W tym celu należy przejść do zakładki Zakwaterowania i pozycji Zarządzaj połączeniami, dostępnej po kliknięciu ikony trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu.

 

g3 1

 

Kliknij ikonę kosza na śmieci obok logo platformy Guesty, a następnie potwierdź deaktywację integracji.

 

g13 1

Related articles: