scrollUpButton
< Wróć

Integracja tedee z systemem zarządzania kanałami – Guesty

Pierwszym krokiem do integracji tedee i Guesty jest połączenie obu kont. Jest to konieczne, ponieważ portal tedee będzie automatycznie zarządzał dostępem do smart locka na podstawie informacji dostarczonych przez platformę wynajmu krótkoterminowego.

Proces łączenia rozpoczyna się od wybrania systemu zarządzania kanałami, z którym użytkownik chce się połączyć.

Widok Połącz z usługą rezerwacji umożliwia użytkownikowi wybranie i połączenie się po raz pierwszy z platformą wynajmu. Po kliknięciu na przycisk “Połącz” powinien pojawić się boczny pasek z dostępnymi usługami.

Użytkownik musi kliknąć na przycisk “Połącz” (1), sprawdzić klucz API w ustawieniach channel managera, skopiować go i wkleić w polu wprowadzania klucza API (2). Aby zakończyć proces, użytkownik musi kliknąć przycisk “Połącz” (3). Pomyślne połączenie powinno spowodować przekierowanie do widoku Zakwaterowania z zsynchronizowaną listą obiektów.

Po wykonaniu powyższych czynności otworzy się okno logowania do Guesty, w którym użytkownik wpisuje login i hasło wymagane do zalogowania się do systemu zarządzania kanałami.

Gdy użytkownik wprowadzi poprawne dane, proces łączenia zostanie zakończony, a użytkownik zostanie przekierowany do widoku Zakwaterowania. Teraz wszystkie miejsca noclegowe zostaną automatycznie zsynchronizowane z platformą wynajmu krótkoterminowego.

Edytowanie klucza API systemu zarządzania kanałami

Edycja klucza API systemu zarządzania kanałami umożliwia użytkownikowi odświeżenie integracji, gdy poprzedni klucz wygasł lub gdy usługa została odłączona z powodu nieokreślonego błędu. Czynność tę można wykonać z poziomu widoku zarządzania połączeniami – lista podłączonych usług wynajmu powinna być widoczna w górnej części paska bocznego. Aby otworzyć stronę edycji, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu (1), a następnie wybierz opcję Zarządzaj połączeniami > ikona koła zębatego. Po wklejeniu klucza (2) zakończ proces edycji, klikając przycisk Zastosuj (3).

Pasek stanu

NazwaDziałanie
1Etap harmonogramu automatyzacjiWyświetla informacje o harmonogramie automatyzacji. Dostępne są dwa statusy:

Automatyzacja zaplanowana
Automatyzacja rozpoczęta
2Etap przyznawania dostępuWyświetla szczegółowe informacje o stanie przyznanego dostępu. Dostępne są trzy statusy:

Nie rozpoczęto
Dostęp przyznany pomyślnie
Nie udało się przyznać dostępu

 

Przyznanie dostępu może się nie powieść po wystąpieniu trzech błędów:

–          zamek nie jest dostępny,

–          osiągnięta została maksymalna liczba kodów PIN,

–          w pamięci zamka zabrakło miejsca.

Jeśli wystąpi błąd, aplikacja automatycznie zaplanuje kolejną próbę połączenia (wyświetli datę następnej próby). Po osiągnięciu maksymalnego limitu ponawianych prób, system przestanie wykonywać tę czynność i ukryje informacje o następnej próbie połączenia.

3Etap zameldowaniaWyświetla informacje o tym, czy gość zameldował się w pokoju. Dostępne są dwa statusy:

Oczekiwanie na zameldowanie gościa
Zameldowanie gościa

 

Automatyczne przyznawanie dostępu

Automatyczne przyznawanie dostępu rozpocznie się w momencie utworzenia nowej rezerwacji na platformie wynajmu krótkoterminowego. Cała automatyzacja będzie opierać się na konfiguracji wybranej przez użytkownika.

Warto zaznaczyć, że dostęp do zamka tedee nie jest tworzony w momencie dokonywania rezerwacji.

Proces automatycznego przyznawania dostępu przebiega następująco:

 1. System tedee otrzymuje informację o nowej rezerwacji utworzonej w systemie zarządzania kanałami.
 2. Informacje o rezerwacji są zapisywane w systemie tedee.
 3. Właściciel lub administrator zamka ustala moment, w którym osoba odwiedzająca otrzymuje dane umożliwiające dostęp.
 4. Na wybraną liczbę dni przed rozpoczęciem rezerwacji gość otrzymuje informacje o dostępie do zamka tedee – dane dostępowe są wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną. Poniżej przedstawiono wzór przykładowej wiadomości:
 5. Właściciel zamka może aktywować odpowiednie powiadomienia o pierwszym otwarciu drzwi przez gościa – będzie wtedy znał dokładną datę zameldowania.
 6. W momencie wymeldowania gość traci dostęp do obiektu i nie może ponownie użyć kodu PIN.

Portal biznesowy tedee

Aby automatycznie przydzielać “cyfrowe klucze”, konieczna jest integracja systemu zarządzania kanałami z systemem tedee.

Konfiguracja całego systemu odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego. To właśnie tam dostępne są wszystkie opisane poniżej funkcje.

Strona Zakwaterowania

Na stronie Zakwaterowania znajduje się lista wszystkich mieszkań do wynajęcia zsynchronizowanych ze wszystkimi połączonymi usługami wynajmu.

Zakładka ” Zakwaterowania” zawiera obiekty, które zostały poprawnie połączone z systemem tedee. Oznacza to, że są one gotowe do przyjmowania nowych rezerwacji, a automatyzacja działa prawidłowo.

NazwaDziałanie
1Ikona przełączania filtrówWyświetla/ukrywa pasek filtrów
2Przycisk ręcznej synchronizacjiUmożliwia wymuszenie synchronizacji zakwaterowania z połączonym dostawcą usług rezerwacji
3Filtrowanie według słów kluczowychPokazuje wszystkie miejsca noclegowe przefiltrowane według wybranego słowa kluczowego
4Filtrowanie według automatyzacjiFiltrowanie listy według zautomatyzowanego/niezautomatyzowanego zakwaterowania
5Filtrowanie według platformyFiltrowanie listy według podłączonych platform wynajmu
6Kolumna z nazwą zakwaterowaniaNazwa zakwaterowania zsynchronizowana z integracją wynajmu krótkoterminowego. Zaleca się, aby nazwy obiektów były różne – ułatwi to zarządzanie całym procesem
7Kolumna z nazwą zamkaNazwa zamka powiązanego z zakwaterowaniem
8Kolumna z nazwą platformyLogo platformy wynajmu krótkoterminowego, z którą powiązany jest apartament
10Menu kontekstoweWyświetla menu kontekstowe dla wybranego zakwaterowania
11Edycja zakwaterowaniaOtwiera pasek boczny z wybranym zakwaterowaniem, gdzie użytkownicy mogą synchronizować lub edytować jego ustawienia
12Pokaż rezerwacjePrzekierowuje użytkownika do widoku rezerwacji z wybranym apartamentem
13Wczytaj więcej opcjiJeśli dostępnych jest więcej wpisów, powinny się one pojawić po przewinięciu
14Wyczyść wszystkie filtryResetuje status wszystkich wybranych filtrów

Widok “Nie znaleziono żadnych rezerwacji”

W widoku Zakwaterowania można filtrować dane według dwóch kolumn: Nazwa apartamentu i Platforma. Użytkownik może filtrować dane na dwa sposoby:

 • wybierz opcję “Filtruj według nazwy”,
 • wybierz “Platforma” i kliknij na system zarządzania kanałami z rozwijanej listy.

Głównym celem synchronizacji jest posiadanie tego samego statusu na platformie wynajmu krótkoterminowego i portalu tedee.

Proces synchronizacji zakwaterowania jest prosty z punktu widzenia użytkownika portalu tedee. Polega on na odświeżeniu dostępnych miejsc noclegowych z platformy wynajmu krótkoterminowego do portalu tedee. Po kliknięciu na przycisk “Synchronizuj” rozpoczyna się proces synchronizacji. System tedee powinien odzwierciedlać wszystkie aktualizacje dokonane na platformie wynajmu krótkoterminowego. Na przykład, wszystkie usunięte oferty powinny zniknąć z listy w portalu tedee, a w ich miejsce powinny pojawić się nowo utworzone.

Ustawienia automatyzacji wynajmu

Po kliknięciu na wiersz z nazwą obiektu, po prawej stronie ekranu pojawi się pasek ustawień. Zawiera on ustawienia automatyzacji wynajmu, które użytkownik może modyfikować.

Opcje wynajmu, które użytkownik może zmienić, to:

 • Powiązanie/odłączenie wynajmu i smart locka. Powiązanie smart locka jest niezbędne do prawidłowego działania automatyzacji pomiędzy systemem zarządzania kanałami a systemem tedee. Użytkownik będzie widział tylko te zamki, których jest właścicielem. Aby powiązać zamek z zakwaterowaniem, musi on zostać sparowany z bridgem i keypadem.
 • Na ile dni przed rozpoczęciem rezerwacji gość powinien otrzymać dane dostępowe.
 • Zarządzanie powiadomieniami.

Odłączenie zamka od systemu wynajmu spowoduje anulowanie wszystkich rezerwacji oraz dostępu przyznanego dla tych rezerwacji.

NazwaDziałanie
1Nazwa zakwaterowaniaNazwa miejsca zakwaterowania zsynchronizowana z systemem wynajmu krótkoterminowego (pole tylko do odczytu)
2Połączony smart lockNazwa smart locka przypisanego do danego zakwaterowania
3Liczba dni przed udzieleniem dostępuLiczba dni, przed upływem których goście otrzymają dostęp do zamka z systemu tedee
4Powiadomienia właścicielaOpcje powiadomień właściciela
5Powiadomienia gościOpcje powiadomień gości
6Przycisk Zastosuj lub AnulujUżytkownik może zaakceptować wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zastosuj, lub odrzucić je, klikając przycisk Anuluj

Strona rezerwacji

W zakładce Rezerwacje wyświetlane są wszystkie rezerwacje dokonane przez gości (użytkowników zewnętrznych z platformy wynajmu krótkoterminowego).

W zakładce Rezerwacje można sprawdzić, czy automatyka działa poprawnie, jaki jest status rezerwacji, czy użytkownik pomyślnie wszedł do obiektu, czy nie, a także czy rezerwacja została zakończona.

Użytkownicy portalu tedee mogą przeglądać i aktualizować dane dotyczące dostępu do kodu PIN.

Chociaż system automatycznie synchronizuje listę rezerwacji z platformami wynajmu, użytkownicy mogą wymusić tę synchronizację ręcznie, jeśli zauważą, że dane są nieaktualne.

NazwaDziałanie
1Przycisk ręcznej synchronizacjiUmożliwia wymuszenie synchronizacji zakwaterowania z połączonym dostawcą usług rezerwacji
2Ikona przełączania filtrówWyświetla/ukrywa pasek filtrów
3Filtrowanie według słów kluczowychPokazuje wszystkie identyfikatory/adresy e-mail rezerwacji według pasującego słowa kluczowego
4Wybór zakwaterowaniaPokazuje wszystkie rezerwacje dla wybranej oferty wynajmu
5Kolumna ID rezerwacjiIdentyfikator rezerwacji z zewnętrznej platformy wynajmu krótkoterminowego
6Kolumna gośćAdres e-mail gościa
7Kolumna apartamentNazwa obiektu, w którym tworzona jest rezerwacja
8Kolumna rozpoczęcie rezerwacjiData zameldowania – od tej daty rozpocznie się dostęp do systemu tedee
9Kolumna zakończenie rezerwacjiData wymeldowania – po tej dacie dostęp do systemu tedee zostanie zakończony
10Pasek stanuWyświetla pasek stanu z informacjami o bieżącym statusie rezerwacji
11Wczytaj więcej opcjiJeśli dostępnych jest więcej wpisów, powinny się one pojawić po przewinięciu

Odłączenie systemu zarządzania kanałami od konta tedee

Odłączenie kont spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich miejsc zakwaterowania powiązanych z portalem tedee. W tym celu należy przejść do zakładki Zakwaterowania > Zarządzaj połączeniami i kliknąć ikonę kosza na śmieci obok logo systemu zarządzania kanałami, a następnie potwierdzić usunięcie.

Anulowanie dostępu

Anulowanie dostępu następuje za każdym razem, gdy rezerwacja zostaje usunięta z systemu tedee. Dzieje się tak, gdy:

 • Rezerwacja na platformie wynajmu krótkoterminowego została anulowana.
 • Rezerwacja na platformie wynajmu krótkoterminowego została zakończona.
 • Zakwaterowanie zostaje usunięte z platformy wynajmu krótkoterminowego.
 • Smart lock tedee zostaje odłączony od zakwaterowania.

Proces automatycznego anulowania dostępu przebiega następująco:

 • Wystąpi jedna z powyższych sytuacji.
 • Informacje o rezerwacji zostają usunięte z systemu tedee.
 • Jeśli dostęp do zamka tedee jest jedynie zaplanowany, a status to oczekiwanie, zostanie on anulowany.
 • Jeśli dostęp do zamka tedee został już przyznany, zostaje on cofnięty.