< Wróć

Tedee GO / Tedee PRO: reset do ustawień fabrycznych

W niektórych sytuacjach może być konieczne przywrócenie inteligentnego zamka do ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie jego połączenia z aplikacją oraz ustawień dostępu udzielonego innym użytkownikom.

 

Poniższe instrukcje dotyczą inteligentnych zamków Tedee PRO i Tedee GO.

 

Aby zresetować inteligentny zamek do ustawień fabrycznych, zdejmij go z wkładki i umieść pionowo na płaskiej powierzchni – przyciskiem do góry, jak na ilustracji poniżej.

 

tedee smart lock sketch

 

Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, aż zapali się czerwona dioda LED.

 

Zwolnij przycisk.

 

Gdy dioda LED trzykrotnie zaświeci na czerwono, urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.

 

Urządzenie należy ponownie sparować z aplikacją Tedee >>

Related articles: