Hallo. Hoe kunnen we u helpen?

< Terug.

Automatisch openen

Dankzij de auto-unlock functie herkent het tedee slot automatisch de gebruiker en opent de toegangsdeuren wanneer deze binnen Bluetooth bereik komt. Het proces start wanneer de gebruiker de gedefinieerde thuiszone binnengaat of de tedee bridge detecteert. Na activering begint de applicatie met het zoeken naar het slot via een Bluetooth-verbinding. Na het tot stand brengen van een veilige verbinding met het slot, ontgrendelt de app automatisch de deur.Auto-unlock blijft 20 minuten actief. Als de gebruiker de deur na deze tijd bereikt, zal het slot niet automatisch worden ontgrendeld.

Noodzakelijke voorwaarden voor efficiënt werken

 • De smartphone van de gebruiker werkt met een ingeschakelde Bluetooth-verbinding.
 • Tot op 3m afstand van het slot.
 • Wereldwijd ingeschakelde locatiediensten in je smartphone.
 • Toegang tot locatiediensten voor de tedee app in de “altijd” modus. Het is niet voldoende om locatiediensten alleen “tijdens het gebruik van de app” in te schakelen.

Vanwege de systeembeperkingen van de werking van de app op de achtergrond, verbetert het gebruik van de tedee smart bridge de efficiëntie van het auto-unlock proces. Zorg er echter voor dat de bridge relatief dicht bij de deur is – aanbevolen afstand is maximaal 2m.

Wanneer de auto-unlock wordt geannuleerd

 • De gebruiker heeft de uitgangszone verlaten.
 • De gebruiker ontgrendelde de deur vanuit de app.
 • Een andere gebruiker heeft de deur ontgrendeld, minder dan 3 minuten voor het auto-unlock proces.
 • De tijd om de deur te bereiken is verstreken.

Een ander auto-unlock proces zal niet mogelijk zijn totdat de gebruiker de out zone verlaat.

Basis configuratie

Alvorens de auto-unlock functie te gebruiken, moet de gebruiker de huidige vergrendelpositie instellen. Op basis van de opgegeven positie bepaalt het algoritme twee concentrische zones vanaf de vergrendelpositie:

 • ingangszone (IN)
 • uitgangszone (OUT)

Trekfunctie

Als de functie voor het automatisch indrukken van de klink (trekveer) is ingeschakeld, zal de auto-unlock de deur automatisch ontgrendelen en aan de veer trekken. Als het slot al ontgrendeld is, wordt alleen aan de veer getrokken.

In een situatie waarin de trekveerfunctie is ingeschakeld maar niet in de automatische modus, annuleert de app het auto-ontgrendelingsproces als het slot al ontgrendeld is.

Automatische ontgrendeling bevestigen

Gebruikers kunnen de automatische ontgrendelingsbevestiging inschakelen: op die manier wordt de deur pas ontgrendeld wanneer de gebruiker dit op een smartphone bevestigt. Wanneer het auto-unlock proces actief is, ontvangt de gebruiker een melding met opties om:

 • het auto-unlock proces annuleren
 • bevestig en ga door met het auto-unlock proces

Als de auto-unlock niet wordt bevestigd, wordt deze na de ingestelde tijd geannuleerd.

Configuratie

Standaard is de auto-unlock functie uitgeschakeld. Gebruikers kunnen deze activeren in de slotinstellingen. Door te klikken op “Auto-unlock” wordt de kaart geopend, waar de locatie van het slot kan worden geselecteerd. Het adres van de locatie wordt zichtbaar bovenin het scherm. Klik vervolgens op de bevestigen om auto-unlock in te schakelen.

 

Geavanceerde configuratie

Ingangszone

Wanneer een gebruiker deze zone binnengaat, wordt de auto-ontgrendeling geactiveerd. Deze zone is altijd dichterbij dan de uitgangszone. Gebruikers kunnen de straal rond de locatie van het slot instellen.

Uitgangszone

Auto-unlock start opnieuw nadat een gebruiker deze zone heeft verlaten.

Duur van de auto-unlock functie

De tijd die de gebruiker nodig heeft om het slot te bereiken nadat hij de ingangszone is binnengegaan.
Als zij binnen deze tijd binnen het Bluetooth bereik komen, wordt het slot ontgrendeld.
Als zij niet binnen het Bluetooth bereik komen, wordt het proces geannuleerd.

Wi-Fi naamcontrole

Als je deze optie inschakelt, kun je jezelf beschermen tegen willekeurige locatiesprongen op je telefoon.

Als de gebruiker na het verlaten van de uitgangszone verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk dat dezelfde naam heeft als een netwerk in zijn thuiszone, annuleert de app de automatische ontgrendeling.

Er wordt geen rekening gehouden met de Wi-Fi-naam wanneer het mobiele toestel met de hotspot is verbonden.

Laatste auto-unlock status

Je kunt de details van de recente automatische ontgrendeling van je slot controleren: of de ontgrendeling is geslaagd, geannuleerd, of er fouten zijn opgetreden – en wat de oorzaak daarvan was.

V&A

Is auto-unlock veilig?

De auto-unlock functie werkt alleen lokaal. Als de gebruiker zich niet binnen het Bluetooth-bereik van het slot bevindt, kan de app de deur niet openen. Voordat de ontgrendeling wordt uitgevoerd, gebruikt de app asymmetrische cryptografie om de rechten van het slot en de smartphone te verifiëren.

Volgt de app mijn locatie?

De app reageert alleen op het binnenkomen of verlaten van de ingestelde zones. Deze gebeurtenissen worden met een zekere vertraging afgeleverd, en de app volgt niet de exacte huidige locatie van de gebruiker.

Trekt de tedee-app mijn batterij leeg?

Nee. Het traceert de locatie van de gebruiker niet voortdurend, wat overmatig batterijverbruik zou kunnen veroorzaken. Het scant ook niet het Bluetooth-bereik van de smartphone buiten de thuiszone.

Wat kan een auto-unlock storing veroorzaken?

Twee of meer mensen willen op hetzelfde moment ontgrendelen.

Wanneer meerdere mensen tegelijkertijd hun smartphone met het slot verbinden, ontgrendelt de eerste die verbinding maakt, terwijl het proces voor de anderen wordt geannuleerd.

Het volgende gebruik van de functie is beschikbaar 3 minuten na de laatste automatische ontgrendeling.

Auto-unlock start niet.

Zorg er eerst voor dat de smart bridge dicht bij de deur is. Optimale afstand is tot 2m.

Het auto-unlock proces zal niet starten of vertragen in geval van problemen met het verzenden van locatiegegevens. De oplossing voor dit probleem is het vergroten van de straal van de ingangszone.

Een gebruiker moet de uitgangszone verlaten en vervolgens zowel de uitgangs- als de thuiszone opnieuw binnengaan om het proces te activeren. In dit geval raden wij aan de uitgangszone in te stellen op 100 meter van de ingangszone.

Ik moet buiten wachten tot de deur opengaat.

Het duurt een paar seconden om een Bluetooth-verbinding tussen je smartphone en het slot tot stand te brengen.

Het kan helpen om de positie van de bridge te veranderen. Plaats hem dichter bij het slot.

Je kunt ook controleren hoe ver de Bluetooth van je bridge en smartphone reikt. Bewaar de telefoon niet in een metalen doos, container of op een andere plaats die het bereik van het signaal kan beperken.
Andere elektronische apparaten, zoals laptops, tablets enz., kunnen het Bluetooth-signaal ook storen.

Auto-unlock start, maar wordt geannuleerd voordat ik bij de deur ben.

Indien de gedefinieerde ingangszone groot is en de tijd voor het bereiken van het Bluetooth-bereik kort is, kan het voorkomen dat het auto-ontgrendelingsproces wordt afgebroken voordat de gebruiker de deur bereikt.

Wij raden aan de tijd te meten die nodig is om de deur te bereiken vanaf de ingangszone, en vervolgens de bedieningstijd aan te passen in de configuratie-opties.

Auto-unlock geannuleerd vanwege “Zelfde Wi-Fi.”

Het auto-unlock proces kan mislukken wanneer je de Wi-Fi-verbinding van je auto gebruikt.
Als Auto-Unlock niet werkt voor terwijl je naar huis rijdt, en je krijgt de status “Zelfde Wi-Fi”, moet je de optie “Wi-Fi-controle” uitschakelen in de geavanceerde configuratie van Auto-unlock.

Wij gebruiken “Wi-Fi Check” om onbedoelde auto-unlocks te voorkomen, veroorzaakt door zeldzame maar mogelijke scenario’s van willekeurige locatie sprongen.

Ik heb nog steeds een probleem

Als je nog steeds problemen ondervindt met de auto-unlock functie, download dan de app logs door te kiezen voor Menu > Help > Log > Deel.

Als je deze samen met een gedetailleerde beschrijving van jeee probleem naar [email protected] stuurt, geeft dat ons het beste inzicht om jouw specifieke situatie te helpen.


  E-mail:  [email protected]
  Telefoon:  +31 85 888 8096