scrollUpButton
top view of the desk with notes on it
< Wróć

Łatwe zarządzanie wieloma inteligentnymi zamkami – funkcja Organizacje w portalu Tedee

Podziel wszystkie swoje inteligentne zamki na organizacje, aby uzyskać funkcje zarządzania grupowego. Zarządzaj wieloma urządzeniami za pomocą jednego kliknięcia lub udostępnij kontrolę wybranym osobom.

Funkcja Organizacje to zestaw opcji i narzędzi, które pomagają właścicielom wielu inteligentnych zamków. Za pomocą portalu Tedee mogą oni podzielić wszystkie swoje urządzenia pomiędzy różne lokalizacje, by później uporządkować dostęp na dedykowanym ekranie, dostosowanym do tego typu zadań.

Jak działa portal Tedee >>

Czy jest mi to potrzebne?

Jeśli używasz jednego inteligentnego zamka w domu z czteroosobową rodziną, to nie. Możesz nadal używać tego narzędzia do zarządzania kontrolą dostępu na komputerze w przeglądarce internetowej. Różnica w takiej skali nie jest jednak aż tak znacząca.

Czym jest Organizacja?

Jest to jednostka, która łączy część Twoich urządzeń (i ich użytkowników) w osobną całość.

Spójrz na poniższą tabelę, która prezentuje, jak ta funkcja pomaga właścicielowi piętnastu inteligentnych zamków.

Właściciel Ty
Organizacje Firma  

Dom

Biuro Sklep
Inteligentne zamki
Administratorzy Ochrona Kierownik biura Kierownik sklepu Kierownik zmiany Twój partner Dzieci
Goście Pracownicy biurowi Pracownicy sklepu Babcia

 

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem piętnastu inteligentnych zamków Tedee. Używasz ich w domu oraz w swojej firmie: w biurze i sklepie. Za pomocą portalu Tedee możesz podzielić wszystkie swoje urządzenia na trzy organizacje.

  • Taka konfiguracja pozwoli Ci na łatwe wprowadzenie nowego pracownika do Twojego biura i przyznanie mu dostępu do 10 inteligentnych zamków za pomocą jednego kliknięcia.
  • Teraz możesz wyznaczyć w swoim sklepie nowego kierownika zmiany, który zadba o dostęp pracowników – ale tylko w jednej lokalizacji.
  • Twój zamek do inteligentnego domu pozostaje oddzielony, więc Twój partner i rodzina mogą cieszyć się prostą obsługą bez zbyt wielu zbędnych danych, funkcji i urządzeń.

Jak z tego korzystać?

Funkcja Organizacje dostępna jest w portalu Tedee. Pamiętaj, że aby zarządzać za jej pomocą inteligentnymi zamkami, muszą one być sparowane z podłączonym do internetu Tedee smart bridge.

Zaloguj się do portalu Tedee za pomocą swojego konta Tedee >>

 

Wybierz sekcję Organizacje z lewego paska bocznego po zalogowaniu się na swoje konto na portalu Tedee.

tedee portal menu

Nastąpi przekierowanie do widoku organizacji. Tutaj docelowo znajdziesz wszystkie działy, do których przypisałeś swoje zamki. Oto jak może to wyglądać.

tedee portal - your organizations

Aby stworzyć organizację, kliknij na ikonę +.

tedee portal - add organization

Teraz dodaj nową organizację i wypełnij szczegóły. Dla wyraźnej identyfikacji możesz nawet dodać ikonę awatara.

tedee portal - add new organization

Następnie możesz przypisać, które z Twoich urządzeń zostaną uwzględnione.

Pamiętaj, że jeden inteligentny zamek może być przypisany tylko do jednej organizacji.

Po skonfigurowaniu organizacji i urządzeń, możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego, jak to działa.

Co mogę zrobić?

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

tedee portal - permissions

Domyślnym ekranem organizacji jest matryca dostępu do wszystkich jej urządzeń i ich użytkowników. Możesz szybko sprawdzić dostęp użytkownika do danego inteligentnego zamka, najeżdżając na ikony. Klikając je, możesz edytować opcje.

Dowiedz się więcej na temat poziomów dostępu >>

 

Podgląd wszystkich członków organizacji

tedee portal - users

Tutaj możesz przeglądać wszystkie osoby zaproszone do organizacji. Niebieski przycisk w prawym górnym rogu umożliwia zapraszanie nowych osób przez e-mail.

Klikając na nazwę, można przejść do szczegółowego profilu. Wyświetla on przegląd użytkownika: szczegóły, uprawnienia i aktywność.

tedee portal - user profiletedee portal - user devicestedee portal - user activities

Przegląd wszystkich urządzeń w danej organizacji

Ekran urządzenia wyświetla wszystkie urządzenia przypisane do organizacji, wraz z kluczowymi informacjami o ich statusie: czy są zamknięte lub otwarte, podłączone lub odłączone. Dostępne jest również powiadomienie w sytuacji, gdy smart lock wymaga naładowania.

tedee portal - overview of all devices in one organization

Kliknięcie na urządzenie prowadzi do szczegółowego profilu urządzenia, z jego informacjami, listą użytkowników i dziennikiem aktywności.

tedee portal - door lock details

tedee portal - door lock userstedee portal - door lock activities

Jeśli inteligentny zamek jest sparowany z inteligentną klawiaturą, można użyć tego widoku do przypisania i udostępnienia nowych kodów PIN.

tedee portal - PIN code

Przydzielanie administratora do wszystkich zamków w organizacji

tedee portal - organization administrators

Ostatnią kluczową funkcją jest przypisywanie administratorów do wszystkich organizacji jednocześnie. Bez funkcji organizacji, właściciel musiałby wyznaczyć administratorów do każdego zamka. Teraz jednym kliknięciem można dołączyć nowego asystenta recepcji lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.