scrollUpButton
ręka trzymająca pęk kluczy
< Wróć

Kto ma klucz? Zarządzanie dostępem za pomocą trzech typów ról użytkowników

W przypadku tradycyjnego klucza można go mieć lub nie mieć. Ale “klucze cyfrowe” mogą działać inaczej dla każdego użytkownika. Trzy rodzaje poziomów dostępu określają kto, kiedy i jak może uzyskać dostęp do inteligentnego zamka. Dowiedz się więcej na temat właścicieli, administratorów i gości.

Każdy użytkownik inteligentnego zamka Tedee ma przypisaną jedną z trzech ról. Tworzą one komplementarny system, w którym każdy użytkownik zamka może korzystać z urządzenia w precyzyjnie kontrolowany sposób.

Spójrz na poniższy schemat, aby zobaczyć hierarchię i dostępne procedury. Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe wyjaśnienie trzech ról.

właściciel

Właściciel

 

przyznaje dostęp ➜

 

gośćGość
przyznaje dostęp ➜ administratorAdministrator
przyznaje dostęp ➜

Właściciel

Właściciel inteligentnego zamka ma pełną kontrolę nad urządzeniem: od jego ustawień, przez logi aktywności, po nadawanie uprawnień administratora i zarządzanie dostępem gości.

Administrator

Ta rola użytkownika ma takie same uprawnienia kontrolne jak właściciel. Administrator może nadawać uprawnienia gościom oraz uzyskiwać dostęp do ustawień urządzenia i dzienników aktywności.

Administrator nie może jednak przypisać dodatkowych administratorów ani nikomu odebrać tej roli.

Właściciel może przypisać dowolną liczbę administratorów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli firm i ich kierowników biur, kierowników zmian lub zespołów ds. bezpieczeństwa.

Gość

Goście to użytkownicy inteligentnego zamka, którzy nie są jego właścicielami ani nie zarządzają nim. Zgodnie z przyznanymi uprawnieniami mogą oni zablokować i odblokować urządzenie, skonfigurowane przez administratora lub właściciela.

Gościom można przyznać trzy rodzaje dostępu: stały, powtarzający się lub tymczasowy.

Kontrola dostępu pozwala zezwolić gościowi na zdalne sterowanie inteligentnym zamkiem – lub nie.

Porównanie trzech poziomów dostępu

Użytkownik może… właściciel

Właściciel

administrator

Administrator

gość

Gość

Otwieranie i zamykanie zamka zgodnie z uprawnieniami
Dostęp na stałe
Przydzielanie dostępu gościom
Kontrola opcji inteligentnego zamka
Przypisywanie administratorów