Cześć. Jak możemy Ci pomóc?

< Wróć

Automatyczne otwieranie

 

Dowiedz się więcej o automatycznym otwieraniu >>

 

Niezbędne warunki do auto-otwierania

  • Smartfon użytkownika posiada włączony Bluetooth i usługi lokalizacyjne.
  • Użytkownik znajduje się w odległości do 3 m od inteligentnego zamka.
  • Usługi lokalizacyjne dla aplikacji Tedee na smartfonie użytkownika są skonfigurowane jako dostępne “zawsze”. Dostęp “tylko podczas korzystania z aplikacji” jest niewystarczający.

Ze względu na ograniczenia systemowe aplikacji działającej w tle, korzystanie z urządzenia Tedee Bridge podnosi skuteczność procesu automatycznego otwierania drzwi. Należy jednak pamiętać, że Tedee Bridge powinien być zamontowany stosunkowo blisko drzwi – sugerowana odległość to maksymalnie 2 m.

Kiedy proces automatycznego otwierania jest anulowany?

  • Użytkownik opuścił strefę wejścia.
  • Użytkownik odblokował drzwi za pomocą aplikacji.
  • Inny użytkownik otworzył drzwi w czasie do 3 minut przed aktywacją automatycznego otwierania.
  • Czas na dotarcie do drzwi (domyślnie 20 minut) minął.

Kolejny proces automatycznego otwarcia drzwi będzie dostępny dopiero po ponownym opuszczeniu przez użytkownika strefy wyjścia.

Funkcja odciągnięcia zapadki

Jeśli Twój zamek Tedee ma włączoną funkcję automatycznego odciągnięcia zapadki przy każdej operacji, automatyczne otwieranie spowoduje także samoistne odciągnięcie zapadki – przypominające elektroniczne naciśnięcie klamki. Jeśli w chwili aktywacji automatycznego otwierania drzwi są już odblokowane, operacja spowoduje samo odciągnięcie zapadki.

Możesz skonfigurować inteligentny zamek, aby zapadka była automatycznie odciągana wyłącznie przy ręcznym odblokowaniu drzwi w aplikacji – przejdź do menu ustawień funkcji odciągania zapadki.

 

Aktywacja automatycznego otwierania

Funkcja automatycznego odblokowywania jest domyślnie wyłączona. Można aktywować ją w ustawieniach inteligentnego zamka.

Aktywacja “Auto-otwierania” uruchamia mapę, na której należy wskazać lokalizację inteligentnego zamka. Tekstowy adres lokalizacji będzie widoczny w górnej części ekranu. Po jej wybraniu należy kliknąć przycisk potwierdzenia.

MicrosoftTeams image 4 MicrosoftTeams image 2 MicrosoftTeams image 7

Konfiguracja

Po włączeniu funkcji automatycznego odblokowywania, przydatne może być dostosowanie jej ustawień do siebie.

MicrosoftTeams image 6

Zmiana lokalizacji urządzenia i stref zasięgu

MicrosoftTeams image 7 MicrosoftTeams image 3

Lokalizację urządzenia zawsze można zmienić, np. w przypadku przeprowadzki.

Dodatkowo, konfiguracja automatycznego otwierania obejmuje ustalenie dwóch stref wokół lokalizacji urządzenia, definiowanych poprzez promień wokół inteligentnego zamka.

Strefa Geo – wyjście

Automatyczne odblokowywanie będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy przez użytkownika oraz jego powrocie do strefy wejścia.

Ustawienie to zapewnia, że automatyczne otwieranie jest nieaktywne np. podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Dopiero oddalenie się od lokalizacji na ustaloną odległość pozwoli aktywować automatyczne otwieranie podczas powrotu do domu.

Strefa Geo – wejście

Gdy użytkownik wchodzi do tej strefy, funkcja automatycznego odblokowania jest aktywowana, a smartfon zaczyna wyszukiwanie inteligentnego zamka w zasięgu Bluetooth.

Strefa wejścia oznacza jedynie obszar, w którym smartfon zaczyna nawiązywać połączenie ze smart lockiem. Pamiętaj, że drzwi są odblokowywane dopiero, gdy użytkownik znajdzie się w odległości do 3 m od inteligentnego zamka.

Zaawansowana konfiguracja

Pozycja “Zaawansowane” w menu ustawień daje dostęp do dodatkowych opcji automatycznego odblokowywania.

MicrosoftTeams image

Potwierdzenie

Użytkownicy mogą włączyć wymagane potwierdzenie automatycznego odblokowania. Wtedy po wkroczeniu użytkownika do strefy wejścia, na smartfonie wyświetlanie jest powiadomienie z opcjami:

  • Potwierdzenia automatycznego otwierania – wtedy smartfon rozpocznie poszukiwanie łączności z inteligentnym zamkiem, który zostanie odblokowany dopiero po połączeniu Bluetooth.
  • Anulowania automatycznego otwierania – wtedy następne odblokowanie drzwi należy aktywować ręcznie lub komunikat o potwierdzeniu automatycznego otwierania wyświetli się dopiero po ponownym opuszczeniu strefy wyjścia i powrocie do strefy wejścia.
Limit czasu

To czas potrzebny użytkownikowi na dotarcie do drzwi po wkroczeniu do strefy wejściowej.

Jeśli w tym czasie znajdzie się on w zasięgu Bluetooth, inteligentny zamek zostanie odblokowany.

Jeśli użytkownik nie wejdzie w zasięg Bluetooth w ustalonym czasie, proces automatycznego otwierania zostanie anulowany.

Sprawdzanie Wi-Fi

Włączenie tej opcji pozwoli zabezpieczyć się przed przypadkowymi “skokami” lokalizacji smartfona. Wprowadzenie nazwy sieci Wi-Fi, do której podłączony jest inteligentny zamek, pozwoli zapobiec aktywacji automatycznego otwierania, gdy użytkownik znajduje się w domu.

Jeśli po opuszczeniu strefy wyjściowej użytkownik połączy się z siecią Wi-Fi o takiej samej nazwie jak sieć domowa, aplikacja również anuluje automatyczne odblokowanie. Nazwa sieci Wi-Fi nie jest brana pod uwagę, gdy urządzenie mobilne jest połączone z hotspotem.

Anuluj inne automatyczne otwarcia

Ta funkcja dotyczy użytkowników, którzy mają dostęp do kilku inteligentnych zamków Tedee w tej samej lokalizacji.

Jej aktywacja sprawi, że automatycznie odblokowany zostanie wyłącznie dany zamek – a nie inne aktywne urządzenia użytkownika pod tym samym adresem.

Stan ostatniego automatycznego odblokowania

W ustawieniach automatycznego otwierania możesz sprawdzić szczegóły ostatniej operacji: czy się powiodła, została anulowana, czy wystąpiły błędy – i co je spowodowało.

Jeśli skontaktujesz się z naszą pomocą techniczną w celu rozwiązania problemów z funkcją automatycznego otwierania, możemy poprosić Cię o zrobienie zrzutu ekranu tych informacji i udostępnienie ich naszemu zespołowi. Na ich podstawie będziemy mogli udzielić Ci pomocy dopasowanej do aktualnej konfiguracji i warunków pracy Twojego urządzenia.

Najczęstsze pytania

Czy funkcja automatycznego otwierania jest bezpieczna?

Funkcja automatycznego otwierania pozwala na odblokowanie inteligentnego zamka wyłącznie lokalnie. Jeśli użytkownik nie znajduje się w zasięgu Bluetooth, aplikacja nie może samodzielnie, zdalnie odblokować drzwi. Przed odblokowaniem, aplikacja wykorzystuje standardowy system weryfikacji uprawnień użytkownika do korzystania z urządzenia.

Czy aplikacja śledzi moją lokalizację?

Aplikacja rejestruje wyłącznie wyjście i wejście do wcześniej ustawionych stref. Zdarzenia te są rejestrowane z pewnym opóźnieniem, a aplikacja nie śledzi dokładnej bieżącej lokalizacji użytkownika.

Czy aplikacja Tedee spowoduje szybsze rozładowanie baterii w smartfonie?

Nie. Aplikacja nie rejestruje lokalizacji użytkownika w sposób ciągły, co mogłoby spowodować nadmierne zużycie baterii. Nie skanuje również zasięgu Bluetooth smartfona poza strefą domową. Wszelkie niezbędne działania aktywowane są wyłącznie poprzez bezpośrednie korzystanie z automatycznego otwierania.

Co może przeszkodzić w automatycznym otwarciu?

Dwie osoby lub więcej próbują odblokować urządzenie w tym samym czasie.

Gdy kilka osób jednocześnie korzysta w automatycznego otwierania inteligentnego zamka, funkcja będzie aktywna wyłącznie dla pierwszej osoby, która znajdzie się w jego zasięgu Bluetooth. Automatyczne otwieranie będzie niedostępne dla innych przez 3 minuty od ostatniego odblokowania. Po upływie tego czasu, automatyczne otwieranie będzie pracować standardowo.

Automatyczne odblokowanie nie aktywuje się.

Najpierw upewnij się, że inteligentny mostek Tedee Bridge znajduje się blisko drzwi – jego optymalna odległość od inteligentnego zamka to maks. 2 m.

Proces automatycznego odblokowania może być opóźniony lub niedostępny w przypadku problemów z wysyłaniem danych lokalizacji Twojego smartfona. Upewnij się, że aplikacja Tedee ma stały dostęp do usług lokalizacji, a w pobliżu domu jesteś w zasięgu mobilnej transmisji danych.

Rozwiązaniem problemu może być zwiększenie promienia strefy wejścia – czyli wcześniejszy start nazwiązywania połączenia Bluetooth między smartfonem a inteligentnym zamkiem. W tym przypadku zalecamy ustawienie strefy wyjścia o promieniu 100 m większym od strefy wejścia.

Muszę czekać przed drzwiami, aż się otworzą.

Nawiązanie połączenia Bluetooth między smartfonem a zamkiem zajmuje kilka sekund. Pomocna może być zmiana położenia mostka Tedee Bridge – umieść go bliżej inteligentnego zamka.

Możesz również sprawdzić zasięg Bluetooth mostka i smartfona. Zasięg sygnału mogą ograniczyć przeszkody, takie jak masywne ściany, metalowe obudowy i inne.

Inne urządzenia elektroniczne, np. laptopy, tablety itp. również mogą zakłócać sygnał Bluetooth.

Auto-odblokowanie uruchamia się, ale zostaje anulowane zanim dotrę do drzwi.

Jeśli strefa wejścia rozpoczyna się daleko od domu, a ustalony wymagany czas dotarcia do zasięgu Bluetooth jest krótki, proces automatycznego odblokowania może zostać anulowany, zanim użytkownik dotrze do drzwi.

Zalecamy zmierzenie orientacyjnego czasu, potrzebnego na dotarcie do drzwi od wkroczenia do strefy wejściowej, a następnie dostosowanie czasu działania w opcjach konfiguracji.

Auto-otwieranie jest anulowane z powodu tej samej nazwy sieci Wi-Fi.

Proces automatycznego odblokowywania może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi w samochodzie. Aplikacja może intepretować ją jako sieć domową, więc automatyczne otwieranie nie będzie aktywne.

Jeśli w statusie ostatniego nieudanego automatycznego otwierania pojawia się informacja o połączeniu z tą samą siecią, należy wyłączyć opcję sprawdzania Wi-Fi w zaawansowanych ustawieniach.

Wciąż mam problem

Jeśli nadal masz problemy z funkcją automatycznego otwierania, pobierz logi aplikacji, wybierając Menu aplikacji > Pomoc > Udostępnij logi aplikacji.

Prześlij uzyskany plik ze szczegółowym opisem problemu na adres [email protected], a będziemy mogli dopasować sposób pomocy do Twojej indywidualnej sytuacji. 

Related articles:


  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later