< Tilbage

Tedee Dry Contact

Installationsvejledning

 

🇬🇧 Read this manual in English. 🇮🇹 Leggi questo manuale in italiano.
🇫🇷 Lisez ce manuel en français. 🇪🇸 Lea este manual en español. 
🇵🇱 Przeczytaj tę instrukcję po polsku. 🇵🇹 Leia este manual em português. 
🇩🇪 Lesen Sie dieses Handbuch auf Deutsch. 🇧🇷 Leia este manual em português do Brasil.
🇳🇱 Lees deze handleiding in het Nederlands. 🇩🇰 Læs denne manual på dansk.

 

Introduktion

Tedee Dry Contact er en enhed størrelse med en tændstikæske, som forbindes til Tedee GO- og Tedee PRO-smartlåse via Bluetooth. Den kan kobles direkte til eksisterende tørkontaktsystemer via tilslutninger til strøm og styresignaler.

WiredSystem opt2 1

Tedee Dry Contact er designet til at udvide funktionaliteten af Tedee smartlåse ved at gøre det muligt:

  • Direkte forbindelser til alarmsystemer.
  • Lokal integration med kompatible smart home-systemer.
  • Bruges med elektroniske døråbnere og i installationer med kritisk infrastruktur.
  • Betjening via enkle manuelle kontroller som knapper og kontakter. 
  • Andre funktioner efter behov.

Eksempel anvendelse

Forestil dig, at du vil låse en Tedee GO smartlås op ved at trykke på en dedikeret fysisk knap i receptionen for at lukke besøgende ind i ejendommen uden at bruge Tedee-appen på en smartphone.

Du kan tilslutte Tedee Dry Contact til en batteridrevet, kompatibel kontakt med ledning og parre den med den intelligente lås.

Når der trykkes på denne knap, udløser Tedee Dry Contact en trådløs oplåsning af smartlåsen via Bluetooth, hvilket eliminerer behovet for apps eller en online cloud-forbindelse.

Installationskrav og sikkerhedsovervejelser

Læs venligst nedenstående oplysninger omhyggeligt for at sikre din sikkerhed under installationen af Tedee Dry Contact.

Installationen af Tedee Dry Contact er beregnet til professionel opsætning for at sikre sikkerhed og overholdelse af elektriske standarder.

Tedee Dry Contact skal installeres permanent på et sted, hvor den samtidig kan oprette forbindelse til Tedee PRO- eller Tedee GO-smartlåse via Bluetooth, og den skal forbindes til en strømkilde og en tørkontakt-controller.

Sikkerhed

Styring af en Tedee smartlås via Tedee Dry Contact erstatter det typiske Tedee cloud-sikkerhedssystem og digital autentificering med en alternativ, kablet adgangsmetode.

Tedee er ikke ansvarlig for installationens fysiske sikkerhed eller for at beskytte dine enheder mod uautoriseret adgang. Som enhver alarmkontrol eller ethvert adgangsstyringssystem skal dets placering, administration og brugere beskyttes, verificeres og overvåges regelmæssigt.

Kompatibilitet med smarte låse

For at parre eller ophæve parringen af Tedee Dry Contact med Tedee PRO eller Tedee GO skal brugeren have ejer- eller administratoradgang til den intelligente lås. 

En Tedee Dry Contact styrer kun én Tedee smartlås.

Overvejelser om Bluetooth

Bluetooth-rækkevidden, der gør det muligt at betjene en intelligent lås, strækker sig typisk op til 10 meter omkring Tedee PRO/Tedee GO. De specifikke opsætnings- og placeringsfunktioner kan dog kræve en tættere installation.

Vær opmærksom på, at Bluetooth-rækkevidden er meget følsom over for fysiske barrierer; åbne rum giver mulighed for en længere forbindelsesafstand, mens vægge, døre eller metalkonstruktioner og -installationer kan reducere denne rækkevidde betydeligt.

Den bedste metode til at bestemme den tilgængelige rækkevidde er at teste den ved at låse en smartlås op med Tedee-appen via Bluetooth på det planlagte sted. Hvis forbindelsen er effektiv, er stedet egnet til permanent installation af Tedee Dry Contact.

Strømforsyning

Tedee Dry Contact bruger en strømindgang på 5-60V DC-spænding, hvilket giver kompatibilitet med en bred vifte af strømkilder fra powerbanks til permanente elektriske forbindelser.

Sørg for, at der er en strømkilde til rådighed på det sted, hvor enheden skal installeres, så den kan oprette effektiv forbindelse til din intelligente lås via Bluetooth.

Tedee Dry Contact indeholder ikke en strømadapter.

Tilslut aldrig Tedee Dry Contact direkte til en stikkontakt eller en 230V/110V-strømforsyning.

Advarsel

Tilslut kun enheden i henhold til diagrammet i denne vejledning. Forkerte tilslutninger kan være farlige, kan beskadige enheden og kan gøre garantien ugyldig.

Fare! Risiko for elektrisk stød!

Selv når enheden er slukket, kan udgangene stadig være strømførende (overfører aktivt elektricitet). Alt installationsarbejde skal ALTID udføres med strømkredsen frakoblet.

Bemærk

Tilslutning af enheden til en strømforsyning, der ikke opfylder specifikationerne i EN 50081-1, EN 50082-1, UL508 og EN 60950, kan medføre, at garantien bortfalder.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Afbryd installationens forsyningsspænding, før du installerer Tedee Dry Contact-enheden.

Sluk for hovedsikringen, eller tag netledningen ud af stikkontakten.

Installationssted

Installer modulet et sted, der er beskyttet mod ugunstige miljøforhold og uautoriseret adgang, f.eks. i en indbygningsboks eller inde i kabinettet den kontrollerede enhed.

Placering og installation af enheder

Vær opmærksom på, at metalliske elementer (ledninger, husdele) kan have en negativ indflydelse på den trådløse forbindelse og enhedens funktion.

Det anbefales at fastgøre modulet i en stabil position. Enhedens krop har to huller, der egner sig til sikker montering med skruer (medfølger ikke).

Trin 1) Retningslinjer for tilslutning

Enheden bruger to logiske indgange til at udløse låsning og oplåsning. Disse kan forbindes til alle kompatible udgange, f.eks. alarmkontroller, knapper, kontakter eller relæer.

To udgange formidler låsens status og angiver, om den er låst eller ulåst, og om enheden kræver opmærksomhed, f.eks. hvis den er blokeret, skal oplades eller skal kalibreres.

Betjeningen af Tedee Dry Contacts ind- og udgange kan konfigureres i Tedee-appen.

Guide til ledningsføring

Se diagrammerne nedenfor, og vær særlig opmærksom betegnelsen for stikkene.

Nowy projekt 29 1

(1) + 5-60V DC

(2) – 5-60V DC

(3) OUT1 – UDGANG 1

(4) OUT2 – UDGANG 2

(5) IN1 – INPUT 1

(6) IN2 – INPUT 2

(7) COM – FÆLLES

Ledningsproces

Start med at tilslutte 5-60 V jævnstrøm til stikkene (1) og (2) som vist på tegningen ovenfor, og sørg for korrekt polaritet for stikkene (+) og (-).

Tilslut indgangs- og udgangsterminalerne (3), (4), (5) og (6), og forbind dem altid tilbage til det fælles kredsløb via COM-stikket (7).

Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt i henhold til diagrammet, og at der ikke er nogen løse metaldele, som ved et uheld kan forårsage en kortslutning.

Aktivering af enhed

Aktivér enheden ved at tænde for strømmen, slå hovedsikringen til eller tilslutte netledningen til stikkontakten igen.

Trin 2) Tilføjelse af enhed til Tedee-appen

For at opsætte Tedee Dry Contact skal du have en Tedee-konto med ejer eller administratoradgang til den intelligente lås, der skal tilsluttes dry contact-controlleren.

1) Download Tedees smartphone-app.

Google PlayTedee App on Google Play 1 App StoreTedee App on App Store 1

2) Hvis det ikke allerede er gjort, skal du installere din Tedee PRO eller Tedee GO og føje den til din konto.

3) Start Tedee-appen din smartphone, og log ind.

4) til sidemenuen fra enhedslisten ved at trykke ikonet i øverste venstre hjørne.

5) VælgTilføj ny enhed“, og tryk Tilføj ny enhed“.

My devices favortite elements2222

6) Indtast din Tedee Dry Contact-aktiveringskode – den findes som en QR-kode og i tekstformat i enhedens papirmanual, og den er også trykt et klistermærke din enhed.

7) Klik Opret forbindelse“. Din smartphone tilføjer Tedee Dry Contact til din konto. Derefter fortsætter du med at parre Tedee Dry Contact med dine Tedee PRO- eller Tedee GO-smartlåse.

Image 50 1

8) Tryk Fortsæt” for at scanne efter Tedee-smartlåse inden for din Tedee Dry Contacts Bluetooth-rækkevidde.

9) Vælg den intelligente lås, der skal parres med Tedee Dry Contact, tryk “Par” og derefter Fortsæt“.

40

Du er nu klar til at konfigurere din Tedee Dry Contact og dens indog udgange.

Trin 3 ) Konfiguration af enhed

Den parrede Tedee Dry Contact vises listen over dine enheder under afsnittetTilbehør“. 

Obraz11111

Tedee Dry Contact har ikke en kontrolskærm. Når du vælger enheden, kommer du direkte til enhedens indstillinger.

 

Signalkonfiguration

For at konfigurere driften af din tørre kontakts logiske indog udgange skal du navigere til fanenSignalkonfigurationi indstillingerne.

Obraz22222

Vælg nu dine konfigurationer for indog udgange i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i detaljer i appen.

Obraz333333

Parret lås

I enhedsindstillingerne kan Tedee Dry Contact kun afkobles fra en tilsluttet smartlås, hvis brugeren har ejereller administratoradgang til begge enheder samtidigt.

Obraz444444

Hvis Tedee Dry Contact ikke er parret eller i øjeblikket ikke er parret med nogen smartlås, vil dette trin vise de smartlåse, der er forbundet med din Tedee-konto. Du kan derefter vælge en smartlås, der skal parres med Tedee Dry Contact.

Obraz555555

Deling af kontrol

Ved at trykke det venstre ikon i den nederste menu i Tedee Dry Contact-indstillingerne åbnes kontrolelementerne for adgangsdeling, hvor enhedens ejer kan give andre brugere adgang administratorniveau.

Obraz666666

Adgang til Tedee Dry Contact kan kun deles permanent med andre administratorer; den understøtter ikke gæstebrugertyper eller midlertidig/tilbagevendende adgang.

Vær opmærksom på, at deling af adgang til Tedee Dry Contact kun giver tilladelse til at gennemse og redigere dens indstillinger. Kontrol over en smartlås kræver en separat delingsproces.

For at parre (eller ophæve parring) en Tedee Dry Contact med en Tedee smartlås skal brugeren være ejer eller administrator af begge enheder.

Gæstebrugere af smartlåse har ikke adgang til nogen oplysninger eller konfiguration af Tedee Dry Contact.

Fabriksindstilling

En fabriksnulstilling fjerner alle parringer og konfigurationer af indog udgange. Efter en fabriksnulstilling skal enheden føjes til Tedee-kontoen.

Sådan nulstiller du Tedee Dry Contact til fabriksindstillingerne:

1) Tryk knappen Tedee Dry Contact.

2) Hold knappen nede, indtil den røde LED blinker, og slip knappen med det samme.

3) Nulstillingen bekræftes af tre blink med den røde LED.

Nowy projekt 29 2

Tedee Dry Contact og Tedee Bridge

Tedee Dry Contact kan parres med en Tedee Bridge, hvis den befinder sig inden for dens Bluetooth-rækkevidde, for at muliggøre automatiske firmwareopdateringer og fjernadgang til dens konfiguration.

Hvis du er ejer eller administrator af begge enheder, skal du gå til adgangspanelet på din Tedee-bro og trykke på “+”-ikonet i øverste højre hjørne for at scanne efter tilgængelige enheder.

Obraz777777

Related articles: