Fortrolighedspolitik

  1.   KONTROLLØR OG KONTAKT : Kontrollør af dine personlige data (herefter benævnt “Data”) er:
Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med registreret kontor i Warszawa, Karola Bohdanowicza 21/57 Street,  optaget i registret over iværkssættere af det nationale domstolsregister under nummeret KRS 0000712451, registerfiler som opbevares af distriktsretten i hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Kommercielle Afdeling af det nationale domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, med en egenkapital på PLN 2,400,000 (herefter benævnt “Kontrollør”) Kontakt: Skulle du have nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af din data, så kontakt os venligst ved at sende en email til: [email protected]  
 • OMFANG AF DATA :Vi kan få dine data direkte fra dig, heriblandt kontaktoplysninger opnået via elektronisk bestillingsprocedure. Den data vil især, men ikke altid, inkludere: Bruger ID, navn, efternavn,  adresse, e-mail adresse, telefonnummer (juridisk grundlag: Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR) og oplysninger leveret under brugen af servicen, heriblandt information indsamlet via cookies såsom f.eks. Bruger ID, navn, efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer (juridisk grundlag: Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR).
   
 • FORMÅL OG JURIDISK GRUNDLAG FOR DATABEHANDLING :
 
Formål med databehandling Juridisk grundlag for databehandling
Eksekvering af aftalen, inklusiv brug af e-butikken, adgang til og eksekvering af transaktioner, og sikkerhed, især - for at forhindre hackerangreb Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR (behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt)
Statistiske målinger Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR (behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt) eller, hvis sådanne målinger ikke er nødvendige med henblik på opfyldelsen af aftalen - Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af kontrolløren)
Egen marketing Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af kontrolløren)
Nyhedsbreve Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af kontrolløren)
Ekstern marketing (tredjepart marketing), især retargeting og markedsstatistikker og analyser Artikel 6 punkt 1 bogstav a i GDPR (samtykke fra den registrerede)
Skat, bogholderi og andre formål som følge af kontrollørens juridiske forpligtelser Artikel 6 punkt 1 bogstav c i GDPR (behandling af nødvendig data for opfyldelse kontrollørens juridiske forpligtelser)
 
 • TILBAGEHOLDELSESPERIODE : Vi behandler kun dataen i den tid, det er nødvendigt. Når formålet med databehandlingen er opfyldt, vil dataen blive slettet i henhold til vores politik om datatilbageholdelse, medmindre vi er juridisk forpligtet til at bevare denne data. Afhængig af det juridiske grundlag for behandlingen, kan dataen behandles i de følgende tidsperioder:
 
   • hvis det behandles baseret på et grundlag som er nødvendig for eksekveringen af aftalen - for aftalens vilkår og indtil  forældelsesfristens udløb relateret dertil (Kontrolløren kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd);
   • hvis det behandles på grundlag af en legitim interesse for kontrolløren - indtil der er indgivet en passende indsigelse (Kontrolløren kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd);
   • hvis det behandles på baggrund af et samtykke - indtil tilbagetrækningen af denne (Kontrolløren kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd);
   • hvis det behandles på grundlag af en opfyldelse af juridiske forpligtelser fra kontrollørens side - i det omfang og tidsperiode som er nødvendig for at udfylde sådanne forpligtelser i henhold til de bindende lovbestemmelser.
 
 • FRIVILLIG LEVERING AF DATA : Udleveringen af data er frivillig.
   
 • DATAMODTAGERE : Modtagere af de givne datakategorier kan være: a) Vores serviceudbydere som for eksempel IT eller regnskabstjenester, b) autoriteter med ret til at modtage data i overensstemmelse med gældende og bindende lovbestemmelser. Enhver overførsel af data til modtageren finder kun sted på et gyldigt og juridisk bindende grundlag.
   
 •   DINE RETTIGHEDER : Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage - i den udstrækning at din data behandles på baggrund af dit samtykke. Husk at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen før en sådan tilbagetrækning. Du er udover det til enhver tid berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af din data - i den udstrækning at din data behandles på grundlag af legitime interesser opfulgt af kontrolløren. Dine rettigheder inkluderer også: retten til at få adgang til din data, inklusiv modtagelse af en kopi deraf; retten til at rette i din data; retten til at slette din data (kun i tilfælde der er forudset i GDR); retten til at begrænse behandlingen af din data; retten til dataportabilitet; retten til at indgive en klage til præsidenten for personoplysningsmyndigheden (www.uodo.gov.pl).
   
 •   OVERFØRSEL AF DATAEN TIL TREDJELANDE : I øjeblikket har vi ingen planer om at overføre data til tredjelande (dvs landene udenfor EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)). Men skulle det forekomme, vil det ske i overensstemmelse med alle krav fra de gældende lovbestemmelser. Skulle en overførsel finde sted til en enhed lokaliseret i et tredjeland, som ikke giver den rette beskyttelse, vil vi anvende sikkerhedsmetoder såsom standard kontraktlige klausuler godkendt af Europa-kommisionen.
   
 • INGEN AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGEN : Som led i vores marketing- og serviceforbedrings aktiviteter, analyser vi dataen i IT-systemer, hvor vi benytter filtre og værktøjer. Vi udfører disse aktiviteter baseret på vores legitime interesser (juridisk grundlag: Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR), som består i at søge og gruppere kategorier af personer for at afgøre hvilke reklamebeskeder, der kan have deres interesse, såvel som til at forbedre vores tjenester. Vi foretager ingen automatiske beslutninger hvad angår dig på baggrund af de ovenfor beskrevne aktiviteter.
   
 • INFORMATION OM COOKIES : Indenfor e-butikken, placeres cookies af Os og - potentielt set - af tredjeparter. Afhængigt af cookies og andre teknologiers levetid, benytter vi to hovedtyper af filer: (a) session cookies - midlertidige filer lagret på enheden, indtil der logges af, appen lukkes eller softwaren slukkes ned (web browser); (b) vedvarende - lagret på brugerens enhed i en tidsperiode specificeret i cookie filparameterne eller indtil de slettes af brugeren. Hvis du ikke bruger cookies, vil hjemmesiden behandle dig som en ny bruger, hver gang du foretager et besøg. Hvis du for eksempel er omdirigeret fra en hjemmeside til en anden, og derefter vender tilbage til den oprindelige side, så vil du ikke blive genkendt, og du vil skulle logge ind påny. Du kan administrere og slette cookies efter eget skøn. Du kan slette alle de cookies, som er lagret på din enhed, og mange webbrowsere giver dig muligheden for at blokere cookies. Hvis du gør dette, vil du dog skulle ændre dine brugerindstillinger, hver gang du besøger hjemmesiden eller appen. Du kan lære, hvordan du administrerer cookies i dine browserindstillinger eller på dens pågældende hjemmeside.
   
 • OPDATERING AF INFORMATION : Eftersom Fortrolighedspolitikken er en up-to-date information vedrørende behandlingen af data, kan dets indhold ændre sig på en måde, så det stemmer overens med den aktuelle behandling af din data. Den aktuelle version af Fortrolighedspolitikken såvel som information vedrørende dato for seneste opdatering, vil altid være tilgængelig i vores tjeneste.
 

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later