Tedee
Brugsbetingelser

 1.  DEFINITIONER

  Beskrivelse af de grundlæggende termer, der anvendes i vilkårene og betingelserne (skrevet med stort herunder og i teksten i vilkårene og betingelserne) for tilbuddet ‘Tedee Store’:

  • Tedee, leverandør – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et selskab med begrænset ansvar med hjemsted i Warszawa på Karola Bohdanowicza 21/57 Street, optaget i det nationale domstolsregisters iværksætterregister under nummeret 0000712451, hvis registerfiler opbevares af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Commercial Division of the National Court Register, TIN (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, e-mail [email protected], telefon nr.: (+48) 22 307 72 67.
  • Kunde – en voksen fysisk person med fuld retsevne, forudsat at ordren fysisk kan placeres af en mindreårig (den mindreårige), men kun under opsyn af kunden, som er hans/hendes repræsentant (f.eks. forælder eller værge) i henhold til gældende lovgivning. Kundens og den mindreåriges aktiviteter, herunder bestillinger, er alene Kundens, som altid er part i aftalerne med Tedee. Medmindre andet er angivet, gælder alle bestemmelser vedrørende Kunden også for Forbrugeren og Virksomhedsejeren.
  • Forbruger – den kunde, der har købt enheden/enhederne:
   •  som ikke er direkte relateret til hans eller hendes økonomiske eller erhvervsmæssige aktivitet, eller
   • som er direkte relateret til hans eller hendes forretningsaktivitet, når det fremgår klart af kontraktens indhold, at den ikke er af professionel karakter for den pågældende person, og som især stammer fra genstanden for hans eller hendes forretningsaktivitet, som fastlagt bl.a. på grundlag af de relevante registre og optegnelser – leveret til enhver EU-medlemsstat.
  • Part – en fællesbetegnelse for Tedee og kunden.
  • Enheder – enheder, herunder især elektroniske låse, som Tedee præsenterer for kunderne, og som kan være genstand for ordren.
  • Software – enhver Tedee- eller tredjepartssoftware, der bruges til at betjene enhederne, især Tedee-appen, i henhold til en separat aftale indgået af kunden i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for Tedee-appen.
  • Installationstjenester – yderligere installationstjenester af enhederne, som Tedee leverer til kunden på et givet tidspunkt i forbindelse med den indgåede ordre, på tidspunkter og under betingelser, der er aftalt individuelt med kunden.
  • Bestilling – Kundens hensigtserklæring, der udgør et tilbud om at købe den eller de enheder, der tilbydes af sælgeren, og som direkte sigter mod at indgå en kontrakt om salg af enheden/enhederne, og som især specificerer typen og antallet af enheden/enhederne.
  • Kundefejl – en fejl, der skyldes enhedens manglende overensstemmelse med kontrakten, som defineret i artikel 556 ff. i den polske civillovbog.
  • Forbrugerfejl – en fejl, der skyldes enhedens manglende overensstemmelse med kontrakten, som defineret i artikel 6 og artikel 7 i Europa-Parlamentets direktiv (EU) 2019/771 om visse aspekter af aftaler om salg af varer.
  • Kommercielle oplysninger – oplysninger om enhederne, leveret af Tedee. Kommercielle oplysninger udgør ikke et “tilbud”, men kun en “opfordring til at afgive et tilbud” fra Tedee, som defineret i de gældende lovbestemmelser.
  • Onlinebutik / Butik – onlinebutik tilgængelig på tedee.com, administreret af Tedee. Butikken og dens individuelle funktionaliteter stilles til rådighed “som de er”, hvilket betyder, at kunden kan bruge onlinebutikken og dens funktionaliteter i det omfang og i den form, der aktuelt leveres af operatøren.
  • Data – alle oplysninger og data vedrørende Kunden, der indsamles i forbindelse med Kundens brug af Onlinebutikken, herunder dem, der afgives direkte, f.eks. som en del af ordreformularen, samt dem, der indsamles ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Specielt persondata – data, der er persondata i henhold til de bindende lovbestemmelser, og som behandles af Tedee. En altid opdateret information om behandlingen af Personoplysninger kan findes i Privatlivspolitikken, som altid vil være tilgængelig på hjemmesiden eller i Applikationen på en måde, der gør det muligt at få og gengive den og gemme dens indhold ved hjælp af Kundens IKT-system.
  • Betalingsoperatør – en enhed, der udfører betalingstransaktioner i forbindelse med betaling af ordrebeløbene på Kundens betalingsordre.


 2. GENERELLE OPLYSNINGER

  • Disse vilkår og betingelser (‘regler’) definerer reglerne for:
   • brug af den onlinebutik, der findes på tedee.com;
   • købe enheder fra butikken;
   • Regler for registrering af en Tedee-konto i butikken
  • Medmindre andet er angivet i regulativerne, gælder bestemmelserne heri for alle enheder, der udbydes til køb på webstedet.


 3. REGISTRERING OG LOGIN

  • Med forbehold af bestemmelserne i forordningerne er det nødvendigt at registrere en brugerkonto (“Tedee-konto”) for at købe visse enheder, der tilbydes i butikken, og derefter logge ind, hver gang kunden ønsker at få adgang til udvalgte butiksfunktionaliteter.
  • Registrering af en Tedee-konto i butikken er frivillig og gratis, og en detaljeret beskrivelse af registreringsprocessen kan findes i afsnit 8. TEDEE KONTO.


 4. PRODUKTINFORMATION

  • Alle enheder, der tilbydes af sælgeren i butikken, er helt nye, uden defekter og har alle de godkendelser, der kræves i henhold til polsk lovgivning og gældende lovgivning i Den Europæiske Union.
  • Enhedernes produktsider indeholder beskrivelser, fotos og, i tilfælde af udvalgte enheder, også oplysninger om materialet og regler for brug. Fotografier af nogle enheder kan afvige en smule fra enhedens ydre udseende, og disse forskelle kan bl.a. skyldes forskellige indstillinger af kundens skærm, lysforhold og andre tekniske parametre for enheden. Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder ikke for de tekniske specifikationer og mærke- og modelbetegnelser for enheden, der stilles til rådighed i butikken.
  • Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre priser på enheder, organisere og annullere salgsfremmende handlinger og salg i butikken, foretage ændringer i dem. Denne ret vil ikke påvirke kundernes erhvervede rettigheder, herunder vilkårene for ordrer, der er afgivet før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne.
  • Alt indhold, som Sælger lægger ud i butikken og vedrørende enheder, udgør ikke et tilbud i henhold til artikel 66 i den polske civillovbog, medmindre andet udtrykkeligt er forbeholdt i sådanne oplysninger.


 5. PRODUKTBESTILLING

  • Kunden kan købe en enhed fra sortimentet i butikken 24 timer i døgnet, syv dage om ugen ved at afgive en ordre ved hjælp af en særlig formular, der findes i butikken.
  • For at afgive en ordre er det nødvendigt for kunden at læse og acceptere reglerne, hvilket bekræftes ved at markere det relevante felt, før ordren afsluttes. Manglende accept af Reglerne under bestillingsproceduren forhindrer erhvervelsen af Enheden/enhederne og den effektive afgivelse af Ordren. Denne forpligtelse gælder ikke for kunder med en aktiv Tedee-konto, som har accepteret Reglerne under kontoregistreringsprocessen.
  • For at afgive en ordre er det nødvendigt for kunden at angive sine personlige data, der er angivet i ordreformularen markeret som obligatorisk. Kunden kan redigere dataene og foretage ændringer i dem, når han afgiver en ordre.
  • Efter at have indhentet ovenstående oplysninger vælger kunden den boks, der er beskrevet: “Ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende.
  • Kundens afgivelse af en ordre betyder afgivelse af et tilbud til sælgeren om indgåelse af en salgskontrakt for den eller de enheder, der er genstand for ordren.
  • Umiddelbart efter afgivelse af en Ordre vil Kunden, f.eks. via elektroniske kommunikationsmidler, modtage en bekræftelse på, at Ordren er accepteret til udførelse. Denne information udgør ikke en accept af kundens ordre, men angiver blot, at sælgeren har indledt processen med at vurdere muligheden for at udføre ordren.
  • På det tidspunkt, hvor Kunden modtager betalingsbekræftelsen sendt af Betalingsoperatøren til den e-mailadresse, der er angivet i Ordren, er kontrakten om salg af den eller de Enheder, der er genstand for Ordren, indgået.
  • Samtidig med indgåelsen af salgsaftalen nævnt ovenfor, inden for den pris, der er betalt i henhold til ordren, giver Tedee hermed kunden en evig, ikke-overførbar, ikke-territorial, tilbagekaldelig licens til at bruge alle funktioner i softwaren, der er tildelt den eller de enheder, der er angivet i ordren (‘softwarelicens’).
  • Tildelingen af Softwarelicensen sker i kraft af loven og kræver ikke en særskilt erklæring fra Tedee i denne henseende.
  • Kundens brug af Softwaren er betinget af, at Kunden installerer Softwaren på sin slutenhed og accepterer Vilkår og betingelser for Tedee-appen.¬ Adgang til softwaren kan midlertidigt eller på ubestemt tid begrænses, reduceres eller trækkes tilbage i tilfælde af overtrædelse af reglerne for brug af softwaren, der er beskrevet deri.


 6. PRISER FOR PRODUKTER OG BETALINGSMÅDER

  • Den ordreværdi, der er angivet i bestillingsformularen, inkluderer prisen på enheden (bruttopris inklusive moms og andre afgifter i det beløb, der følger af den gældende lovgivning).
  • Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer kunden at udstede og modtage fakturaer, herunder rettelser og duplikater heraf, gjort tilgængelige i enhver form, for levering af enheder fra Tedee i elektronisk form, som defineret i den polske momslov.
  • Leveringsomkostninger for enheden/enhederne specificeres hver gang under ordren og er inkluderet i den samlede værdi af ordren. Den samlede værdi af ordren omfatter prisen på enheden/enhederne og leveringsomkostningerne, herunder omkostningerne til installation af enheden/enhederne, hvis det er relevant.
  • Betaling for ordren kan ske ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der stilles til rådighed for kunden.
  • De aktuelt tilgængelige betalingsmetoder vises i bestillingsformularen.
  • Betalingsoperatøren behandler betalingen for ordren i henhold til sine egne vilkår og betingelser, som oplyses til kunden, før betalingen behandles.
  • Tedee er ikke forpligtet til at betale gebyrer til Betalingsoperatøren for udførelse af betalingstransaktioner på Kundens betalingsordre i forbindelse med betaling af Ordrebeløbet.
  • Hvis betalingsoperatøren af en eller anden grund ikke kan behandle en betaling for ordren, vil de refundere betalingen i henhold til deres vilkår og betingelser eller andre gældende lovbestemmelser.
  • Klager over sælgerens manglende eller ukorrekte udførelse af ordren kan sendes til følgende e-mailadresse: [email protected]. Klagen vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden vil blive informeret om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet). 7. INSTALLATIONSTJENESTER

  • Når kunden afgiver et tilbud om at købe et bestemt apparat, har kunden mulighed for at vælge en ekstra service i form af installation af apparatet hos kunden (“installationsservice”).
  • Installationstjenesterne leveres af Tedees underleverandør på grundlag af en separat serviceaftale (i det følgende: “Underleverandøraftale”). Regler for levering af installationstjenesten er tilgængelige på butikkens hjemmeside under fanen “Installationstjeneste”.


 8. TEDEE-KONTO

  • Registrering af konti
   • Medmindre andet fremgår af Betingelserne, skal Kunden hver gang registrere en brugerkonto (Tedee-konto), før Kunden køber udvalgte Enheder og/eller Software, der tilbydes af Tedee i Butikken. Registrering af en Tedee Konto er helt gratis og frivillig, og Kunden kan til enhver tid opsige den.
   • For at oprette en Tedee-konto skal kunden:
    • udfyld den relevante registreringsformular og angiv de påkrævede person-/virksomhedsdata;
    • læs Vilkår og betingelser og Privatlivspolitik og accepter deres indhold.
    • Abonnér på Tedees nyhedsbrev (valgfrit);
    • Klik på “Opret konto”, “Gem” eller en tilsvarende knap.
   • Kontrakten om levering af elektroniske tjenester under navnet Tedee Account på ubestemt tid indgås, når kunden på den e-mailadresse, der er angivet under registreringen, modtager en bekræftelse på registreringen af Tedee Account.

  • Kontoens anvendelse
   • Kunden får adgang til sin Tedee-konto via login-panelet, der er tilgængeligt under fanen “Min konto” eller tilsvarende på butikkens hjemmeside (www.tedee.com).
   • Logning på Tedee-konto sker ved hjælp af den e-mailadresse og adgangskode, som klienten har oprettet.
   • Passwordet er fortroligt, og af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at dele det med tredjeparter. Kunden er eneansvarlig for konsekvenserne af at gøre sit login og sin adgangskode tilgængelig for tredjeparter.
   • Bestillinger afgivet af tredjemand ved brug af Kundens Tedee-konto, af årsager der ikke kan tilskrives Tedee, anses for at være afgivet i Kundens navn og er bindende for Kunden.
   • Der kan kun tildeles én Tedee-konto til én e-mailadresse.
   • Inden for en Tedee-konto kan Kunden navnlig (Tedee-kontoens rettigheder):
    • foretage køb af udvalgte, ellers begrænsede enheder og software i butikken;
    • afgive ordrer på grundlag af de data, der er tildelt Tedee-kontoen (navn, efternavn, juridisk navn, adresse, momsnummer);
    • spore status for ordrer afgivet via en Tedee-konto (afhængigt af tilgængelighed);
    • se historikken for ordrer i butikken (afhængigt af tilgængelighed);
    • modtage information om aktuelle kampagner (hvis du abonnerer på Tedees nyhedsbrev).
   • Enhver opsigelse, annullering eller tilbagetrækning fra en Tedee-kontoaftale medfører tab af alle Tedee-kontorettigheder ved modtagelse af bekræftelse fra Tedee om accept af opsigelsesinstruktionen. I et sådant tilfælde ophører den pågældende kundes Tedee-konto med at være aktiv og tilgængelig for kunden, og alle ordrer afgivet af kunden, med undtagelse af dem, for hvilke ordrerne allerede er blevet indgået, annulleres.

  • Afslutning af konto
   • Kunden har til enhver tid ret til at opsige Tedee Account-tjenesten og udtræde af Tedee Account Rights. En erklæring om opsigelse af Tedee Account-tjenesten kan indsendes i klientens kontopanel under fanen “Account Management” eller tilsvarende.
   • Bekræftelse af kundens instruktion om at opsige Tedee-kontotjenesten vil blive sendt til kundens e-mailadresse. Tedee-kontoen kan, medmindre andet er angivet, genetableres, uden begrænsning ved at følge den ovenfor beskrevne kontoregistreringsproces.
   • Tedee er berettiget til at opsige Tedee Konto-tjenesten med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, hvis Tedee fratræder den videre drift af Tedee Konto-tjenesten. Tedee er ligeledes berettiget til at opsige Tedee Konto uden varsel i tilfælde af Kundens misligholdelse af Vilkår og Betingelser.
   • Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Tedee-konto, hvis Kunden handler til skade for Tedee, dvs. Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Tedee-konto, hvis Kunden handler til skade for andre Kunder, overtræder lovgivningen eller bestemmelserne i Vilkårene, samt hvis spærring af adgangen til Kundens Tedee-konto er begrundet i sikkerhedsmæssige årsager, herunder særligt ved brud på butikkens sikkerhed eller anden hackeraktivitet.
   • Spærringen af adgangen til Kundens Tedee-konto af ovennævnte grunde varer i den periode, der er nødvendig for at løse det problem, der ligger til grund for spærringen af adgangen til Kundens Tedee-konto. Tedee underretter Kunden om spærringen af adgangen til Kundens Tedee Konto via e-mail til den adresse, som Kunden har oplyst i registreringsformularen.
   • Kunden kan elektronisk eller pr. post indsende en klage til Tedee i forbindelse med brugen af Tedee Account service. Kunden bør inkludere en beskrivelse af problemet i klagemeddelelsen. Tedee skal straks, men senest inden for 14 dage, overveje klagen og svare Kunden.


 9. FORTRYDELSESRET

  • I henhold til gældende lovgivning kan forbrugeren fortryde enhver aftale indgået på afstand inden for 14 dage fra datoen for forbrugerens eller en af forbrugeren autoriseret tredjeparts fysiske overtagelse af enheden (dvs. afhentning hos kureren).
  • For at overholde fristen for at fortryde aftalen er det tilstrækkeligt, at forbrugeren sender oplysningerne om fortrydelsen til Tedee inden fristens udløb (skabelonen til en erklæring om fortrydelse af aftalen er vedhæftet på sidste side i disse vilkår og betingelser).
  • Retten til at træde tilbage fra aftalen gælder især ikke for:
   • Installationsydelser, som forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, hvor Tedee eller en anden autoriseret part, der handler på vegne af Tedee, har udført ydelsen fuldt ud med forbrugerens forudgående og udtrykkelige samtykke, og forbrugeren inden udførelsen af installationsydelserne af Tedee eller en anden autoriseret part, der handler på vegne af Tedee, er blevet informeret om, at han/hun vil miste sin fortrydelsesret, når installationsydelserne er leveret, og har anerkendt det;
   • andre tjenesteydelser, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om, at en repræsentant for Tedee kommer til ham/hende for akut reparation eller vedligeholdelse; hvis Tedee eller dets underleverandør leverer yderligere tjenesteydelser end dem, forbrugeren har anmodet om, eller leverer andre genstande end reservedele, der er nødvendige for udførelsen af reparationen eller vedligeholdelsen, gælder fortrydelsesretten for forbrugeren med hensyn til yderligere tjenesteydelser eller genstande.
   • aftaler om levering af tjenesteydelser, som forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at komme til forbrugerens hjem for reparation, og tjenesteydelsen allerede er blevet leveret fuldt ud med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke.
  • Forbrugeren hæfter for eventuel forringelse af enhedens værdi, som skyldes brug af enheden ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå enhedens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis nogen af de ovennævnte tilfælde konstateres, forbeholder Tedee sig ret til at reducere værdien af den returnering, som forbrugeren er berettiget til.
  • I tilfælde af tilbagetrækning fra aftalen, skal betaling bestilt af forbrugeren returneres senest inden for 14 dage direkte til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget. Omkostningerne ved at returnere produktet til operatøren, herunder især omkostningerne ved returforsendelse, skal udelukkende afholdes af forbrugeren.


 10. PRODUKTKLAGER OG GARANTI


  Enheder, der tilbydes af Tedee, er omfattet af en garanti, hvis betingelser er tilgængelige på https://tedee.com/ (“Garanti”).

  • Produktklageprocedure for kunder
   • Hvis der konstateres en kundefejl i et produkt, der er omfattet af garantien, har kunden ret til at anmode om:
    • reparation af produktet (fjernelse af kundens fejl), eller;
    • udskiftning af produktet med et fejlfrit produkt, hvis produktet allerede er blevet repareret to gange, eller
    • tilbagebetaling af den pris, der er betalt for produktet, hvis hverken reparation eller ombytning er mulig.
   • Uanset det foregående har virksomheden ret til (efter eget skøn) at udskifte produktet, hvis reparationen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Udskiftede dele eller produkter, der returneres under en garantiservice, bliver virksomhedens ejendom.

  • Procedure for produktklager for forbrugere
   • Hvis der konstateres en forbrugerfejl i det produkt, der er omfattet af garantien, har forbrugeren ret til at anmode om:
    • reparation af produktet (fjernelse af forbrugerfejl) eller udskiftning af produktet med et fejlfrit produkt, eller:
    • prisafslag eller fuld refusion af den pris, der er betalt for produktet, dog kun hvis:
     • reparation eller udskiftning ikke er tilgængelig, som bekræftet af virksomheden, eller
     • reparation eller udskiftning ikke er mulig inden for rimelig tid, som bekræftet af virksomheden, eller;
     • reparationen af produktet mislykkedes, og produktet er fortsat defekt, eller;
     • Forbrugerfejlen er væsentlig og berettiger anmodningen om prisnedsættelse/refundering.
   • Hvis reparation eller udskiftning af produktet i overensstemmelse med forbrugerens præferencer vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, er virksomheden berettiget til at levere en udskiftnings-/reparationsservice i stedet.
   • Prisafslaget skal være proportionalt med reduktionen i værdien af det/de produkt(er), som forbrugeren har modtaget, sammenlignet med værdien af det/de mangelfrie produkt(er). Virksomheden skal refundere forbrugeren inden for 14 dage fra dagen for modtagelse af forbrugerens erklæring om prisreduktion.
   • I tilfælde af tilbagebetaling skal virksomheden tilbagebetale forbrugeren inden for 14 dage fra den dag, hvor virksomheden modtager produktet/produkterne eller beviset for, at de er returneret.
   • I tilfælde af både kundefejl og forbrugerfejl i enheden kan klager indsendes til følgende e-mailadresse: [email protected]. Hver klage vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden vil blive informeret om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet).
   • Uanset sælgers (Tedee) garanti er enhederne også dækket af producentens garanti. 11. NØJAGTIGHED OG VERIFIKATION AF DATA

  • Kunden er forpligtet til kun at levere sande data. Hvis der gives falske data, har Tedee ret til straks at afbryde udførelsen af ordren.
  • Tedee forbeholder sig ret til at verificere Dataene. Bekræftelsen kan bl.a. omfatte afsendelse af en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet ved afgivelse af en ordre, hvilket vil være en bekræftelse af ordren fra kunden.
  • Hvis onlinebutikken bruges af en person, der er autoriseret af kunden, f.eks. en mindreårig, overlader kunden denne persons data til Tedee med henblik på behandling til de formål, der er beskrevet i privatlivspolitikken.


 12. TEKNISKE KRAV OG BRUGSBETINGELSER

  • Tekniske krav
   • For at garantere, at onlinebutikken fungerer korrekt, er det nødvendigt at bruge en enhed med internetadgang og med en webbrowser, der understøtter cookies og JavaScript installeret. Operatøren anbefaler at bruge de nyeste versioner af webbrowsere som Google Chrome, Mozilla Firefox.
   • Hvis kunden bruger andre versioner af browsere end de nyeste tilgængelige, kan operatøren muligvis ikke sikre, at onlinebutikken fungerer korrekt (dette gælder især for browsere i en version, der er lavere end en af de 3 nyeste versioner af en bestemt browser, der præsenteres på www.w3schools.com (statistik over brugen af browsere over hele verden). Derudover kan browseren ikke have installeret nogen udvidelser, der kan påvirke driften af butikken negativt.
   • Hvis du har brug for teknisk support vedrørende driften af butikken, bedes du kontakte os på [email protected] eller via et kommunikationssystem, hvis det blev gjort tilgængeligt i onlinebutikken. Den support, der henvises til i den foregående sætning, vil blive ydet uden unødig forsinkelse (hvis det sker, at du ikke modtager et svar fra os, bedes du kontakte os igen).
   • Support omfatter ikke tjenester, der ikke leveres af operatøren. Support ydes i god tro for at sikre, at butikken fungerer korrekt, og operatøren er derfor under ingen omstændigheder forpligtet til at yde den i individuelle tilfælde. Alle kundekommentarer er dog værdifulde for operatøren og hjælper med at forbedre onlinebutikkens værktøjer.

  • Forbudte aktiviteter
   • Kunden må kun bruge onlinebutikken i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser, vilkårene og betingelserne og de aktuelle funktionaliteter.
   • Alle aktiviteter, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til vilkår og betingelser, er forbudt, herunder især:
    • aktiviteter, der kan forstyrre butikkens funktion, herunder hindre andre kunders adgang til funktionaliteter eller brug af butikken,
    • bruge virus, bots eller andre koder, filer eller programmer (især dem, der automatiserer scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer)
    • på anden måde udgør en overhængende risiko for skade på butikken eller Tedee, (d) sender ulovligt indhold.

  • Tilgængelighed
   • Selv om operatøren gør alt for at levere tjenester på højeste niveau, kan operatøren desværre ikke udelukke muligheden for midlertidigt at suspendere butikkens tilgængelighed i tilfælde af behov for vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med et behov for at modernisere eller udvide.

 13. ADGANG TIL SOFTWAREN

  • For at få fuld adgang til visse funktioner på de enheder, der udbydes gennem butikken til køb, kan forbrugeren blive bedt om at downloade og installere softwaren på sin smartphone.
  • Applikationen vil være separat tilgængelig for download af kunderne i forhold til de app-butikker, der er valgt af operatøren, og som tilhører tredjeparter, herunder blandt andet Google Play og AppStore.
  • Som en del af Applikationen gør Tedee det muligt for Kunder at fjernstyre Enhederne samt at se information og andet indhold, der præsenteres i Applikationen. Detaljerede vilkår for brug af applikationen er beskrevet i Tedee App Terms and Conditions.


 14. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

  • Tedee og/eller dets licensgivere ejer alle juridiske rettigheder, titler og interesser i og til butikken, herunder, men ikke begrænset til, grafik, brugergrænseflade, de scripts og den software, der bruges til at implementere tjenesten, og enhver software, der leveres til kunden som en del af og/eller i forbindelse med butikken, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes deri, uanset om de er registreret eller ej, og uanset hvor i verden de måtte findes.
  • Kunden accepterer endvidere, at butikken (herunder softwaren eller andre dele heraf) indeholder ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret og andre love, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret. Kunden accepterer, at de ikke vil bruge sådanne ejendomsretligt beskyttede oplysninger eller materialer på nogen som helst måde, undtagen til brug af butikken i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Ingen del af butikken må reproduceres i nogen form eller på nogen måde, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår og betingelser.


 15. TILGÆNGELIGHED

  • Vilkårene stilles gratis og løbende til rådighed i onlinebutikken på en måde, der gør det muligt at hente og gengive dem og gemme indholdet af dem til enhver tid.
  • Vilkårene kan ændres, hvilket skal forstås som en ændring af bestemmelser, der påvirker parternes rettigheder eller forpligtelser, fordi kun de vilkår og betingelser, der er tilgængelige i butikken på tidspunktet for indgåelse af ordren, gælder for en bestemt ordre.


 16. LIGHED

  • VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ANERKENDER OG ACCEPTERER KUNDEN UDTRYKKELIGT, AT HVERKEN TEDEE ELLER NOGEN AF TEDEES DATTERSELSKABER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, ADVOKATER ELLER AGENTER HAR NOGET ANSVAR MED HENSYN TIL, OG KUNDEN GIVER HERMED AFKALD PÅ, FRASKRIVER SIG OG ACCEPTERER IKKE AT FREMSÆTTE KRAV OM SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED, SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL BRUGEN AF ENHEDER OG SOFTWARE, DER TILBYDES AF TEDEE (HEREFTER: “GENERELT ANSVAR”).
  • SPECIFIKT SKADESLØSHOLDER KUNDEN TEDEE FRA OG MOD ETHVERT GENERELT ANSVAR FOR MIDLERTIDIGT AT BEGRÆNSE, DEAKTIVERE ELLER PERMANENT BLOKERE, I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DISSE REGLER, KUNDENS ELLER ENHVER PERSON, DER ER AUTORISERET AF KUNDENS ADGANG TIL DE ENHEDER, DER KONTROLLERES AF TEDEE CONNECT-TJENESTEN, OG EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE HERAF.
  • KLIENTEN ANERKENDER OGSÅ, AT TEDEE ANBEFALER, AT ALLE KLIENTER HAR ADGANG TIL FYSISKE NØGLER TIL DERES LOKALER PÅ ALLE TIDSPUNKTER, OG AT MANGLENDE EFTERKOMMELSE AF DENNE ANBEFALING KAN RESULTERE I BEGRÆNSET ADGANG TIL KLIENTENS LOKALER, SOM TEDEE IKKE ER ANSVARLIG FOR.
  • KLIENTEN ANERKENDER OG GODKENDER DERUDOVER, AT BRUG AF DEN FUNKTIONALITET, SOM SOFTWAREN TILBYDER I TSH TILBUDDET, KAN KRÆVE INSTALLATION AF YDERLIGERE SOFTWARE PÅ KLIENTENS SLUTENHED. TEDEE ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT BEGRÆNSNING ELLER DEAKTIVERING AF KUNDENS BRUG AF DET FOREGÅENDE. TEDEE ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT BEGRÆNSNING ELLER FEJL I KUNDENS EVNE TIL AT BRUGE OVENSTÅENDE FUNKTIONER PÅ GRUND AF NOGEN ÅRSAG, DER KAN TILSKRIVES KUNDEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EN DEFEKT I KUNDENS SLUTENHED. 17. FORCE MAJEURE

  • Tedee er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende eller forsinket ydelse på grund af omstændigheder, der ligger uden for Kundens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, oprør, embargoer, civile eller militære myndigheders handlinger, brand, oversvømmelser, ulykker, serviceafbrydelser som følge af udstyrs- og/eller softwarefejl og/eller telekommunikationsfejl, strømsvigt, netværksfejl, fejl hos tredjepartstjenesteudbydere (herunder udbydere af internettjenester og telekommunikation).
  • Udførelsen af ordrerne og/eller softwaren skal derefter suspenderes, så længe en sådan begivenhed forhindrer den berørte part i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.


 18. GIVNINGSLOV

  • Operatøren informerer om muligheden for at bruge udenretslige tvistbilæggelses- og klageprocedurer. Reglerne for adgang til disse procedurer er reguleret af særskilte love i forbrugerens bopælsland. I tilfælde af en forbrugertvist foreslår vi, at du kontakter den nærmeste forbrugerombudsmand, det statslige inspektorat for kommerciel inspektion eller en almindelig domstol.
  • I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB i forbindelse med tvister på forbrugerområdet) tilbyder operatøren som en erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, og som indgår onlinesalgs- eller tjenesteydelsesaftaler, et elektronisk link til ODR-platformen (Online Dispute Resolution) for udenretslig tvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Alle tvister i forbindelse med de vilkår og betingelser eller juridiske forhold, der er beskrevet deri, er underlagt lovgivningen i Polen. Tvisterne skal være underlagt jurisdiktion af domstole og myndigheder, der er kompetente for Tedees registrerede hjemsted, med forbehold for ubetinget bindende lovbestemmelser (lovkonflikt) og forbrugerrettigheder.


 19. FULDSTÆNDIGHED

  • Hvis en bestemmelse i Vilkår og betingelser ændres eller erklæres ugyldig ved en afgørelse truffet af en kompetent myndighed eller domstol, forbliver alle andre bestemmelser i Vilkår og betingelser i kraft og binder Tedee og Kunden.


 20. PROMOTIONER

  • Tedee kan gennemføre salgsfremmende aktiviteter på de vilkår, der er angivet i vilkårene og betingelserne for en specifik kampagne. I sådanne tilfælde har vilkårene og betingelserne for en specifik kampagne forrang for bestemmelserne i vilkårene og betingelserne.
  • Medmindre andet er angivet i vilkårene og betingelserne for den pågældende kampagne, kan kampagner ikke kombineres. 21. IKRAFTTRÆDEN

  Vilkårene og betingelserne træder i kraft den 1. januar 2023.


Bilag nr. 1.

Skabelon til en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen


FORMULAR TIL ERKLÆRING OM UDTRÆDELSE AF AFTALEN
(denne formular skal kun udfyldes og sendes tilbage, hvis du ønsker at træde ud af kontrakten)

Adressat [her den erhvervsdrivendes navn, fulde postadresse og e-mailadresse]:

Jeg/vi() informerer() hermed om min/vores() tilbagetrækning fra kontrakten om salg af følgende varer()/levering af følgende tjenesteydelse() – Dato for bestilling()/afhentning(*):

Forbrugerens navn(e)/navn(e):

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularen sendes på papir):

Dato:

(*) Slet det, der ikke er relevant.