Vilkår & betingelser

 1. [Definitioner]beskrivelse af de grundlæggende vilkår benyttet i Vilkår og Betingelser (med nedenstående fed skrift og i teksten om Vilkår og Betingelser):
  1. Tedee, Operatør – Tedee Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością et aktieselskab med registreret kontor i Warszawa, Karola Bohdanowicza 21/57 Street, optaget i registret over iværksættere i det nationale domstolsregister under nummeret 0000712451, registerfiler som opbevares af distriktsretten i hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII kommercielle afdeling i det national domstolsregister, NIP (skatteidentitetsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, med egenkapital på PLN 2,400,000.
  2. Kunde– en almindelig voksen person med fuld legal kapacitet, forudsat at bestillingen dog godt kan være foretaget fysisk af en mindreårig (den mindreårige), men kun under supervision af kunden, som er han eller hendes repræsentant (f.eks. forældre eller værge) i den gældende lovs betydning. Kundens og den mindreåriges aktiviteter, herunder transaktioner, er udelukkende kundens, som altid er part i aftalerne med Tedee.
  3. Forbruger – er kunden som foretager transaktionen som forbruger i den gældende bindende lovgivnings definition.
  4. Part– en samlet betegnelse, der refererer til Tedee og kunden.
  5. Enheder– enheder, heriblandt især elektroniske låse, som Tedee præsenterer for kunden og som kan være genstand for Transaktionen, som for eksempel en salgsaftale vedrørende en specifik enhed indgået mellem Tedee og kunden.
  6. Kommerciel information– information vedrørende enheder, leveret af Tedee. Kommerciel information udgør ikke “tilbud”, men er kun en “invitation til at give et tilbud” af Tedee, som defineret i bindende lovbestemmelser.
  7. Service– yderligere service leveret af Tedee til kunderne på et givent tidspunkt sammen med transaktioner relateret til enheder, inklusiv:
   • Service til adgang for Appen– en digital software leveret af Tedee, som er tilgængelig for kunden via blandt ande Google Play og AppStore, som skal installeres på en mobil enhed, der kan give kunden mulighed for at bruge Låsen – en intelligent lås, samt fjernbetjening, som aktiveres i appens funktioner.
   • Låseinstallationsservice. Hver lås har et individuelt ID i form af en QR-kode og et serienummer.
  8. Online butik / Butik– online butik tilgængelig på tedee.com, administreret af Tedee. Butikken og dens individuelle funktioner er gjort tilgængelige på et “som beset” grundlag, hvilket betyder, at kunden kan bruge online butikken i dens funktioner i det omfang og form, som udbydes lige nu af operatøren.
  9. Data– al information og data vedrørende kunden indsamlet i relation til kundens brug af online butikken, inklusiv det der er leveret direkte, eksempelvis som en del bestillingsformen, såvel som det, der samles ved brug af cookies og andre lignende teknologier. Specielt, Personlig Data – Oplysninger som er personlig data i den bindende og gældende lovbestemmelses betydning, behandlet af Tedee. En konstant opdateret information vedrørende behandlingen af personlig data kan findes i Fortrolighedspolitikken, som altid vil være tilgængelig på hjemmesiden eller i appen på en måde, der gør det muligt at hente og genskabe det samt gemme dets indhold ved hjælp af kundens ICT-system.
  10. Betalingsoperatør– en enhed som eksekverer betalingstransaktioner relateret til betalingen af transaktionsbeløbene på kundens betalingsordre.
 2. [Transaktioner], dvs måden hvorpå transaktioner gennemføres mellem Tedee og kunden i online butikken:
  1. [Transaktioner]En transaktion gennemføres kun mellem Tedee og kunden på de vilkår og betingelser, som er specificeret i Vilkår og Betingelser, i de detaljerede vilkår sammenfattet i Kommerciel Information og i henhold til gældende lov. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem Vilkår og Betingelser og vilkårene sammenfattet i Kommerciel Information, vil bestemmelserne i Vilkår og Betingelser have forrang.
  2. [Tilbud]Kunder som er interesserede i at gennemføre en transaktion for en specifik enhed, skal give Tedee et købstilbud ved at bruge transaktionsformularen, som er tilgængelig i butikken. Tilbud kan gives 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Transaktionsværdien, som er specificeret i transaktionsformularen, inkluderer prisen på enheden (bruttopris inklusiv moms {vat} og andre skatter i det beløb, som udspringer af den gældende lov). Før et tilbud indsendes, bliver kunden informeret om prisen og andre eventuelle ekstra-omkostninger, som han eller hun vil være forpligtet til at pådrage sig med hensyn til gennemførelsen af transaktionen (inklusiv leveringsomkostningerne, der følger med i den leveringsform, som kunden har valgt i butikken, eller prisen for at få installeret låsen, såfremt kunden har valgt installationsservicen til). Efter modtagelsen af ovenstående information, vælger kunden boksen med beskrivelsen: “Ordre med betalingsforpligtelse” eller noget tilsvarende. Et tilbud anses for at være givet, når kunden har gjort følgende: (i) udfyldt alle obligatoriske felter i transaktionsformularen og sendt formularen i overenstemmelse med butikkens funktioner; (ii) accepteret betalingsoperatørens vilkår og betingelser og betalt transaktionsværdien indenfor deadlinen og på de vilkår, som er specificeret i butikken.
  3. [Installationsservice]Servicen hænger sammen med transaktionen på en sådan måde, at kunden, ved tilbudsgivning på køb af en specifik enhed samtidig får muligheden for at tilvælge en ekstra service i form af låseinstallationen. Installationsservicen er leveret af Tedees underleverandør på grundlag af en serviceaftale (herefter: “Underleverandørsaftalen“). Regler for udbud af installationsservicen er tilgængelig på butikkens hjemmeside under fanebladet “Installationsservice”.
  4. [Gennemførelsen af transaktionen]Straks efter at have lavet et tilbud, vil kunden, via elektronisk kommunikationsmidler, modtage en bekræftelse på det givne tilbud sammen med informationen om at betalingsoperatøren skal bekræfte betalingen af transaktionsværdien. Betalingsbekræftelsen fra betalingsoperatøren vedrørende transaktionsværdien skal betragtes som en accept af tilbuddet og gennemførelsen – mellem kunden og Tedee – af transaktionen som enhederne specificeret i tilbuddet. Umiddelbart efter gennemførelsen af transaktionen, sendes en bekræftelse på transaktionsgennemførelsen og betalingen af transaktionsværdien til kunden, eksempelvis via elektroniske kommunikationsmidler.
  5. [Afslutning af transaktionen]Betalingsoperatøren skal eksekvere betalingstransaktionerne relateret til betalingen af transaktionsværdien på kundens betalingsordre, baseret på de vilkår som er specificeret af betalingsoperatøren, især i betalingsoperatørens vilkår og betingelser vedrørende betalingsoverførsler via betalingsoperatøren, under hensyntagen til bestemmelserne i vilkår og betingelser. Tedee er ikke forpligtet til at betale nogen form for gebyr til betalingsoperatøren for eksekveringen af betalingstransaktioner på kundens betalingsordre i relation til betalingen af transaktionsbeløbet. Betaling kan foretages via en af de betalingsmetoder, som er tilgængelig for kunden. De aktuelle betalingsmetoder er vist i transaktionsformularen. Hvis betalingsoperatøren af en eller anden grund ikke er i stand til at gennemføre en betalingstransaktion på kundens betalingsordre, vil betalingsoperatøren refundere betalingsbeløbet til kunden på de vilkår som er udspecificeret af betalingsoperatøren i den relevante Vilkår og Betingelser eller i andre juridiske dokumenter, som er gjort tilgængelige af betalingsoperatøren.
  6. [Transaktionsklager]Klager over Tedees manglende eller mangelfulde gennemførsel af transaktionen kan indsendes til følgende email adresse: [email protected]. Klagen vil blive gennemlæst indenfor 14 dage. Kunden vil blive informeret om udfaldet af klageproceduren via e-mail (tilbagesendt til den e-mail adresse hvorfra klagen blev indgivet til at begynde med).
  7. [Information vedrørende fortrydelsesret]I henhold til de gældende lovbestemmelser, har forbrugeren ret til at trække sig fra enhver aftale, som er indgået på afstand, for eksempel via online butikken, indenfor 14 dage. For at overholde deadlinen i forbindelse med tilbagetrækningen fra aftalen, er det tilstrækkeligt for forbrugeren at sende informationen om tilbagetrækningen til den anden part i aftalen inden deadlinens udløb (skabelonen er vedhæftet i Vilkår og Betingelser). Retten til at trække sig fra aftalen gælder ikke: (a) på emnet for aftalen med anliggender specificeret af forbrugeren i den bestilling han eller hun eller en person tæt knyttet til ham eller hende har foretaget, (b) hvis Tedee allerede har gennemført aftalen før forbrugerens erklæring, (c) fra det øjeblik hvor Tedee allerede har gennemført aftalen til fordel for kunden, om hvilken forbrugeren er blevet yderligere informeret via en passende besked, (d) når forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om at en repræsentant fra Tedee skal komme for at foretage akut reparation eller vedligeholdelse; hvis Tedee eller dens underleverandør leverer yderligere service udover dem, som forbrugeren har anmodet om, eller leveret varer udover de nødvendige reservedele for at kunne udføre den nødvendige reparation eller vedligeholdelse, fortrydelsesretten vil gælde for forbrugeren med hensyn til ekstra service og varer. I tilfælde af tilbagetrækning fra aftalen, skal betaling bestilt af forbrugeren returneres senest indenfor 14 dage direkte til kontoen, hvorfra betalingen blev foretaget.
  8. [Klager vedrørende betalingstransaktioner]Klager vedrørende eksekveringen af betalingstransaktioner foretaget af betalingsoperatøren skal adresseres af kunden direkte til betalingsoperatøren under de betingelser og på den måde, som betalingsoperatøren har udspecificeret det. Hvis kunden indsender en klage vedrørende eksekveringen af betalingstransaktioner til Tedee, vil Tedee gøre sit bedste for at få videresendt klagen til betalingsoperatøren.
 3. [Datanøjagtighed og verificering]Kunden er forpligtet til udelukkende kun at videregive sandfærdig data. Videregives der falsk data, er Tedee i sin ret til øjeblikkeligt at stoppe eksekveringen af transaktionen. Tedee forbeholder sig retten til at verificere dataen. Verificering kan, blandt andet, inkludere at Tedee udsender en mail til den mail adresse, som blev benyttet ved ordrebestillingen, hvilket vil fungere som en bekræftelse på bestillingen af kunden. Hvis online butikken benyttes af en person, som er godkendt af kunden, f. eks. en mindreårig, overdrager kunden denne persons data til Tedee til behandling af formålene beskrevet i Fortrolighedspolitikken.
 4. [Tekniske krav og betingelser for brug]
  1. [Tekniske krav og support] For bedst mulig betjening af online butikken, kræves en enhed med internetadgang og en webbrowser, der understøtter cookies og har javascript installeret. Operatøren anbefaler, at man benytter den seneste version af webbrowsere såsom Google Chrome, Mozilla Firefox. Hvis kunden benytter browserversioner andre end de seneste tilgængelige versioner, kan operatøren ikke love at butikken fungerer optimalt (det gælder især på browserversioner lavere end en af de 3 seneste versioner af en specifik browser præsenteret på www.w3schools.com (statistisk over brugen af browsere på verdensplan). Udover det, må browseren ikke have nogle udvidelser installeret, som kan have en negativ effekt på betjeningen af butikken. Har du brug for teknisk support vedrørende betjening og funktion af butikken, så kontakt os venligst på [email protected]eller via et kommunikationssystem, hvis det er tilgængeligt i online butikken. Den førnævnte support vil blive leveret uden unødig forsinkelse (skulle det ske, at du ikke får et svar fra os, så kontakt os venligst igen). Support  inkluderer ikke service, som ikke leveres af operatøren. Support leveres på et bona fidae grundlag for at sikre en ordentlig funktion i butikken og derfor er operatøren under ingen omstændigheder forpligtet til at levere det i individuelle sager. Alle former for kundekommentarer er dog af stor værdi for operatøren og kan hjælpe med at forbedre redskaberne i online butikken.
  2. [Forbudte aktiviteter] Kunden må kun benytte online butikken i henhold til gældende lovbestemmelser, Vilkår og Betingelser samt andre funktionaliteter. Alle aktiviteter, der ikke udtrykkeligt er tilladt i Vilkår og Betingelser, er forbudt, herunder især: (a) aktiviteter som kan forstyrre butikkens funktion, inklusiv hindring af adgang til funktioner eller andre kunders brug af dem, (b) brug af virusser, bots eller andre koder, filer eller programmmer (især de særlige automatiserede scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer); (c) eller på anden måde udsætte butikken eller Tedee for en større risiko af nogen art, (d) videresendelse af ulovligt indhold.
  3. [Adgang] Selvom operatøren gør sit bedste for at levere den bedst mulige service, kan operatøren ikke udelukke muligheden for midlertidig nedlukning af butikken i tilfælde af vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med en modernisering, opdatering eller udvidelse.
 5. [Adgang til appen]Appen kan downloades af kunden i de app-butikker, som operatøren har valgt, og som tilhører tredjepart, heriblandt Google Play og AppStore. Som en del af appen, giver Tedee kunden mulighed for at fjernbetjene låsen, såvel som at kunne se oplysninger og andet indhold i appen. Detaljerede brugsvilkår vedrørende appen er nedfældet i Appens vilkår og betingelser.
 6. [Tilgængelighed] Vilkårene og betingelserne er gratis og kan altid tilgås i online butikken på en måde så man både kan læse, kopiere eller gemme dem til enhver tid. Vilkårene og betingelserne kan ændres, som skal forståes som en ændring af bestemmelser, der påvirker parternes rettigheder eller forpligtelser, da kun vilkårene og betingelserne som er tilgængelige i butikken på tidspunktet for en transaktions-afslutning vil gælde for den respektive transaktion.
 7. [Gældende lov] Enhver uoverensstemmelse relateret til Vilkår og Betingelser eller juridiske forhold beskrevet deri skal følge polsk lovgivning på området. Stridighederne skal være underlagt jurisdiktion for domstole og myndigheder, som er kompetente for Tedees registrerede hovedsæde, ubetinget underlagt bindende lovbestemmelser (lov konflikt) og forbrugerrettigheder.
 8. [Fuldstændighed] Skulle visse bestemmelser i Vilkår og Betingelser blive ændret eller erklæret ugyldige via en beslutning fra en højere retslig instans, domstol eller autoritet, vil alle øvrige Vilkår og Betingelser stadig være gældende og bindende for Tedee og kunden.
 9. [Kampagner]Tedee kan meget vel føre kampagneaktiviteter på vilkår, der er angivet i Vilkår og Betingelser for den specifikke kampagne. I dette tilfælde, vil vilkårene og betingelserne for den specifikke kampagne have forrang over bestemmelserne i Vilkår og Betingelser. Medmindre at andet er angivet i vilkår og betingelser for den pågældende kampagne, så er kampagner ikke kombineret.
 10. [Ikrafttrædelse] Vilkår og Betingelser træder i kraft den 11. maj 2020.
Vedhæftning no. 1. Skabelon til en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen SKABELON TIL EN ERKLÆRING OM TILBAGETRÆKNING FRA AFTALEN Dato: [indtast venligst dag, måned, år] Serviceudbyder: Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med registreret kontor i Warszawa (02-127), Karola Bohdanowicza 21/57 Street, Kunde: [indtast venligst navn og efternavn, adresse og e-mail] Erklæring: Jeg/Vi informerer hermed om tilbagetrækning fra den følgende aftale [angivelse af aftalen] indgået den [dato for indgåelse]. forbrugerens/forbrugernes underskrift(er)* (*kræves udelukkende i tilfælde af printet kopi)