< Wróć

Klawiatura Tedee: instalacja

Przed zainstalowaniem klawiatury Tedee przed drzwiami, upewnij się, że aktywowałeś dołączone baterie i sprawdziłeś, czy urządzenie jest w stanie się włączyć.

 

Instalacja baterii

.

Odkręć śrubę mocującą tylną pokrywę za pomocą niestandardowego klucza Torx..

Usuń tylną pokrywę klawiatury tedee.

Usuń taśmę izolacyjną z dolnej części baterii.

Sprawdź sygnał świetlny i brzęczyk.

Zamknij klawiaturę, umieszczając tylną pokrywę z powrotem i przymocuj obudowę klawiatury śrubą za pomocą niestandardowego klucza Torx.

Klawiatura Tedee może być zainstalowana za pomocą śrub lub taśmy samoprzylepnej. Wybierz metodę poniżej.

 

Montaż za pomocą śrub

 

Docisnąć tylną pokrywę klawiatury do ściany. Zaznacz ołówkiem miejsca na kołki rozporowe. Wywierć dwa otwory w zaznaczonych miejscach.Włóż kołki rozporowe w otwory i przyłóż tylną pokrywę do ściany. Przymocuj tylną pokrywę do ściany za pomocą śrub montażowych z zestawu przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.

Zawieś klawiaturę na tylnej pokrywie.

Przymocuj obudowę klawiatury śrubą za pomocą niestandardowego klucza TORX.

Montaż za pomocą taśmy klejącej

Usuń warstwę ochronną z taśmy samoprzylepnej, aby przygotować lepką stronę.

Zainstaluj klawiaturę tedee, przyklejając ją do powierzchni w wybranym miejscu (framuga drzwi, ściana itp.).

Related articles: