< Wróć

Tedee Keypad: montaż

Przed zamontowaniem klawiatury Tedee Keypad na ścianie, upewnij się, że usunięto zabezpieczenie baterii, a urządzenie jest uruchomione i dodane do aplikacji Tedee >>

 

Odblokowanie baterii

Odkręć śrubę mocującą tylną pokrywę za pomocą klucza Torx, dołączonego do zestawu.

7 1Usuń tylną pokrywę.8 1Usuń taśmę izolacyjną z dolnej części baterii.9Sprawdź, czy przy naciskaniu przycisków aktywne są sygnały świetlne i dźwiękowe

10Zamknij klawiaturę: umieść tylną pokrywę z powrotem i zabezpiecz śrubę za pomocą klucza.

11

 

Klawiatura Tedee Keypad może być montowana za pomocą kołków rozporowych (dołączonych do zestawu) lub samoprzylepnej nakładki, fabrycznie umieszczonej na urządzeniu.

 

Montaż za pomocą kołków

Przyłóż tylną pokrywę klawiatury do ściany na docelowym miejscu. Zaznacz ołówkiem miejsca na kołki rozporowe. Wywierć dwa otwory w zaznaczonych miejscach.3Włóż kołki rozporowe w otwory. Przy użyciu śrubokręta krzyżakowego, przymocuj tylną pokrywę klawiatury do ściany za pomocą śrub montażowych z zestawu.4Zawieś klawiaturę na tylnej pokrywie.

5Przymocuj klawiaturę do tylnej ściany za pomocą dolnej śruby i klucza Torx.

6

Montaż za pomocą nakładki samoprzylepnej

Wybierz i oczyść miejsce montażu klawiatury Tedee Keypad. Usuń warstwę ochronną z nakładki samoprzylepnej, aby odsłonić lepką stronę.

1

Przyklej klawiaturę do powierzchni w wybranym miejscu, przyciskając przez 30 sekund.

2

Related articles: