scrollUpButton
tedee and amazon alexa
< Wróć

Jak zintegrować inteligentny zamek Tedee z Amazon Alexa?

Dzięki nowej umiejętności dodanej do Alexy, możesz sterować inteligentnym zamkiem Tedee za pomocą poleceń głosowych na wszystkich włączonych urządzeniach lub dodać go do zautomatyzowanych rutyn.

Jak smart lock Tedee działa z Amazon Alexa >>

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że Twój inteligentny zamek Tedee jest sparowany z kontem w aplikacji Tedee i podłączony do Tedee smart bridge.

Tedee smart bridge jest wymagany do integracji inteligentnego zamka Tedee z Amazon Alexa.

Dodaj umiejętność Tedee do Amazon Alexa

Uruchom aplikację Alexa sparowaną z głośnikiem Alexa.

Na ekranie głównym wybierz Więcej z opcji w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz Skills & Games i ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Wpisz “Tedee” w pasku wyszukiwania, wybierz umiejętność w wynikach i naciśnij Włącz, aby jej użyć.

Obraz6 1 Obraz7 1

Powiązanie konta Tedee

Po włączeniu umiejętności Tedee, aplikacja poprosi Cię o zalogowanie się za pomocą konta Tedee.

Obraz8 1 Obraz9

Dodaj swój inteligentny zamek (lub zamki)

Po połączeniu kont, aplikacja poprosi Cię o uruchomienie wykrywania urządzeń połączonych z Alexą. Procedura ta zajmie chwilę i spowoduje, że wszystkie inteligentne zamki Tedee podłączone do Twojego konta Tedee zostaną dodane do aplikacji Alexa.

Obraz10 Obraz12 Obraz13

Teraz należy wskazać, który z inteligentnych zamków znajduje się w którym obszarze nieruchomości. Krok ten jest wymagany dla każdego inteligentnego zamka, ale możesz go pominąć.

Obraz14 Obraz15 Obraz16

Dostęp do inteligentnego zamka

Wszystkie Twoje inteligentne zamki są dostępne w sekcji Zamki w zakładce Urządzenia.

Z ekranu głównego w aplikacji Alexa wybierz Urządzenia, następnie Zamki i wybierz dany inteligentny zamek.

Frame 1 Frame 2

Wybierz inteligentny zamek, aby uzyskać dostęp do jego dedykowanego ekranu sterowania.

Obraz19 1 Obraz20 1

Włączenie funkcji otwierania inteligentnego zamka

Domyślnie Alexa umożliwia zamykanie tylko inteligentnego zamka Tedee. Aby odblokować go za pomocą sterowania głosem lub aplikacji, musisz włączyć to w ustawieniach urządzenia.

Przejdź do ekranu głównego inteligentnego zamka i naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu.

Obraz21 1 Obraz22 1

Włącz odpowiednią aplikację lub funkcję otwierania za pomocą poleceń głosowych, przesuwając dedykowany suwak. Aplikacja będzie wymagała potwierdzenia.

Obraz24 1 Obraz23 1

Ustawienie kodu PIN umożliwiającego głosowe otwieranie drzwi

Włączając głosowe otwieranie inteligentnego zamka, Alexa wymaga ustawienia kodu dostępu. Czterocyfrowy kod PIN jest wymagany od każdej osoby korzystającej z poleceń głosowych Alexy do otwierania drzwi.

W ustawieniach inteligentnego zamka wybierz opcję Otwieraj za pomocą głosu.

Obraz25 1 Obraz26 1

W następnym kroku wymagane jest wybranie i potwierdzenie kodu PIN.

Obraz27 Obraz28

Teraz Alexa poprosi Cię o kod głosowy podczas odblokowywania zamka za pomocą polecenia. Kod nie jest potrzebny do ręcznego otwierania zamka Tedee w aplikacji Alexa.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z inteligentnego zamka w zautomatyzowanych rutynach, sprawdź przewodnik Alexa {EN] >>