Vilkår og Betingelser Portal

 1. TEDEE APP VILKÅR OG BETINGELSER (“V&B”) INTRODUKTION
  1.  Business Appen Applikationen Tedee Business (“Business Appen”) er en digital applikation (software) som kun er tilgængelig for brugere af Tedee Appen. Business Appen er en software, som er tiltænk at skulle installeres som led i søgemaskinen, der benyttes af kunden, og som er skabt og gjort tilgængelig af aktieselskabet Tedee, gennem hvilken brugeren har adgang til særlige funktioner og virtuelt rum. Hovedformålet med Business Appen er at give brugeren muligheden for at udnytte de mange store fordele med låsen ved at kunne administrere brugerkontoens system via appen, såvel som muligheden for at få oplysninger og andet indhold i appen samt ekstraindhold, som er særligt for selve Business Appen. En detaljeret beskrivelse af de tilgængelige funktioner i Business Appen samt vilkårene for dens brug kan findes i selve Business Appen.
  2.  Tedee Business Appen blev udviklet og leveres til dig af os (“Tedee”, “We/Us”): Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med registreret kontor i Altowa 2, Warszawa, optaget i registeret over iværksættere fra det nationale domstolsregister under nummeret 0000712451, registerfiler som opbevares af distriktsretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Kommercielle Afdeling i det Nationale Domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, med en egenkapital, der beløber sig til 2.400.000 PLN.
 2. GENERELLE REGLER FOR TEDEE APPEN
  1. Generelle betingelser Ved at tilgå, downloade eller benytte Business Appen, accepterer du ubetinget at være bundet af disse Vilkår og Betingelser samt alle brugsvilkår, som er nævnt heri. Medmindre at andet er nævnt, er Business Appens indhold, data, inklusiv software, udseende, funktionelt layout, indhold af grafiske elementer, databaser uanset deres natur, format og optagelsesmetoder samt præsentation udelukkende Tedees ejendom.
  2. Brug af Business App Du har ret til at drage fordel af appen indenfor rammerne af din personlige brug, og til det omfang som de tilgængelige Business app-funktioner tillader det på det givne tidspunkt. Du må ikke: (a) benytte Business Appen til andre formål end det, den oprindeligt er skabt til; (b) bruge Business Appen på nogen form for mobil platform, som du ikke ejer eller selv har kontrollen over; (c) distribuere eller gøre Business Appen tilgængelig over et netværk, hvor den kan benyttes simultant af flere enheder på en gang; (d) dekompilere eller lavet noget om i Business Appen, eller forsøge på at gøre det; (e) udlåne, udleje, lease, videregive, sælge, kopiere, reproducere, publicere, genpublicere, uploade, postere, transmittere, underlicensere, distribuere, forsøge at udlede kildekoden, modificere eller skabe produkter, som er afledt af Business Appen eller dens indhold
  3.  Tekniske krav For at kunne bruge Business Appen korrekt, skal brugeren først downloade Tedee mobilapplikationen (Appen) og benytte den til at oprette en konto. Efterfølgende skal brugeren indtaste Business Appens internetadresse i den browser, som brugeren benytter og logge ind med det personlige login og passwords, som skabtes i selve Appen. For korrekt brug af Business Appen, er det påkrævet at benytte en enhed med internetadgang, som ikke benytter sig af software, der kan forstyrre betjeningen af Business Appen og Appen.
  4. Support Hvis du har brug for teknisk support til betjeningen af Business Appen, bedes du kontakte os på [email protected]. Vi bestræber os på at levere support til dig uden unødig forsinkelse  (skulle det ske, at du ikke modtager et svar fra os, så kontakt os venligst igen). Vær dog opmærksom på, at supporten udelukkende er et resultat af vores gode vilje. Tedee har ikke nogen som helst forpligtelse til at tilbyde nogen vedligeholdelse eller support med hensyn til Business Appen. Selvom vi eventuelt forsøger at hjælpe dig, er vi kun forpligtet til at levere vedligeholdelse eller support til Business Appen, hvis vi havde aftalt dette i en separat aftale, eller hvis det er krævet ved lov. Ellers er det kun en tjeneste vi kan, men ikke nødvendigvis skal, levere.
 3. REGISTRERING
  1. Konto Brug af appen kræver en aktiv konto i selve appen (“Kontoen”). Der er ingen krav om at brugerne skal benytte Business Appen. Vi kan (men er ikke forpligtet til) at tilbyde en mulighed for at blive bekendt med Appen, før man skaber en konto, men kun i et begrænset omfang (en demo-adgang).
  2.  Registrering For at oprette en konto, skal man registrere sig i henhold til Vilkår & Betingelser og de nuværende optioner tilgængelige i Business Appen. Ved at gennemføre og acceptere en passende registreringsformular, erklærer du: (a) at du har læst Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen og accepteret alle deres bestemmelser, (b) at du sikrer, at alle oplysninger leveret af dig i registreringsformularen er sande. Kontoen er først oprettet og registreringsbehandlingen er kun gennemført, når vi har sendt eller vist dig en bekræftelse på gennemførelsen af registreringen. Brugeren bør ændre passwordet til et nyt, når man logger ind på Business Appen første gang.
 4. BETALINGER
  1. Gratis funktioner Ved ikræfttrædelsen af denne version af Vilkår & Betingelser, tilbydes Business Appen (samt alle tilgængelige funktioner) dig uden omkostninger. Det er dog muligt, at dette ændrer sig på et tidspunkt.
  2.  Betalingsfunktioner Vi kan vælge at introducere ændringer for visse eller alle funktioner i Business Appen eller for selve Business Appen. I et sådan tilfælde vil du få klar besked om en sådan ændring og gældende gebyrer. At foretage relevante betalinger kan være nødvendigt for at kunne fortsætte med at bruge Business Appen (enten i fuldt omfang eller for nogen af app-funktionernes vedkommende). Alle priser, gebyrer og betalingsskemaer vil blive leveret i Business Appen til din reference. Du vil skulle foretage betalinger som beskrevet i Business Appen (i et sådan tilfælde bedes du huske at angive alle de nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre betalingen). For din egen sikkerheds skyld og for effektiviteten af transaktionen, vil betalinger eventuelt blive administreret af tredjepart eksempelvis en professionel betalingsoperatør (alle nødvendige oplysninger vil blive leveret til dig).
 5. DATA OG PRIVATLIV
  1.  Personlige oplysninger Vi ønsker at forsikre dig om, at dit privatliv er af stor vigtighed for os. Vi behandler kun dine oplysninger (som defineret i gældende lov) og på den måde, som det beskrives i vores Fortrolighedspolitik. Dette er en altid opdateret information, der beskriver regler for behandling af dine personlige oplysninger i relation til Business Appen. Du kan der finde al information vedrørende: (a) det omfang af dine personlige oplysninger, som vi behandler, (b) årsagerne til at vi gør det, (c) hvem der er involveret i behandlingen/hvem vi deler dine personlige oplysninger med, (d) hvor lang tid vi beholder dem, (e) hvad du kan gøre eller kræve fra os med hensyn til dine personlige oplysninger, (f) alle andre vigtige emner.
  2.  Datanøjagtighed og verificering Du er forpligtet til udelukkende kun at videregive sandfærdig data i forbindelse med Business Appen, især med hensyn til formålene relateret til registreringen i Business Appen. Videregives der falsk data, er vi i vores ret til øjeblikkeligt at stoppe eksekveringen af Business App-funktioner. Vi forbeholder os retten til at verificere den data, du giver os, heriblandt ved at sende en email, et aktiveringslink til kontoen, til email-adressen, som blev leveret i forbindelse med registreringsprocessen. Det er vigtigt, at du forstår, at det at videregive urigtige oplysninger i Business Appens spørgeskema kan resultere i ukorrekte eller vildledende resultater.
  3.  Betroet Data Når du benytter Business Appen, betror du os med behandlingen af følgende data: (a) samlet indenfor Business Appen – for med det formål og i det omfang nødvendigt for os til at levere Business Appens funktioner til dig (b) personlige oplysninger på personer, der bruger kontoen med dit samtykke, heriblandt familie, venner, kolleger eller bekendte (hvis relevant).
 6. TILGÆNGELIGHED OG ANSVAR
   1. “Som beset” Business Appen, funktionerne og indholdet heri er gjort tilgængeligt på et “som beset” grundlag, hvilket betyder, at du kun kan benytte Business Appen i det omfang og den udstrækning, såvel som i den form, som det lige nu udbydes af os, efter eget skøn og på egen risiko.
   2.  Tilgængelighed Selvom vi bestræber os på at levere Business Appen i højeste kvalitet, kan vi alligevel ikke udelukke risikoen for, at vi må lukke den midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med en modernisering eller udvidelse af Business Appen.
   3. Ansvarsbegrænsning Tedee er ikke ansvarlig for skader opstået fra fejl begået af dig eller tredjepart, heriblandt særlige skader: (a) som resultat af manglende evne til at lave en kontrakt eller forsyne en service på baggrund af urigtige oplysninger eller en overfyldt email-indbakke eller andre omstændigheder, der gør det umuligt at levere Business Appens funktioner; (b) som opstår i relation til afbrydelse af levering af Business Appen eller slettelse af kontoen, som er sket på baggrund af overtrædelser af Vilkår & Betingelser for Appen og Vilkår & Betingelser for Business Appen begået af dig; (c) forårsage til tredjepart som et resultat af din brug af Business Appen på en måde, der går imod Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen, gældende lov eller overtrædelse af love eller rettigheder fra tredjepart begået af dig; (d) forårsaget af information eller materialer downloadet eller sendt via internettet af dig; (e) som et resultat af eller udeladelser fra tredjepart, som ikke er relateret til dig eller os; (f) som følge af at sende beskeder til din oplyste email-adresse, som er blokeret af mailserver-administratorer, eller som følge af email-slettelse eller blokering af en software installeret på din enhed af dig. Tedee er – i den videste omfatning tilladt ved lov – ikke ansvarlig for forstyrrelser, heriblandt forstyrrelser i Business Appens funktioner grundet force majeure, ulovlige handlinger af dets brugere eller tredjepart eller Business Appens inkompatibilitet med din tekniske infrastruktur.
   4.  Faktiske skader Tedee er kun ansvarlig for faktiske skader (alt ansvar for tabt fortjeneste, direkte eller indirekte tab af fortjenester er ekskluderet).
   5. Ingen garanti Tedee stiller ingen garanti og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier med hensyn til Business Appen, alle funktioner og tjenester udført eller leveret af eller via Business Appen herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, tilpasning til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og fraskriver sig ethvert ansvar for fuldstændigheden, nøjagtigheden, tilgængeligheden, aktualiteten, sikkerheden eller pålideligheden af Business Appen, at Business Appen vil leve op til dine krav eller vil være tilgængelig på uforstyrret, sikkert og fejlfrit grundlag eller at fejl vil blive udbedret. I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil Tedee eller nogen af dets chefer, medarbejdere, agenter, partnere eller licensgivere ikke være dig eller nogen anden ansvarlig for personskade eller nogen form for direkte, indirekte, tilfældigt, specielt, eksemplarisk, konsekvent, straffende, moralsk eller nogen anden form for skade (heriblandt, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsmæssig forstyrrelse, tab af programmer eller data, goodwill eller andre immaterielle tab) uden hensynstagen til handlingsformen og hvadenten det er i kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, strikt ansvar eller anden juridisk grundlag, som opstår af eller i forbindelse med Business Appen, enhver funktion, tjeneste eller tredjeparts-indhold, heriblandt indhold på eller tilgået via Business Appen eller enhver applikation, hjemmeside eller dokument forbundet med, eller enhver form for kopi, fremvisning eller brug deraf.
 7. KLAGER
  1.  Klager Du har altid ret til at indgive en klage med hensyn til Business Appens funktion. Klager kan indsendes i elektronisk form ved at sende en email til følgende adresse: [email protected]. Klager vil blive gennemgået indenfor 14 dage. Vi giver dig besked om udfaldet af klageproceduren via en email (som sendes tilbage til den email-adresse hvorfra klagen blev indsendt til at begynde med) eller via en systembesked i Business Appen.
  2.  Klager over tredjepart Tedee vil kun tage klager relateret til Business Appen i betragtning. Skulle du sende os en klage vedrørende servicen fra tredjepart, heriblandt tjenester fra betalingsoperatører – skulle Business Appen blive eller inkludere en betalt tjeneste på et givent tidspunkt i enhver udstrækning  – vil vi informere dig om, at en sådan klage er blevet fejlagtigt adresseret til os og/eller vil vil hjælpe dig med at videresende klagen til den relevante tredjepart. I sidstnævnte tilfælde, vil din klage blive videresendt i sin helhed (sammen med den data, du har givet os til formålet). Vær opmærksom på at videresendelse af klager og/eller anden hjælp til dig ellers udelukkende er af vores gode vilje og beslutning, selvom du ikke kan forvente det af os eller kræve noget af Tedee i den henseende.
 8. OVERHOLDELSE AF VILKÅR OG BETINGELSER OG LOV
  1.  Forpligtelse Du er forpligtet til kun at benytte Business Appen på en måde, der er i overenstemmelse med bestemmelserne i Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen, bindende lovbestemmelser og i overensstemmelse med enhver tredjeparts rettigheder. Vær opmærksom på, at enhver aktivitet, som ikke er udtrykketligt tilladt i Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen, er forbudt.
  2.  Forbudte aktiviteter Det er især ikke tilladt at: (a) foretage aktiviteter, som kan forstyrre Business Appens funktionalitet, inklusiv hindre adgang til Business Appen eller ethvert indhold inkluderet deri; (b) sende spam og uopfordret kommerciel information og foretage salgsfremmende aktiviteter i strid med Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen ved hjælp af Business Appen og Appen eller i relation dertil; (c) benytte virusser, bots eller andre koder, filer eller programmer (i særdeleshed de automatiserende scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer); (d) udsætte os eller tredjepart for sanktioner, retsforfølgelse, civilretssager eller andet ansvar; (e) forårsage skade på eller forstyrre Tedees eller tredjeparts integritet eller normale betjeninger; (f) forstyrre en andens brug af Appen og Business Appen; (g) overtræde enhver gældende lov, regel eller regulering; eller (h) på anden måde udgøre en overhængende risiko for skade på os, andre brugere af Appen og Business Appen eller tredjepart.
  3.  Konsekvenser Tedee forbeholder sig retten til at reagere øjeblikkeligt for at begrænse, suspendere eller lukke din brug af Appen og Business Appen, hvis det med rimelighed kan afgøres, at du har overtrådt Vilkår & Betingelser for Appen eller Business Appen, heriblandt især klausul 8.1. og 8.2. ovenfor. Vi kan ophæve aftalen mellem os enten øjeblikkeligt (hvilket vil være gældende fra det tidspunkt, du modtager beskeden herom) eller med en opsigelsesperiode på op til 30 dage. Vi vil informere dig om situationen, vores beslutninger og anvendte foranstaltninger sammen en retfærdiggørelse deraf. Hvis vi finder det rimeligt, kan vi eventuelt give dig en deadline for ophør af overtrædelserne og mindskning af effekten deraf, før vi foretager yderligere handlinger. Vær opmærksom på, at Tedee kan vælge mellem tilgængelige tiltag efter eget skøn, mens anvendelse af disse ikke udelukker dig fra yderligere ansvar overfor dine overtrædelser (inklusiv retssag).
 9. JURIDISKE ANLIGGENDER
  1.  Gældende lov Enhver stridighed eller juridisk anliggende relateret til Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen beskrevet deri vil være underlagt polsk lovgivning, medmindre andre ubetinget bindende lovbestemmelser fastlægger andet (f.eks. hvis du er forbruger, kan vi være forpligtet til at adlyde lokal lovgivning i det område, du bor).
  2. Jurisdiktion Enhver stridighed relateret til Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen eller juridiske forhold beskrevet deri bør overvejes af myndigheder og domstole, der er angivet ved de ubetinget bindende lovbestemmelser, forudsat at disse love kræver det (f.eks. love vedrørende forbrugerbeskyttelse). Ellers skal stridigheder være underlagt jurisdiktionen ved domstolene og myndighederne, der er gældende i Tedees registrerede hovedsæde.
  3.  Forbrugere Hvis du bruger Appen eller Business Appen som forbruger (som defineret i de bindende lovbestemmelser), er du ikke bundet af sådanne lovbestemmelser i Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen, som var eller vil blive betragtet som ulovlige kontraktbestemmelser (misligeholdte klausuler) i den endelige dom afsagt af den kompetente myndighed eller i enhver anden procedure som pålægger en sådan virkning.
 10. VILKÅR
  1.  Indgåelse Du og Tedee indgår aftalen om levering af adgang til Business Appen fra det øjeblik, hvor vi bekræfter den korrekte gennemførelse af registreringsproceduren og opsættelse af kontoen.
  2. Vilkår og opsigelse Aftalen mellem dig og Tedee indgåes på ubestemt tid, hvilket betyder, at den ikke er begrænset i tid og forbliver bindende indtil enten du eller vi vælger at opsige den. Vores aftale udløber, når du har færdiggjort proceduren for slettelse af konto, som skal startes via Business Appens brugerflade og følges via de relevante instrukser deri.
  3.  Fortrydelsesret Hvis du bruger Business Appen som forbruger (som definerer i de gældende lovbestemmelser), kan du trække dig tilbage fra enhver aftale om levering af tjenester, indgået på afstand, indenfor for 14 dage. For at imødekomme deadlinen for tilbagetrækning, er det tilstrækkeligt at sende en erklæring om tilbagetrækning til Tedee før udløbet af førnævnte deadline (Du kan hertil benytte den givne skabelon som vedhæftelse nr. 1). Du kan ikke trække dig fra aftalen: (a) i relation til en tjeneste med elementer angivet af dig i den rækkefølge, eller nogen tæt knyttet til din person, (b) hvis vi fuldt ud har leveret tjenesten før erklæringen blev indsendt, (c) fra det øjeblik hvor vi allerede har påbegyndt leveringen af tjenesten (Du vil få yderligere information om et sådan forhold i en mere passende besked). I tilfælde af en effektiv, lovlig tilbagetrækning vil eventuelle uretmæssige betalinger blive tilbagebetalt direkte til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget indenfor 7 dage.
 11. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
  1.  Tilgængelighed Vilkår & Betingelser stilles gratis løbende tilgængelige i Business Appen, på en måde der gør det muligt for dig at hente, reproducere og downloade det samt gemme dets indhold til enhver tid.
  2.  Fuldstændighed Skulle en eller anden bestemmelse i Vilkår & Betingelser blive ændret eller erklæret ugyldig ved en afgørelse fra en kompetent autoritet eller domstol, vil alle andre bestemmelser i Vilkår & Betingelser forblive i kraft og være bindende.
  3.  Ændringer Tedee har ret til at ændre Business Appen til enhver tid og i ethvert omfang. Vi har også ret til at ændre Vilkår & Betingelser, hvilket skal forståes som en ændring af bestemmelserne, der har med rettigheder og forpligtelser mellem dig og os at gøre. Dette sker oftest når det kræves af en ændring, der introduceres i Business Appen og Appen eller i forbindelse med en lovændring, som har indvirkning på det juridiske forhold mellem os. Om muligt, vil du blive informeret om større ændringer på forhånd (normalt mindst 7 dage før de træder i kraft). Under alle omstændigheder, vil du få besked om enhver ændring ikke senere end det øjeblik, hvor du tilgår Business Appen for første gang efter at ændringen er blevet bindende. Information om ændringen og den ændrede version af Vilkår & Betingelser vil blive gjort tilgængelig i Business Appen. Vi er af den overbevisning, at ændringer altid vil være for det bedre, men hvis du er uenig i de introducerede ændringer, har du altid ret til at opsige aftalen, f. eks. ved at udføre en procedure for kontoslettelse og slette Business Appen på din enhed.
  4.  Version Du kan altid finde den bindende version af Vilkår & Betingelser i Appen og i Business Appen. Denne version af Vilkår & Betingelser for Appen og Business Appen træder I kraft den .

______________________________________________________________
Vedhæftelse nr. 1. Skabelon til erklæring om tilbagetrækkelse fra aftalen
SKABELON TIL ERKLÆRING OM TILBAGETRÆKKELSE FRA AFTALEN
Dato: indtast venligst dag, måned, år
Tjenesteudbyder: indtast venligst det fulde navn og adresse på tjenesteudbyderen
Bruger: indtast venligst fornavn og efternavn, adresse og elektronisk adresse
Erklæring: Jeg/vi informerer hermed om tilbagetrækkelsen fra følgende aftale angivelse af aftalen indgået den dato for indgåelse.
forbrugerens/forbrugernes underskrift(er))*
(*kun påkrævet i tilfælde af fysisk print)

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later