scrollUpButton
Hand holding a bunch of keys
< Tilbage

Hvem har nøglen? Administrer adgang med tre brugerroller

Med en traditionel nøgle kan du enten have den eller ikke. Men “digitale nøgler” kan fungere anderledes for hver bruger. Tre typer adgangsniveauer bestemmer hvem, hvornår, og hvordan du kan få adgang til din smartlås. Lær mere om ejere, administratorer og gæster.

Hver bruger af Tedee smartlås bliver tildelt en af tre roller. Disse skaber et komplementært system, hvor hver smartlåsbruger kan bruge enheden på en nøjagtigt kontrolleret måde.

Se skemaet nedenfor for at se hierarkiet og de tilgængelige procedurer. De tre roller forklares i større detalje nedenfor.

Ejergrafik

Ejer

 

giver adgang til ➜

 

GæstegrafikGæst
tildeler kontrol til ➜ Administrator graphicAdministrator
giver adgang til ➜

Ejer

Ejeren af smartlåsen har fuld kontrol over enheden: fra dens indstillinger via aktivitetslogfiler til tildeling af administratorrettigheder og gæsteadgang.

Administrator

Denne brugerrolle har de samme kontroltilladelser som ejeren. De kan give gæstetilladelser og få adgang til enhedsindstillinger og aktivitetslogfiler.

Administratoren kan dog ikke tildele flere administratorer eller tilbagekalde denne rolle.

Ejeren kan tildele et vilkårligt antal administratorer. Det er en perfekt løsning for virksomhedsejeren og deres kontorchefer, vagtchefer eller sikkerhedsteams.

Gæster

Gæster er brugere af smartlåsen, som ikke ejer eller administrerer den. I henhold til de tilladelser, der er givet, kan de låse og låse enheden op, opsat af administratoren eller ejeren.

Gæster kan tildeles tre typer adgang: permanent, tilbagevendende eller midlertidig.

Adgangskontrol gør det muligt for gæsten at fjernstyre smartlåsen – eller lade være.

Se de tre adgangsniveauer sammenlignet nedenfor

Denne bruger kan… Owner

Ejer

Administrator

Administrator

Guest

Gæst

Lås og lås op i henhold til tilladelser tick check tick check tick check
Adgang permanent tick check tick check tick close
Giv gæst adgang tick check tick check tick close
Indstillinger for kontrollås tick check tick check tick close
Tildel administratorer tick check tick close tick close

 

*Dette indhold kan være automatisk oversat ved maskinoversættelse for at kunne betjene så mange mennesker som muligt. Som et resultat kan teksten indeholde fejl.