Tedee App
Brugervilkår

 1. DEFINITIONER

  der beskriver de grundlæggende termer, der anvendes i vilkårene og betingelserne (markeret med fed skrift nedenfor og i teksten i vilkårene og betingelserne):
  • Tedee Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med hjemsted i Warszawa på Karola Bohdanowicza 21/57 Street, optaget i det nationale domstolsregisters iværksætterregister under nummer 0000712451, hvis registerfiler opbevares af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Commercial Division i det nationale domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, e-mail [email protected], telefon nr.: (+48) 22 307 72 67. 
  • Kunden – en voksen fysisk person med fuld retsevne, forudsat at ordren fysisk kan placeres af en mindreårig (den mindreårige), men kun under opsyn af Kunden, som er hans/hendes repræsentant (f.eks. forælder eller værge) i henhold til gældende lovgivning. Kundens og den mindreåriges aktiviteter, herunder Transaktioner, er alene Kundens, som altid er part i aftalerne med Tedee. Medmindre andet er angivet, gælder alle bestemmelser vedrørende Kunden også for Forbrugeren. 
  • Part – en fællesbetegnelse for Tedee og Kunden.
  • App – digital applikation under navnet “tedee”, skabt til mobil- og webenheder af Tedee, der bl.a. giver mulighed for fjernbetjening af andre Tedee-produkter. En detaljeret beskrivelse af de funktioner, der i øjeblikket er tilgængelige via appen, og betingelserne for deres tilgængelighed kan findes direkte i appen.
  • Konto – en personlig klientkonto, der er oprettet i appen, og som giver mulighed for fjernstyring af Tedee-produkter. 
  • Regler – disse vilkår og betingelser for Tedee-appen 


   GENERELLE REGLER 

  1. INSTALLATION OG REGISTRERING  

   For at få adgang til alle appens funktioner skal kunden, efter først at have bekræftet, at han/hun opfylder de tekniske krav, der er beskrevet i afsnit IV i regulativerne: 
   • til mobile brugere: 
    • Søg efter appen (“tedee app”) i den relevante onlinebutik:   
    • AppStore – til iOS-enheder, eller 
    • Google Play – til Android-enheder. 
    • downloade og installere appen på hans/hendes mobile enhed (telefon eller tablet), 
    • Åbn appen, og vælg den foretrukne registreringskanal (i øjeblikket tilgængelig: Google, Apple eller e-mail); 
    • udfylde den relevante registreringsformular i appen og angive de nødvendige personlige data/virksomhedsdata; 
    • læse og acceptere Reglerne og den respektive Privatlivspolitik, og; 
    • klik på knappen “Opret konto” eller tilsvarende 
   • til webbrugere: 
   • få adgang til App-portalen via følgende link: https://portal.tedee.com
   • Vælg den foretrukne registreringskanal (i øjeblikket tilgængelig: Google eller Apple); 
   • udfyld den relevante registreringsformular og angiv de nødvendige personlige data/virksomhedsdata; 
   • læse og acceptere regulativerne og den respektive privatlivspolitik; 
   • Klik på knappen “Opret konto” eller tilsvarende. 
   • Kontrakten om levering af elektroniske tjenester under navnene på: 
    • Appen, vedrørende levering af tjenester, der muliggør fjernbetjening af de produkter, der tilbydes af Tedee, og;  
    • Kontoen, vedrørende levering af personlige adgangstjenester til de produkter, der tilbydes af Tedee via App’en, 
    • på ubestemt tid indgås, når kunden på den e-mailadresse, der blev angivet under registreringen, modtager en bekræftelse på registreringen af kontoen.
     Fra det øjeblik, hvor registreringen af kontoen er bekræftet, har kunden ret til at bruge appens fulde funktionalitet. 

  2. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG 

   Kunden er udelukkende berettiget til at drage fordel af appen og kontoen på en måde, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativerne, bindende lovbestemmelser og med hensyn til tredjeparters rettigheder, og i det omfang det er tilladt af de funktionaliteter, der er tilgængelige i appen på det givne tidspunkt.  
   Kunden må i særdeleshed ikke:  
   • bruge appen til noget andet formål end det, den er beregnet til;  
   • bruge Appen på nogen anden mobil platform, som han/hun ikke ejer eller kontrollerer; 
   • dekompilere eller reverse-engineere appen eller forsøge at gøre det;  
   • udleje, lease, udlåne, sælge, kopiere, reproducere, offentliggøre, genudgive, uploade, sende, overføre, underlicensere, distribuere, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af appen eller noget af dens indhold. 
   • foretage aktiviteter, der kan forstyrre appens funktion, herunder forhindre adgang til appen eller noget indhold, der er inkluderet deri, eller nogen form for misbrug af databehandling;  
   • sende spam og uopfordret kommerciel information og gennemføre salgsfremmende aktiviteter i strid med vilkårene ved hjælp af appen eller i forbindelse hermed; 
   • bruge virus, bots eller andre koder, filer eller programmer; 
   • udsætte Tedee eller nogen tredjepart for sanktioner, retsforfølgelse, civile søgsmål eller andet ansvar;  
   • forårsage skade på eller forstyrre integriteten eller den normale drift af Tedee eller tredjepart;  
   • forstyrre andres brug af appen;  
   • overtræde enhver gældende lov, regel eller forskrift; eller  
   • på anden måde udgør en overhængende risiko for skade på Tedee, andre brugere af appen eller tredjeparter. 

  3. AFSLUTNING 

   Kontoen – Kunden har ret til at opsige Kontotjenesten til enhver tid. En erklæring om opsigelse af Tedee-tjenesten kan indsendes i klientens kontopanel under fanen “Account Management” eller tilsvarende. 
   Bekræftelse af kundens instruktion om at opsige kontotjenesten vil blive sendt til kundens e-mailadresse. Kontoen kan, medmindre andet er angivet, genetableres, uden begrænsning ved at følge Kontoregistreringsprocessen beskrevet i afsnit I i Forordningen.  
   Tedee er berettiget til at opsige Kontotjenesten samt begrænse, suspendere eller opsige Kundens adgang til App’en med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, såfremt Tedee fratræder den videre drift af Kontotjenesten.  

   Appen – Kunden har ret til at opsige App-tjenesten til enhver tid. For at opsige app-tjenesten skal kunden afinstallere appen fra sin enhed i henhold til de respektive installations-/afinstallationstrin, der gælder for hans/hendes slutenhed. 

   Diverse – Tedee er berettiget til at opsige Kontoen og/eller Appen uden varsel i tilfælde af Kundens overtrædelse af Reglerne eller i tilfælde af, at Kunden ikke har anvendt Appen i perioden over seks måneder. 
   Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Konto og/eller Appen, hvis Kunden handler til skade for Tedee, dvs. Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Konto og/eller Appen, hvis Kunden handler til skade for andre Kunder, overtræder loven eller bestemmelserne i Reglerne, samt hvis spærringen af adgangen til Kundens Konto og/eller Appen er begrundet i sikkerhedshensyn, herunder særligt ved brud på sikkerheden i Appen eller andre hackeraktiviteter.  
   Spærringen af adgangen til Kundens Konto og/eller Appen af ovennævnte grunde varer i den periode, der er nødvendig for at løse det problem, der ligger til grund for spærringen af adgangen til Kundens Konto. Tedee underretter Kunden om spærringen af adgangen til Kundens Konto og/eller Appen via e-mail til den adresse, som Kunden har oplyst i registreringsformularen. 
   Kunden kan elektronisk eller pr. post indsende en klage til Tedee i forbindelse med brugen af Kontoen og/eller App-tjenesten. Kunden bør inkludere en beskrivelse af problemet i klagemeddelelsen. Tedee skal straks, men ikke senere end inden for 14 dage, behandle klagen og svare Kunden. 

  4. TEKNISKE KRAV 

   For at sikre fuld, uafbrudt funktionalitet af Appen, skal Kundens: 
   • Den mobile enhed skal opfylde følgende krav: 
   • en iOS- eller AndroidOS-version, der er kompatibel med de aktuelle systemkrav for appen, og som er tilgængelig på henholdsvis AppStore eller Google Play; 
   • adgang til internettet under aktive sessioner i appen; 
   • fraværet af ændringer foretaget af tredjeparter på den originale enhedssoftware (dvs. “jailbreak”); 
   • enheden må ikke have installeret software, der kan påvirke appens funktion negativt. 
   • web-enheden skal opfylde følgende krav: 
   • Windows-, macOS- eller Linux-operativsystem; 
   • den seneste version af en webbrowser, der understøtter cookies og Javascript (f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari); 
   • adgang til internettet under aktive sessioner i appen; 
   • enheden må ikke have installeret software (f.eks. webbrowserudvidelser), der kan påvirke appens funktion negativt. 
   • web device must meet the following requirements:
    I tilfælde af at Appen installeres under forhold, der overtræder ovenstående krav, er Tedee ikke ansvarlig for eventuelle skader på Kundens enhed eller den software, der er installeret på den.

  5. BETALINGER 

   Fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne version af Vilkår og betingelser og i hele dens varighed i dens nuværende form stilles Appen (og alle funktioner, der er tilgængelige deri) og Kontoen gratis til rådighed for Kunderne, “som de er”, hvilket betyder, at Kunderne kun kan bruge Appen og Kontoen i det omfang og i den form, der aktuelt stilles til rådighed af Tedee, efter eget skøn og på egen risiko.
   Som følge heraf er forordningerne pr. dags dato fortsat ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. 

 2. FORSKELLIGT  

  1. TILGÆNGELIGHED 

   På trods af Tedees bestræbelser på at sikre Appens optimale funktionalitet, kan Tedee ikke helt udelukke muligheden for midlertidigt at suspendere dens tilgængelighed. Sådanne afbrydelser kan forekomme på grund af nødvendig vedligeholdelse, eftersyn, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med Appens modernisering eller udvidelseskrav. Kunden er ikke berettiget til nogen form for vederlag/erstatning for sådanne perioder med manglende tilgængelighed.

  2. ANSVAR  

   Tedee er ikke ansvarlig for skader, der skyldes Kundens eller tredjemands fejl, herunder navnlig skader:  
   • som følge af manglende evne til at opfylde en kontrakt eller levere en tjeneste på grund af afgivelse af falske data eller en overfyldt e-mailboks eller andre omstændigheder, der umuliggør levering af appens/kontoens funktionaliteter;  
   • der opstår i forbindelse med ophør af levering af Appen/Kontoen eller sletning af Kontoen, som opstod som følge af Kundens overtrædelse af Reglerne;  
   • forvoldt tredjemand som følge af Kundens brug af Appen/Kontoen på en måde, der strider mod Reglerne, gældende lov eller Kundens overtrædelse af loven eller tredjemands rettigheder;  
   • forårsaget af information eller materiale, der er downloadet eller sendt via internettet af kunden; 
   • som følge af handlinger eller undladelser fra tredjeparter, der ikke er relateret til Kunden eller Tedee;  
   • som følge af, at afsendelse af meddelelser til den e-mailadresse, som kunden har angivet, blokeres af mailserveradministratorer, eller at e-mails slettes eller blokeres af software, der er installeret på den enhed, som kunden bruger, i videst muligt omfang tilladt ved lov. 
    Tedee er ikke ansvarlig for forstyrrelser, herunder afbrydelser i funktionen af Appen/Kontoen, som skyldes force majeure, ulovlige handlinger begået af dens brugere eller tredjemand eller Appens inkompatibilitet med Kundens tekniske infrastruktur. 

  3. INGEN OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER 

   Medmindre andet er angivet, er indholdet af Appen, data, herunder software, samt dens udseende, funktionelle layout, indhold og grafiske elementer og databaser, uanset deres art, format og metode til lagring eller præsentation, Tedees eksklusive ejendom.  
   Ingen overførsel, tildeling eller licens af rettigheder under noget patent eller copyright eller til nogen intellektuel ejendom, proprietær information og/eller forretningshemmelighed foretages eller skal antydes af disse regler, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri. 

  4. INGEN GARANTI  

   Tedee giver ingen garanti og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier med hensyn til Appen/Kontoen, alle funktionaliteter og tjenester, der udføres eller leveres af eller via Appen/Kontoen, herunder, uden begrænsning, alle garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og fraskriver sig alt ansvar for applikationens fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed, rettidighed, sikkerhed eller pålidelighed, at appen/kontoen vil opfylde kundens krav eller være tilgængelig på en uafbrudt, sikker eller fejlfri basis, eller at defekter vil blive rettet.
   I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil Tedee eller nogen af dets ledere, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for kunden eller nogen anden for personskade eller nogen direkte, indirekte, tilfældig, speciel, eksemplarisk, følgeskade, straf, moralsk eller anden skade (herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller data, goodwill eller andre immaterielle tab) uden hensyn til handlingsform og uanset om det er i kontrakt, erstatning, uagtsomhed, objektivt ansvar eller enhver anden juridisk teori, der opstår som følge af eller i forbindelse med appen, enhver funktionalitet, tjeneste eller tredjepartsindhold, herunder indhold på eller adgang til via appen eller enhver applikation, hjemmeside eller dokument, der er linket til, eller enhver kopiering, visning eller brug heraf.

 3. KLAGER 

  Kunden har ret til at indgive en klage vedrørende appens/kontoens funktion. Klager kan indsendes i elektronisk form ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected]
  Klager vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden skal informeres om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet) eller via en systemmeddelelse i appen. 

 4. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

  1. GÆLDENDE LOV 

   Eventuelle tvister i forbindelse med regulativerne eller de juridiske forhold, der er beskrevet deri, er underlagt lovgivningen i Polen og polske domstole, medmindre ubetinget bindende lovbestemmelser foreskriver andet. 

  2. FULDSTÆNDIGHED  

   Hvis nogen af bestemmelserne i regulativet ændres eller erklæres ugyldige ved en afgørelse truffet af en kompetent myndighed eller domstol, skal alle andre bestemmelser i regulativet forblive i kraft og bindende. 

  3. ÆNDRINGER  

   Tedee har ret til at ændre Appen til enhver tid og i ethvert omfang. Tedee har også ret til at ændre Reglerne efter behov. Kunden vil blive informeret om eventuelle ændringer i Reglerne via en meddelelse i Appen. 

  4. IKRAFTTRÆDEN 

   Reglementet træder i kraft den 15. august 2023.