APP Vilkår og Betingelser

  1. INTRODUKTION
    1. Appen  Tedee Appen (“Appen”) er en digital applikation (software) for mobile enheder, leveret af Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, med hvilken du kan få adgang til visse funktioner og et virtuelt rum. Hovedformålet med Appen er at gøre det muligt for dig at benytte låsemekanismerne (Låsen) via dens fjernkontrol såvel som muligheden for at se oplysninger og andet indhold præsenteret i Appen. Detaljeret beskrivelse af de aktuelle funktioner i Appen og deres tilgængelighed kan findes direkte i Appen.
    2. Tedee  Appen er udviklet og leveret til dig af (“Tedee”, “We/Us”): Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med registreret kontor i Karola Bohdanowicza 21/57,Warszawa, optaget i registeret over iværksættere fra det nationale domstolsregister under nummeret 0000712451, registerfiler som opbevares af distriktsretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Kommercielle Afdeling i det Nationale Domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, med en egenkapital, der beløber sig til 2.400.000 PLN, fuldt betalt.
   1. GENERELLE REGLER FOR TEDEE APPEN
    1. Generelle betingelser  Ved at tilgå, downloade eller benytte Appen, accepterer du ubetinget at være bundet af disse Vilkår og Betingelser samt alle brugsvilkår. som er nævnt heri. Medmindre at andet er nævnt, er Appens indhold, data, inklusiv software, udseende, funktionelt layout, indhold af grafiske elementer, databaser uanset deres natur, format og optagelsesmetoder samt præsentation udelukkende Tedees ejendom.
    2. Brug af Appen  Du har ret til at drage fordel af appen indenfor rammerne af din personlige brug, og til det omfang som de tilgængelige app-funktioner tillader det på det givne tidspunkt. Du må ikke: (a) benytte Appen til andre formål end det, den oprindeligt er skabt til; (b) bruge Appen på nogen form for mobil platform, som du ikke ejer eller selv har kontrollen over; (c) distribuere eller gøre Appen tilgængelig over et netværk, hvor den kan benyttes simultant af flere enheder på en gang; (d) dekompilere eller lavet noget om i Appen, eller forsøge på at gøre det; (e) udlåne, udleje, lease, videregive, sælge, kopiere, reproducere, publicere, genpublicere, uploade, postere, transmittere, underlicensere, distribuere, forsøge at udlede kildekoden, modificere eller skabe produkter, som er afledt af Appen eller dens indhold.
    3. Tekniske krav  For at kunne bruge Appen, skal du downloade den på din mobile enhed (telefon eller tablet) fra en relevant online butik: (a) AppStore – for iOS eller (b) Google Play – for Android. For korrekt brug af Appen, kræves en enhed med internetadgang, som ikke er rodfæstet og/efter nogen form for jailbreak-procedure, iOs eller Android system i en af sine seneste versioner. Hvis du beslutter at downloade og bruge Appen på en enhed, som ikke lever op til kriterierne, kan vi ikke sikre, at Appen vil fungere korrekt. Udover det må din enhed heller ikke have installeret nogen form for software, som kan have en negativ effekt på beteningen af Appen.
    4. Support  Hvis du har brug for teknisk support til betjeningen af Appen, bedes du kontakte os på [email protected]. Vi bestræber os på at levere support til dig uden unødig forsinkelse  (skulle det ske, at du ikke modtager et svar fra os, så kontakt os venligst igen). Vær dog opmærksom på, at supporten udelukkende er et resultat af vores gode vilje. Tedee har ikke nogen som helst forpligtelse til at tilbyde nogen vedligeholdelse eller support med hensyn til Appen. Selvom vi eventuelt forsøger at hjælpe dig, er vi kun forpligtet til at levere vedligeholdelse eller support til Appen, hvis vi havde aftalt dette i en separat aftale, eller hvis det er krævet ved lov. Ellers er det kun en tjeneste vi kan, men ikke nødvendigvis skal, levere.
   2. REGISTRERING
    1. Konto  Brug af Appen kræver en aktiv konto i selve Appen (“Kontoen”). Vi kan (men er ikke forpligtet til) at tilbyde en mulighed for at blive bekendt med Appen, før man skaber en konto, men kun i et begrænset omfang (en demo-adgang).
    2. Registrering  For at oprette en konto, skal man registrere sig i henhold til Vilkår & Betingelser og de nuværende optioner tilgængelige i Appen. Ved at gennemføre og acceptere en passende registreringsformular, erklærer du: (a) at du har læst Vilkår & Betingelser og accepteret alle dets bestemmelser, (b) at du sikrer, at alle oplysninger leveret af dig i registreringsformularen er sande. Kontoen er først oprettet og registreringsbehandlingen er kun gennemført, når vi har sendt eller vist dig en bekræftelse på gennemførelsen af registreringen.
   3. BETALINGER
    1. Gratis funktioner  Ved ikræfttrædelsen af denne version af appen, tilbydes Appen (samt alle tilgængelige funktioner) dig uden omkostninger. Dette kan, men må ikke, ændre sig på et eller andet tidspunkt.
    2. Betalingsfunktioner  Tedee kan vælge at introducere ændringer for visse eller alle funktioner i Appen eller for selve Appen. I et sådan tilfælde vil du få klar besked om en sådan ændring og gældende gebyrer. At foretage relevante betalinger kan være nødvendigt for at kunne fortsætte med at bruge Appen (enten i fuldt omfang eller for nogen af app-funktionernes vedkommende). Alle priser, gebyrer og betalingsskemaer vil blive leveret i Appen til din reference. Du vil skulle foretage betalinger som beskrevet i Appen (i et sådan tilfælde bedes du huske at opgive alle de nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre betalingen). For din egen sikkerheds skyld og for effektiviteten af transaktionen, vil betalinger eventuelt blive administreret af tredjepart eksempelvis en professionel betalingsoperatør (alle nødvendige oplysninger vil blive leveret til dig).
   4. DATA OG PRIVATLIV
    1. Personlige oplysninger  Vi ønsker at forsikre dig om, at dit privatliv er af stor vigtighed for os. Vi behandler kun dine oplysninger (som defineret i gældende lov) og på den måde, som det beskrives i vores Fortrolighedspolitik. Dette er en altid opdateret information, der beskriver regler for behandling af dine personlige oplysninger i relation til Appen. Du kan der finde al information vedrørende: (a) det omfang af dine personlige oplysninger, som vi behandler, (b) årsagerne til at vi gør det, (c) hvem der er involveret i behandlingen/hvem vi deler dine personlige oplysninger med, (d) hvor lang tid vi beholder dem, (e) hvad du kan gøre eller kræve fra Tedee med hensyn til dine personlige oplysninger, (f) alle andre vigtige emner.
    2. Datanøjagtighed og verificering  Du er forpligtet til udelukkende kun at videregive sandfærdig data i forbindelse med Appen, især med hensyn til formålene relateret til registreringen i Appen. Videregives der falsk data, er Tedee i sin ret til øjeblikkeligt at stoppe eksekveringen App-funktioner. Vi forbeholder os retten til at verificere den data, du giver os, heriblandt ved at sende en email, et aktiveringslink til kontoen, til email-adressen som blev leveret i forbindelse med registreringsprocessen. Det er vigtigt, at du forstår, at det at videregive urigtige oplysninger i Appens spørgeskema kan resultere i ukorrekte eller vildledende resultater.
    3. Betroet data  Når du benytter Appen, betroer du os med behandlingen af følgende data: (a) samlet indenfor Appen – for med det formål og i det omfang nødvendigt for os til at levere Appens funktioner til dig (b) personlige oplysninger på personer, der bruger kontoen med dit samtykke, heriblandt familie, venner, kolleger eller bekendte (hvis relevant).
   5. TILGÆNGELIGHED OG ANSVAR
    1. “som beset”  App, funktionerne og indholdet heri er gjort tilgængeligt på et “som beset” grundlag, hvilket betyder, at du kun kan benytte Appen i det omfang og den udstrækning, såvel som i den form, som det lige nu udbydes af Tedeee, efter eget skøn og på egen risiko.
    2. Tilgængelighed  Selvom vi bestræber os på at levere Appen i højeste kvalitet, kan vi alligevel ikke udelukke risikoen for at vi må lukke den midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med en modernisering eller udvidelse af Appen.
    3. Ansvarsbegrænsning  Tedee er ikke ansvarlig for skader opstået fra fejl begået af dig eller tredjepart, heriblandt særlige skader: (a) som resultat af manglende evne til at lave en kontrakt eller forsyne en service på baggrund af urigtige oplysninger eller en overfyldt email-indbakke eller andre omstændigheder, der gør det umuligt at levere Appens funktioner; (b) som opstår i relation til afbrydelse af levering af Appen eller slettelse af kontoen, som er sket på baggrund af overtrædelser af Vilkår & Betingelser begået af dig; (c) forårsage til tredjepart som et resultat af din brug af Appen på en måde, der går imod Vilkår & Betingelser, gældende lov eller overtrædelse af love eller rettigheder fra tredjepart begået af dig; (d) forårsaget af information eller materialer downloadet eller sendt via internettet af dig; (e) som et resultat af eller udeladelser fra tredjepart, som ikke er relateret til dig eller os; (f) som følge af at sende beskeder til din oplyste email-adresse, som er blokeret af mailserver-administratorer, eller som følge af email-slettelse eller blokering af en software installeret på din enhed af dig. Tedee er – i den videste omfatning tilladt ved lov – ikke ansvarlig for forstyrrelser, heriblandt forstyrrelser i Appens funktioner grundet force majeure, ulovlige handlinger af dets brugere eller tredjepart eller Appens inkompatibilitet med din tekniske infrastruktur.
    4. Faktiske skader  Tedee er kun ansvarlig for faktiske skader (alt ansvar for tabt fortjeneste, direkte eller indirekte tab af fortjenester er ekskluderet).
    5. Ingen garanti  Tedee stiller ingen garanti og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier med hensyn til Appen, alle funktioner og tjenester udført eller leveret af eller via Appen herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, tilpasning til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og fraskriver sig ethvert ansvar for fuldstændigheden, nøjagtigheden, tilgængeligheden, aktualiteten, sikkerheden eller pålideligheden af Appen, at Appen vil leve op til dine krav eller vil være tilgængelig på uforstyrret, sikkert og fejlfrit grundlag eller at fejl vil blive udbedret. I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil Tedee eller nogen af dets chefer, medarbejdere, agenter, partnere eller licensgivere være dig eller nogen anden ansvarlig for personskade eller nogen form for direkte, indirekte, tilfældigt, specielt, eksemplarisk, konsekvent, straffende, moralsk eller nogen anden form for skade (heriblandt, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsmæssig forstyrrelse, tab af programmer eller data, goodwill eller andre immaterielle tab) uden hensynstagen til handlingsformen og hvadenten det er i kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, strikt ansvar eller anden juridisk grundlag, som opstår af eller i forbindelse med Appen, enhver funktion, tjeneste eller tredjeparts-indhold, heriblandt indhold på eller tilgået via Appen eller enhver applikation, hjemmeside eller dokument forbundet med, eller enhver form for kopi, fremvisning eller brug deraf.
   6. KLAGER
    1. Klager  Du har altid ret til at indgive en klage med hensyn til Appens funktion. Klager kan indsendes i elektronisk form ved at sende en email til følgende adresse: [email protected]. Klager vil blive gennemgået indenfor 14 dage. Vi giver dig besked om udfaldet af klageproceduren via en email (som sendes tilbage til den email-adresse hvorfra klagen blev indsendt til at begynde med) eller via en systembesked i Appen.
    2. Klager over tredjepart  Tedee vil kun tage klager relateret til Appen i betragtning. Skulle du sende os en klage vedrørende servicen fra tredjepart, heriblandt tjenester fra betalingsoperatører – skulle Appen blive eller inkludere en betalt tjeneste på et givent tidspunkt i enhver udstrækning  – vil vi informere dig om, at en sådan klage er blevet fejlagtigt adresseret til os og/eller vil vil hjælpe dig med at videresende klagen til den relevante tredjepart. I sidstnævnte tilfælde, vil din klage blive videresendt i sin helhed (sammen med den data, du har givet os til formålet). Vær opmærksom på at videresendelse af klager og/eller anden hjælp til dig ellers udelukkende er af vores gode vilje og beslutning, selvom du ikke kan forvente det af os eller kræve noget af Tedee i den henseende.
   7. OVERHOLDELSE AF VILKÅR & BETINGELSER OG LOV
    1. Forpligtelse  Du er forpligtet til kun at benytte Appen på en måde, der er i overenstemmelse med bestemmelserne i Vilkår & Betingelser, bindende lovbestemmelser og i overensstemmelse med enhver tredjeparts rettigheder. Vær opmærksom på, at enhver aktivitet, som ikke er udtrykketligt tilladt i Vilkår & Betingelser, er forbudt.
    2. Forbudte aktiviteter  Det er især ikke tilladt at: (a) foretage aktiviteter, som kan forstyrre Appens funktionalitet, inklusiv hindre adgang til Appen eller ethvert indhold inkluderet deri; (b) sende spam og uopfordret kommerciel information og foretage salgsfremmende aktiviteter i strid med Vilkår & Betingelser ved hjælp af Appen eller i relation dertil; (c) benytte virusser, bots eller andre koder, filer eller programmer (i særdeleshed de automatiserende scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer); (d) udsætte os eller tredjepart for sanktioner, retsforfølgelse, civilretssager eller andet ansvar; (e) forårsage skade på eller forstyrre Tedees eller tredjepars integritet eller normale betjeninger; (f) forstyrre en andens brug af Appen; (g) overtræde enhver gældende lov, regel eller regulering; eller (h) på anden måde udgøre en overhængende risiko for skade på os, andre brugere af Appen eller tredjepart.
    3. Konsekvenser  Tedee forbeholder sig retten til at reagere øjeblikkeligt for at begrænse, suspendere eller lukke din brug af Appen, hvis det med rimelighed kan afgøres, at du har overtrådt Vilkår & Betingelser, heriblandt især klausul 8.1. og 8.2. ovenfor. Vi kan ophæve aftalen mellem os enten øjeblikkeligt (hvilket vil være gældende fra det tidspunkt, du modtager beskeden herom) eller med en opsigelsesperiode på op til 30 dage. Vi vil informere dig om situationen, vores beslutninger og anvendte foranstaltninger sammen en retfærdiggørelse deraf. Hvis vi finder det rimeligt, kan vi eventuelt give dig en deadline for ophør af overtrædelserne og mindskning af effekten deraf, før vi foretager yderligere handlinger. Vær opmærksom på, at Tedee kan vælge mellem tilgængelige tiltag efter eget skøn, mens anvendelse af disse ikke udelukker dig fra yderligere ansvar overfor dine overtrædelser (inklusiv retssag).
   8. JURIDISKE ANLIGGENDER
    1. Gældende lov  Enhver stridighed relateret til Vilkår & Betingelser beskrevet deri vil være underlagt polsk lovgivning, medmindre andre ubetinget bindende lovbestemmelser fastlægger andet (f.eks. hvis du er forbruger, kan vi være forpligtet til at adlyde lokal lovgivning i det område, du bor).
    2. Jurisdiktion  Enhver stridighed relateret til Vilkår & Betingelser eller juridiske forhold beskrevet deri bør overvejes af myndigheder og domstole, der er angivet ved de ubetinget bindende lovbestemmelser, forudsat at disse love kræver det (f.eks. love vedrørende forbrugerbeskyttelse). Ellers skal stridigheder være underlagt jurisdiktionen ved domstolene og myndighederne, der er gældende i Tedees registrerede hovedsæde.
    3. Forbrugere  Hvis du bruger Appen som forbruger (som defineret i de bindende lovbestemmelser), er du ikke bundet af sådanne lovbestemmelser i Vilkår & Betingelser, som var eller vil blive betragtet som ulovlige kontraktbestemmelser (misligeholdte klausuler) i den endelige dom afsagt af den kompetente myndighed eller i enhver anden procedure som pålægger en sådan virkning.
   9. VILKÅR
    1. Indgåelse  Du og Tedee indgår aftalen om levering af adgang til Appen fra det øjeblik, hvor vi bekræfter den korrekte gennemførelse af registreringsproceduren og opsættelse af kontoen.
    2. Vilkår og opsigelse  Aftalen mellem dig og Tedee indgåes på ubestemt tid, hvilket betyder, at den ikke er begrænset i tid og forbliver bindende indtil enten du eller vi vælger at opsige den. Vores aftale udløber, når du har færdiggjort proceduren for slettelse af konto, som skal startes via Appens brugerflade og følges via de relevante instrukser deri.
    3. Fortrydelsesret  Hvis du bruger Appen som forbruger (som definerer i de gældende lovbestemmelser), kan du trække dig tilbage fra enhver aftale om levering af tjenester, indgået på afstand, indenfor for 14 dage. For at imødekomme deadlinen for tilbagetrækning, er det tilstrækkeligt at sende en erklæring om tilbagetrækning til Tedee før udløbet af førnævnte deadline (Du kan hertil benytte den givne skabelon som vedhæftelse no. 1). Du kan ikke trække dig fra aftalen: (a) i relation til en tjeneste med elementer angivet af dig i den rækkefølge, eller nogen tæt knyttet til din person, (b) hvis vi fuldt ud har leveret tjenesten før erklæringen blev indsendt, (c) fra det øjeblik hvor vi allerede har påbegyndt leveringen af tjenesten (Du vil få yderligere information om et sådan forhold i en mere passende besked). I tilfælde af en effektiv, lovlig tilbagetrækning vil eventuelle uretmæssige betalinger blive tilbagebetalt direkte til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget indenfor 7 dage.
   10. VILKÅR & BETINGELSER
    1. Tilgængelighed  Vilkår & Betingelser stilles gratis løbende tilgængelige i Appen, på en måde der gør det muligt for dig at hente, reproducere og downloade det (gemme dets indhold til enhver tid).
    2. Fuldstændighed  Skulle en eller anden bestemmelse i Vilkår & Betingelser blive ændret eller erklæret ugyldig ved en afgørelse fra en kompetent autoritet eller domstol, vil alle andre bestemmelser i Vilkår & Betingelser forblive i kraft og være bindende.
    3. Ændringer  Tedee har ret til at ændre Appen til enhver tid og i ethvert omfang. Vi har også ret til at ændre Vilkår & Betingelser, hvilket skal forståes som en ændring af bestemmelserne, der har med rettigheder og forpligtelser mellem dig og os at gøre. Dette sker oftest når det kræves af en ændring, der introduceres i Appen eller i forbindelse med en lovændring, som har indvirkning på det juridiske forhold mellem os. Om muligt, vil du blive informeret om større ændringer på forhånd (normalt mindst 7 dage før de træder i kraft). Under alle omstændigheder, vil du få besked om enhver ændring ikke senere end det øjeblik, hvor du tilgår Appen for første gang efter at ændringen er blevet bindende. Information om ændringen og den ændrede version af Vilkår & Betingelser vil blive gjort tilgængelig i Appen. Vi er af den overbevisning, at ændringer altid vil være for det bedre, men hvis du er uenig i de introducerede ændringer, har du altid ret til at opsige aftalen, f. eks. ved at udføre en procedure for kontoslettelse og slette Appen på din enhed.
    4. Version  Du kan altid finde den bindende version af Vilkår & Betingelser i Appen. Denne version af Vilkår & Betingelser træder i kraft den 11. Maj 2020.

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later