Cześć. Jak możemy Ci pomóc?

< Wróć

Automatyczne otwieranie

Dzięki funkcji automatycznego otwierania, smart lock tedee automatycznie rozpoznaje użytkownika i otwiera drzwi wejściowe, gdy znajdzie się on w zasięgu Bluetooth. Proces rozpoczyna się w momencie, gdy użytkownik wejdzie do zdefiniowanej strefy domowej lub aplikacja wykryje smart bridge tedee. Po aktywacji, aplikacja rozpoczyna wyszukiwanie zamka za pomocą połączenia Bluetooth. Po nawiązaniu bezpiecznego połączenia z zamkiem, aplikacja automatycznie otwiera drzwi. Funkcja automatycznego otwierania pozostanie aktywna przez 20 minut. Jeśli użytkownik dotrze do drzwi po upływie tego czasu, zamek nie otworzy się automatycznie.

Warunki niezbędne do przeprowadzenia procesu

 • Smartfon użytkownika posiada włączony Bluetooth i usługi lokalizacyjne.
 • Znajduje się w odległości do 3 m od zamka.
 • Dostęp do usług lokalizacyjnych dla aplikacji tedee ustawiony jako “zawsze”. Nie wystarczy tutaj włączyć usług lokalizacji „tylko podczas korzystania z aplikacji”.

Ze względu na ograniczenia systemowe aplikacji działającej w tle, wykorzystanie smart bridge’a tedee poprawia skuteczność procesu automatycznego otwierania drzwi. Należy jednak pamiętać, że smart bridge musi znajdować się stosunkowo blisko drzwi – sugerowana odległość to maksymalnie 2 m.

Kiedy proces automatycznego otwierania zostanie anulowany?

 • Użytkownik opuścił strefę wyjścia.
 • Użytkownik otworzył drzwi za pomocą aplikacji.
 • Inny użytkownik otworzył drzwi w czasie do 3 minut przed procesem automatycznego otwarcia.
 • Czas na dotarcie do drzwi minął.

Kolejny proces automatycznego otwarcia drzwi będzie dostępny dopiero po opuszczeniu przez użytkownika strefy wyjścia.

Podstawowa konfiguracja

Przed użyciem funkcji automatycznego otwierania należy ustawić aktualną pozycję smart locka. Na podstawie podanej pozycji algorytm wyznacza dwie koncentryczne strefy zależne od lokalizacji zamka:

 • strefa wejścia (IN)
 • strefa wyjścia (OUT)

Funkcja odciągania zapadki

Jeśli funkcja automatycznego naciskania klamki (odciągania zapadki) jest włączona, funkcja automatyczne otwierania drzwi odblokuje je i automatycznie odciągnie zapadkę. Jeśli zamek jest już otwarty, to tylko odciągnie zapadkę.

W sytuacji, gdy funkcja odciągania zapadki jest włączona, ale nie w trybie automatycznym, aplikacja anuluje proces automatycznego otwierania, jeśli zamek jest już odblokowany.

Potwierdzenie otwarcia

Użytkownicy mogą włączyć funkcję potwierdzenia automatycznego otwarcia: w ten sposób drzwi nie zostaną otwarte, dopóki użytkownik nie potwierdzi tego na smartfonie. Gdy proces automatycznego otwierania jest aktywny, użytkownik otrzymuje powiadomienie z dwiema opcjami:

 • Anuluj proces automatycznego otwierania drzwi
 • Potwierdź i kontynuuj proces automatycznego otwierania drzwi

Jeśli automatyczne otwarcie drzwi nie zostanie potwierdzone, proces zostanie anulowany po upływie określonego czasu.

Konfiguracja

Domyślnie funkcja automatycznego otwierania jest wyłączona. Użytkownicy mogą ją aktywować w ustawieniach zamka. Kliknięcie na “Auto-otwieranie” otwiera mapę, na której można wybrać lokalizację zamka. Adres lokalizacji będzie widoczny w górnej części ekranu. Po wybraniu, kliknij przycisk “Potwierdź lokalizację”, aby włączyć funkcję automatycznego otwierania drzwi.

 

Ustawienia zaawansowane

Strefa Geo – wejście

Gdy użytkownik wejdzie do tej strefy, aktywuje się funkcja automatycznego otwierania zamka. Znajduje się ona bliżej zamka niż strefa wyjścia. Użytkownicy mogą ustawić jej promień wokół lokalizacji zamka.

Strefa Geo – wyjście

Funkcja automatycznego otwierania restartuje się po opuszczeniu tej strefy przez użytkownika.

Czas trwania funkcji automatycznego otwierania drzwi

Czas potrzebny użytkownikowi na dotarcie do zamka po wkroczeniu do strefy wejściowej.

Jeśli w tym czasie znajdzie się on w zasięgu Bluetooth, zamek zostanie otwarty. Jeśli nie wejdzie on w zasięg Bluetooth, proces zostanie anulowany.

Sprawdzanie Wi-Fi

Włączenie tej opcji pozwoli Ci zabezpieczyć się przed przypadkowymi skokami lokalizacji w telefonie.

Po opuszczeniu strefy wyjścia, jeśli użytkownik połączy się z siecią Wi-Fi o takiej samej nazwie jak sieć w strefie domowej, aplikacja anuluje automatyczne otwieranie zamka.

Nazwa Wi-Fi nie jest brana pod uwagę, gdy urządzenie mobilne jest połączone z hotspotem.

Ostatni status automatycznego otwarcia zamka

Możesz sprawdzić szczegóły ostatniego automatycznego otwarcia zamka: czy zakończyło się powodzeniem, czy zostało anulowane, czy wystąpiły jakieś błędy – i co je spowodowało.

Pytania i odpowiedzi

Czy funkcja auto-otwierania jest bezpieczna?

Funkcja automatycznego otwierania drzwi działa tylko lokalnie. Jeśli użytkownik nie znajduje się w zasięgu Bluetooth zamka, aplikacja nie jest w stanie otworzyć drzwi. Przed otwarciem, aplikacja wykorzystuje kryptografię asymetryczną do weryfikacji uprawnień zamka i smartfona.

Czy aplikacja śledzi moją lokalizację?

Aplikacja reaguje tylko na wejście lub wyjście z ustalonych stref. Zdarzenia te są rejestrowane z pewnym opóźnieniem, a aplikacja nie śledzi dokładnej bieżącej lokalizacji użytkownika.

Czy aplikacja tedee rozładuje baterię w moim telefonie?

Nie. Aplikacja nie śledzi lokalizacji użytkownika w sposób ciągły, a jedynie takie działanie może powodować nadmierne zużycie baterii. Nie skanuje również zasięgu Bluetooth smartfona poza strefą domową.

Co może być przyczyną nieprawidłowego działania funkcji automatycznego otwierania drzwi?

Dwie lub więcej osób chce skorzystać z tej funkcji w tym samym czasie.

Gdy kilka osób mniej więcej w tym samym czasie połączy swoje smartfony z zamkiem, drzwi otworzy tylko pierwsza osoba – dla pozostałych proces ten zostanie anulowany.

Kolejne użycie funkcji jest dostępne po 3 minutach od ostatniego automatycznego otwarcia zamka.

Funkcja auto-otwierania nie włącza się.

Po pierwsze, upewnij się, że smart bridge znajduje się blisko drzwi. Optymalna odległość wynosi do 2 m.

Proces automatycznego otwierania nie rozpocznie się lub opóźni w przypadku problemów z przesłaniem danych lokalizacyjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie promienia strefy wejścia.

Użytkownik musi opuścić strefę wyjścia, a następnie ponownie wejść do obu stref: wyjścia i domowej, aby aktywować proces. W tym przypadku zalecamy ustawienie strefy wyjścia w odległości 100 metrów od strefy wejścia.

Muszę poczekać przed drzwiami, zanim te się otworzą.

Nawiązanie połączenia Bluetooth między smartfonem a zamkiem trwa kilka sekund.

Pomocna może okazać się zmiana położenia bridge’a. Umieść go bliżej zamka.

Możesz również sprawdzić, jak daleko dociera zasięg Bluetooth Twojego bridge’a i smartfona. Nie trzymaj telefonu w metalowym pudełku, pojemniku lub innym miejscu, które może ograniczyć zasięg sygnału. Inne urządzenia elektroniczne, np. laptopy, tablety itp. również mogą zakłócać sygnał Bluetooth.

Automatyczne otwieranie rozpoczyna się, ale zostaje anulowane zanim dotrę do drzwi.

Jeśli zdefiniowana strefa wejścia jest duża, a czas na uzyskanie zasięgu Bluetooth jest krótki, proces automatycznego otwierania zamka może zostać przerwany zanim użytkownik dotrze do drzwi.

Zalecamy zmierzenie czasu potrzebnego na dotarcie do drzwi od momentu wkroczenia do strefy wejścia, a następnie dostosowanie odpowiedniego limitu czasowego w opcjach aplikacji.

Automatyczne otwarcie zostaje anulowane ze względu na “tę samą sieć Wi-Fi”.

Proces automatycznego otwierania może się nie powieść, gdy korzystasz z sieci Wi-Fi w samochodzie.

Jeśli automatyczne otwieranie nie uruchamia się podczas jazdy do domu, a w aplikacji pojawia się status “Taka sama sieć Wi-Fi”, należy wyłączyć opcję “Sprawdzanie Wi-Fi” w opcjach zaawansowanych funkcji auto-otwierania.

Udostępniamy funkcję “Sprawdzanie Wi-Fi”, aby uniknąć przypadkowych automatycznych otwarć drzwi spowodowanych przez rzadkie, ale możliwe scenariusze przypadkowych skoków lokalizacji.

Nadal mam problem

Jeśli nadal masz problemy związane z funkcją automatycznego otwierania drzwi, pobierz logi aplikacji wybierając Menu > Pomoc > Udostępnij logi.

Jeśli prześlesz je wraz z dokładnym opisem problemu na adres [email protected], pozwoli nam to uzyskać lepszy wgląd na tę szczególną sytuację.


  E-mail:  [email protected]
  Telefon:  +48 22 307 72 67