Cześć. Jak możemy Ci pomóc?

< Wróć

Automatyczne otwieranie

 

Dowiedz się więcej o automatycznym odblokowywaniu, tutaj >>

 

Warunki niezbędne do przeprowadzenia procesu

  • Smartfon użytkownika posiada włączony Bluetooth i usługi lokalizacyjne.
  • Znajduje się w odległości do 3 m od zamka.
  • Dostęp do usług lokalizacyjnych dla aplikacji tedee ustawiony jako “zawsze”. Nie wystarczy tutaj włączyć usług lokalizacji „tylko podczas korzystania z aplikacji”.

Ze względu na ograniczenia systemowe aplikacji działającej w tle, wykorzystanie smart bridge’a tedee poprawia skuteczność procesu automatycznego otwierania drzwi. Należy jednak pamiętać, że smart bridge musi znajdować się stosunkowo blisko drzwi – sugerowana odległość to maksymalnie 2 m.

Kiedy proces automatycznego otwierania zostanie anulowany?

  • Użytkownik opuścił strefę wyjścia.
  • Użytkownik otworzył drzwi za pomocą aplikacji.
  • Inny użytkownik otworzył drzwi w czasie do 3 minut przed procesem automatycznego otwarcia.
  • Czas na dotarcie do drzwi minął.

Kolejny proces automatycznego otwarcia drzwi będzie dostępny dopiero po opuszczeniu przez użytkownika strefy wyjścia.

 

Funkcja pociągnięcia zatrzasku

Jeśli włączona jest funkcja automatycznego naciśnięcia klamki (pociągnij sprężynę), automatyczne odblokowanie automatycznie odblokuje drzwi i pociągnie sprężynę. Jeśli zamek jest już odblokowany, zostanie pociągnięta tylko sprężyna.

W sytuacji, gdy funkcja pociągnięcia sprężyny jest włączona, ale nie w trybie automatycznym, aplikacja anuluje proces automatycznego odblokowania, jeśli zamek jest już odblokowany.

Jeśli chcesz włączyć funkcję sprężyny naciągowej w trybie automatycznego odblokowywania, przejdź do menu ustawień sprężyny naciągowej. Dowiedz się więcej tutaj >>

Włączanie

Domyślnie funkcja automatycznego odblokowywania jest wyłączona. Użytkownicy mogą ją aktywować w ustawieniach blokady. Kliknięcie przycisku “Auto-odblokowanie” otwiera mapę, na której można wybrać lokalizację blokady. Adres lokalizacji będzie widoczny w górnej części ekranu. Po wybraniu należy kliknąć przycisk potwierdzenia, aby włączyć automatyczne odblokowywanie.

Konfiguracja

Po włączeniu funkcji automatycznego odblokowywania przydatne może być przejrzenie jej ustawień lub dostosowanie ich do własnego stylu życia.

Zmiana lokalizacji urządzenia i stref zasięgu

W przypadku przeprowadzki należy zmienić lokalizację i strefy zasięgu inteligentnego zamka.

Zasięg w

Gdy użytkownik wchodzi do tej strefy, aktywuje się funkcja automatycznego odblokowania. Jest ona zawsze bliżej niż strefa wyjścia. Użytkownicy mogą ustawić jej promień wokół lokalizacji blokady.

Range out

Automatyczne odblokowywanie uruchamia się ponownie po opuszczeniu tej strefy przez użytkownika.

Dowiedz się, jak automatyczne odblokowywanie działa w praktyce >>

.

Zaawansowana konfiguracja

Po wybraniu punktu Zaawansowane w menu ustawień uzyskuje się dostęp do dodatkowych opcji automatycznego odblokowywania.

Potwierdzenie

Użytkownicy mogą włączyć potwierdzenie automatycznego odblokowania: w ten sposób proces nie odblokuje drzwi, dopóki użytkownik nie potwierdzi tego na smartfonie. Gdy proces automatycznego odblokowywania jest aktywny, użytkownik otrzymuje powiadomienie z opcjami:

  • anulować proces automatycznego odblokowywania
  • potwierdzić i kontynuować proces automatycznego odblokowywania

.
Jeśli automatyczne odblokowanie nie zostanie potwierdzone, zostanie anulowane po określonym czasie.

Limit czasu

Czas potrzebny użytkownikowi na dotarcie do blokady po wejściu do strefy wejściowej. Jeśli w tym czasie znajdzie się on w zasięgu Bluetooth, zamek zostanie odblokowany.

Jeśli użytkownik nie wejdzie w zasięg Bluetooth, proces zostanie anulowany.

Weryfikacja nazwy Wi-Fi

Włączenie tej opcji pozwoli zabezpieczyć się przed przypadkowymi skokami lokalizacji w telefonie.

Po opuszczeniu strefy wyjściowej, jeśli użytkownik połączy się z siecią Wi-Fi o takiej samej nazwie jak sieć w jego strefie domowej, aplikacja anuluje automatyczne odblokowanie.

Nazwa sieci Wi-Fi nie jest brana pod uwagę, gdy urządzenie mobilne jest połączone z hotspotem.

Stan ostatniego automatycznego odblokowania

.
Możesz sprawdzić szczegóły ostatniego automatycznego odblokowania blokady: czy się powiodło, czy zostało anulowane, czy wystąpiły jakieś błędy – i co je spowodowało.

Jeśli skontaktujesz się z naszą pomocą techniczną w celu rozwiązania problemów z automatycznym odblokowaniem, możesz zostać poproszony o zrobienie zrzutu ekranu i udostępnienie tych informacji naszemu zespołowi.

Q&A

Czy funkcja automatycznego odblokowania jest bezpieczna?

Funkcja automatycznego odblokowywania działa tylko lokalnie. Jeśli użytkownik nie znajduje się w zasięgu Bluetooth zamka, aplikacja nie może otworzyć drzwi. Przed wykonaniem odblokowania aplikacja wykorzystuje kryptografię asymetryczną do weryfikacji uprawnień zamka i smartfona.

Czy aplikacja śledzi moją lokalizację?

Aplikacja reaguje tylko na wejście lub opuszczenie ustawionych stref. Zdarzenia te są dostarczane z pewnym opóźnieniem, a aplikacja nie śledzi dokładnej bieżącej lokalizacji użytkownika.

Czy aplikacja Tedee rozładuje moją baterię?

Nie. Aplikacja nie śledzi lokalizacji użytkownika w sposób ciągły, co mogłoby spowodować nadmierne zużycie baterii. Nie skanuje również zasięgu Bluetooth smartfona poza strefą domową.

Co może spowodować awarię automatycznego odblokowywania?

Dwie lub więcej osób chce odblokować urządzenie w tym samym czasie.

Gdy kilka osób jednocześnie podłączy swoje smartfony do blokady, pierwsza osoba, która się podłączy, odblokuje, podczas gdy proces zostanie anulowany dla pozostałych.

Kolejne użycie funkcji jest dostępne po upływie 3 minut od ostatniego automatycznego odblokowania.

Automatyczne odblokowanie nie uruchamia się.

Najpierw upewnij się, że inteligentny mostek znajduje się blisko drzwi. Optymalna odległość wynosi do 2 m.

Proces automatycznego odblokowania nie rozpocznie się lub opóźni w przypadku problemów z wysyłaniem danych lokalizacji. Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie promienia strefy wejścia.

Użytkownik musi opuścić strefę wyjściową, a następnie ponownie wejść zarówno do strefy wyjściowej, jak i domowej, aby aktywować proces. W tym przypadku zalecamy ustawienie strefy wyjścia na 100 metrów od strefy wejścia.

Muszę czekać na zewnątrz drzwi, aby je otworzyć.

Nawiązanie połączenia Bluetooth między smartfonem a zamkiem zajmuje kilka sekund.

Pomocna może być zmiana położenia mostka. Umieść go bliżej zamka.

Można również sprawdzić zasięg Bluetooth mostka i smartfona. Nie trzymaj telefonu w metalowym pudełku, pojemniku lub innym miejscu, które może ograniczyć zasięg sygnału.
Inne urządzenia elektroniczne, np. laptopy, tablety itp. mogą również zakłócać sygnał Bluetooth.

Auto-odblokowanie uruchamia się, ale anuluje się zanim dotrę do drzwi.

Jeśli zdefiniowana strefa wejścia jest duża, a czas dotarcia do zasięgu Bluetooth jest krótki, proces automatycznego odblokowania może zostać anulowany, zanim użytkownik dotrze do drzwi.

Zalecamy zmierzenie czasu potrzebnego na dotarcie do drzwi od wejścia do strefy wejściowej, a następnie dostosowanie czasu działania w opcjach konfiguracji z wyprzedzeniem.

Auto-unlock anuluje się z powodu “Same Wi-Fi.”

Proces automatycznego odblokowywania może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi w samochodzie.
Jeśli automatyczne odblokowywanie nie działa podczas jazdy do domu i pojawia się status “To samo Wi-Fi”, należy wyłączyć opcję “Sprawdzanie Wi-Fi” w zaawansowanej konfiguracji automatycznego odblokowywania.

Używamy opcji “Wi-Fi Check”, aby uniknąć przypadkowych automatycznych odblokowań spowodowanych rzadkimi, ale możliwymi scenariuszami losowych skoków lokalizacji.

Wciąż mam problem

.
Jeśli nadal masz problemy z funkcją automatycznego odblokowywania, pobierz dzienniki aplikacji, wybierając Menu > Pomoc > Dziennik > Udostępnij. Przeczytaj przewodnik >>

Jeśli prześlesz je wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres [email protected], da nam to najlepszy wgląd w pomoc w Twojej konkretnej sytuacji..

Related articles:


  E-mail:  [email protected]
  Telefon:  +48 22 307 72 67